Main content

UDÁLOSTI: Spolupráce s organizací Post Bellum v Šumperku

KAMILA ŠELIGOVÁ  seligova@knihovnaspk.cz

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk si k týdnu čtenářů nadělila pěkný dárek. Déle než týden v jejím malém sále natáčel Institut Paměti národa Olomouc vzpomínky pamětníků našeho regionu.

Spolupráce organizace Post Bellum s naší knihovnou funguje už přes čtyři roky. Každý rok u nás prezentují svou práci žáci základních škol našeho regionu, kteří se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Žáci sbírají příběhy, které v učebnicích nenajdete. Děti v rolích novinářů objevují pamětníky, kteří jim vyprávějí svoje životní příběhy, a tyto rozhovory pak žáci zpracují do krátkých prezentací. Vše pak vyvrcholí před prázdninami v knihovně, kde děti jednotlivé příběhy představují a zároveň je hodnotí i odborná porota. Nejlépe zpracované vzpomínky jsou pak oceněny.

V letošním roce nás oslovili pracovníci Institutu Paměti národa Olomouc a požádali nás o možnost natáčení vzpomínek obyvatel našeho regionu v prostorách naší knihovny. Na déle než týden jsme tedy uvolnili náš malý sál, kde vzniklo natáčecí studio. Během osmi dnů zde bylo natočeno celkem čtrnáct příběhů. Tentokrát převažovaly vzpomínky, jejichž pojítkem byla Volyň.

Knihovna tuto formu spolupráce vítá. Velmi si vážíme toho, že jsme byli osloveni, a do budoucna plánujeme další společné akce, protože tyto paměťové instituce je nutné podporovat. Na podzim chceme u nás natáčené příběhy promítnout za osobní účasti pamětníků. Na příští rok chystáme ve spolupráci s dokumentaristou Fratiškem Vrbou výstavu portrétů pamětníků doplněných o jejich příběhy.

Knihovna také v minulosti spolupracovala s nakladatelstvím Veduta Štíty, které vydalo vzpomínky zpracované Vítem Lucukem. Představení těchto knih a setkání s pamětníky proběhlo opět v prostorách knihovny. Všechny knihy Víta Lucuka má knihovna samozřejmě ve svém fondu a jsou zájemcům z řad čtenářů k dispozici.

Knihovna vnímá zájem návštěvníků o přednášky, které se zabývají místní historií a osudy místních občanů. Vzdělávací akce a besedy tohoto druhu mají vždy vysokou návštěvnost. Nadále tedy plánujeme v této cestě pokračovat a věříme, že i Post Bellum bude mít o spolupráci s námi nadále zájem. V našich aktivitách se nám jeví jako jedna z prioritních.

Foto: František Vrba