Main content

UDÁLOSTI: Mozaika z Noci s Andersenem

I po více než dvaceti letech, kdy se v Knihovně B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti zrodila Noc s Andersenem, akce na podporu dětského čtenářství a připomínka Mezinárodního dne dětské knihy spojená s narozením dánského pohádkáře H. Ch. Andersena (2. 4.), neztrácí tenhle skvělý nápad, mající ohlas i v zahraničí, mezi dětmi na atraktivitě. Na stránkách časopisu Čtenář se s vámi podělíme o úžasnou atmosféru, kterou tahle akce měla i v roce 2023. Bohužel je nám líto, že rozsah čísla i neúprosný harmonogram jeho přípravy nám umožňuje ukázat opravdu jen ty pověstné střípky…

redakce

 

Městská knihovna v Českém Krumlově

V oddělení pro děti jsme měli tradiční Podvečer s Andersenem. Odehrával se v Bradavické škole čar a kouzel. Dvacet studentů a studentek bylo rozděleno tajuplným mluvícím kloboukem do čtyř bradavických kolejí a podle rozvrhu hodin se zúčastnili hodin přeměňování (ve virtuální realitě se měnili v žábu), bylinkářství, péče o kouzelné tvory a tréninku famfrpálu. Po absolvování každé vyučovací hodiny dostal prefekt koleje zalepenou obálku. Všechny čtyři obálky mohly být rozlepeny až najednou a ukrývaly kartičky čarodějného pexesa. Po zahrání partie zbyla poslední kartička s kódem k číselnému zámku na truhličce s pokladem. Na Boubín jsme se přenesli spolu se vzácnou návštěvou, paní spisovatelkou Evou Wimmerovou, která se zabývá tajuplnými tvory na Šumavě a píše o nich (knížka Pohádkové příběhy od Boubínského potoka). Na závěr nechyběla oblíbená tombola, bylo rozdáno nejnovější vydání Denního věštce a pohlednice Noci s Andersenem. Ještě statistika: zúčastnilo se dvacet dětí a šest knihovnic, chvílemi se tu pohybovalo cca šest matek…

Těšíme se na příští rok!      

HELENA JELÍNKOVÁ jelinkova@knih-ck.cz

 

Městská knihovna Lysá nad Labem

Letošní noc byla veselá a ani chvilku jsme se my ani děti nenudili. Celý večer jsme pojali jako poctu kresleným filmům a seriálům Walta Disneyho. Měli jsme scénické čtení, knižní domino, hledání QR kódů s informacemi o pohádkách, vyprávění pohádek na pokračování a mnoho dalších aktivit. Nezapomněli jsme pochopitelně přečíst zdravici velvyslance dánského království ani na krátké představení pohádkáře Andersena. Čas běžel jako splašený a zdaleka jsme nestihli všechno, co jsme pro děti připravili. Ale nevadí, něco si necháme na příště a už teď se těšíme.

Přejeme krásné jarní dny plné pohody.          

ŠTĚPÁNKA ZRCKOVÁ zrckova@knihovnalysa.cz 

MARIE KUNDRLÍKOVÁ kundrlikova@knihovnalysa.cz

 

Obecní knihovna Nemojany

Knihovnu v Nemojanech mám na starost od loňského září, takže je pro mě zatím vše poprvé a totéž platí i pro nocování v knihovně. Zpětně hodnotím akci jako povedenou, byť nápadů a podnětů ke zlepšení mám také mnoho. Začínali jsme v pátek po čtvrté hodině a s posledními nocležníky jsem se rozloučila v sobotu kolem čtvrt na jedenáct. Za tu dobu jsme stihli vyluštit různé šifry, které nás dovedly k pokladu skrytému mezi knihami, popovídali jsme si o tom, co mají společného Ošklivé káčátko a Superman (to nás dovedlo k hlavnímu tématu letošní Noci – jinakost), přečetli jsme pár kapitol Kluka v sukních od D. Walliamse, což několik účastníků pohotově doprovodilo simultánní pantomimou, došlo i na různé pohybové hry a diskotéku. Usínali jsme při poslechu Skřítka Nilse od Astrid Lindgrenové; nocležníky jsem měla v obou místnostech, a neuměla jsem tak sama zařídit živé čtení, vyřešila jsem tedy audioknihou a do každé místnosti nataženou reprobednou. O občerstvení nocležníků se úžasně postarala naše místní Hospůdka u nádraží, které touto cestou moc děkujeme!

V sobotu jsme si při příležitosti Mezinárodního dne ptactva udělali ptačí kvíz a nakonec jsme si zahráli i nějaké deskové hry. Naší první Noci s Andersenem se zúčastnilo 16 dětí a já.

KATEŘINA KUNDRÁTOVÁ katerina.kundratova@gmail.com

 

Městská knihovna v Praze – pobočka Korunní

I my bychom se rádi podělili o své zážitky. Onoho slavnostního večera se u nás v knihovně sešlo patnáct šikovných človíčků a sedm dospěláků. Všichni s napětím očekávali, jaká dobrodružství dnešní noc přinese. Jak víme, v knihovnách žijí knihovní skřítkové. Lidem se sice příliš neukazují, ale k dětem a knihovníkům mají důvěru, a tak nejstarší skřítek Vinifera napsal dětem dopis s prosbou o pomoc.

Skřítkovi Pitrýskovi se totiž ztratila knížka, ze které pochází. Malí čtenáři se s vervou pustili do plnění úkolů a vypátrali, že knížka, kterou napsal pan Ludvík Aškenazy a ilustrovala paní Helena Zmatlíková, se jmenuje Putování za švestkovou vůní. Nu a pak už jsme se společně vydali za švestkovou vůní a nechali se dovést nejen k zatoulané knížce, ale i k pokladu, který skřítkové dětem nachystali. Poté nás čekalo ještě zdobení látkových sáčků, čtení oblíbených knížek, krátké, ale sladké spinkání a nakonec dobrá snídaně od hodných maminek. Při ranním vítání s rodiči měly všechny děti v očích radostné jiskřičky vzpomínek na prožitou noc. Energie a radost z kouzelné noci nás bude ještě dlouho hřát u srdce.

Text a foto BERENIKA HALADOVÁ  berenika.haladova@mlp.cz

 

Městská knihovna Úpice

Naše osmnácté nocování s Andersenem se letos neslo v duchu Ferdovy knihovní olympiády. Dvě družstva dětí v průběhu večera soutěžila v přetahování lanem, přenášení mravenčích vajíček, zatloukání hřebíku, skoku do dálky, přenášení klády, hledání hmyzu v mraveništi či skládání obrázků z knih o Ferdovi. Za vítězství v dané disciplíně získal tým indicie, které vedly k nalezení pokladu. Mimo to jsme malovali berušky na kameny a ty jsme pak donesli k našemu pohádkovníku. Také jsme vyráběli domečky pro chroustíky a do nich malé housenky. Každý zná říkanku Polámal se mraveneček..., kterou jsme si připomněli, a na jejím základě nám šikovná studentka pardubické fakulty zdravotních studií přiblížila, jak ošetřit některá základní poranění, s nimiž by se děti mohly setkat. Fingovaná zranění vypadala opravdu věrohodně, takže jsme byli rádi, když bylo vše ošetřeno, zalepeno a obvázáno. Nechybělo ani čtení o Ferdovi a večeře se také nesla v duchu broučků, berušek a jiných potvůrek. Děti si totiž samy ozdobily housku jako berušku a k druhé večeři vytvářely právě broučky, motýly aj. z různého ovoce. Do spacákových postýlek jsme vklouzli kolem půl druhé ráno, takže vstávání v sedm hodin bylo trošku obtížnější. Ale vše jsme zdárně zvládli a těšíme se na příští rok. Nocovalo nás jedenáct dětí a čtyři dospělí.

Text a foto JANA ŠIMKOVÁ knih.upice@seznam.cz

 

Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Letos jsme se se dvěma kolegyněmi a 21 dětmi vydali po stopách druida Panoramixe, přítele Galů Asterixe a Obelixe. Mise byla jasná. Panoramix se ztratil, dochází nám kouzelný nápoj a Caesar na nás plánuje brzký útok. Pomocí bohů a kouzelné studánky jsme si vzpomněli, z jakého kmene kdo pochází, vyrobili jsme si zbroj ve formě přilbic a vyšli jsme po stopách ztraceného druida. Složili jsme jeho neúplný vzkaz, zachránili zamrzlá zvířátka z lesa, v římském táboře jsme našli útržky Caesarova plánu, objevili jsme druida v kouzelném lese, který, bohužel, zapomněl recept na kouzelný lektvar. Vzpomněl si ale, že horský kmet, který nyní žije ve věži, nějaký recept také vlastní, takže následovala tajemná cesta do věže pro pergameny, příprava kouzelného lektvaru síly a závěrečný boj s Římany.

Noc s Andersenem jsme připravili pro žáky 3.–6. tříd. Pro mladší děti od pěti let byl čtrnáctí dní předtím připraven Večer s Andersenem se zkráceným programem, který probíhal mezi šestou a půl devátou večer.

TEREZA DROBNÁ  tereza.drobna@knihovna-uo.cz