Main content

Prosinec 2022

Redakce doporučuje:

SOUČASNÁ LITERATURA:  Překlady ze španělské a hispanoamerické literatury I
NEPROFESIONÁLNÍ KNIHOVNY: Být jiný; Jak „prodat“ knihovnu

Cyklus o krajanských knihovnách: Popelky mezi českými knihovnami
Sto let knihovny v Rokycanech
Cena MARK 2022
Krajská knihovna Vysočiny a Podzimní knižní veletrh
Knihovny v novém: Databáze novostaveb a rekonstrukcí knihoven; Francine Houbenová – citlivá pozorovatelka

Příloha „Děckaři děckařům

 

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Neprofesionální knihovny: Být jiný

Není důležité, jak velká nebo malá knihovna je, ale záleží na tom, co nabízí nebo co může nabídnout potenciálním uživatelům. Na celkový obraz knihovny má vliv nespočet faktorů, prostředí, kvalita knihovního fondu, finance, zřizovatel… V malých neprofesionálních knihovnách má nesmazatelný vliv knihovník.

TÉMA: Neprofesionální knihovny: Jak „prodat“ knihovnu

Když knihovna nebude mít kvalitní PR, nebude mít dostatečný dopad na uživatele. A proto je důležité mít organizačně podchycené nejen samotné aktivity, ale současně si vytvořit i konkrétní a cílený marketingový plán.

Vánoční okénko: Dva sněhuláci

Vánoční okénko: Čarodějnice, která ukradla Vánoce

Vánoční okénko: Tajné bobování

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Popelky mezi českými knihovnami

Krajanské knihovny jsou zvláštní odrůda knihoven, která dosud nebyla nijak definovaná ani vážněji zkoumaná. Nemají svou vlastní subjektivitu a často ani stálého knihovníka. Obvykle spadají pod český či česko-slovenský krajanský spolek nebo pod některou z českých krajanských škol. Jejich knihovní fond nebývá příliš velký ani pravidelně aktualizovaný. O knihy se starají krajané svépomocí a víceméně bez znalosti knihovního světa. Velká řada těchto „knihoven“ nemá svoje vlastní prostory, a tak se knihy v taškách, kufrech, krabicích převážejí na krajanské akce nebo v sobotu do školy.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

UDÁLOSTI: Bankéř v knihovně

Počátkem října 2022 byla v Klubu knihovny Vysoké školy ekonomické v Praze na Žižkově slavnostně zahájena výstava s názvem Největší český bankéř – JUDr. Jaroslav Preiss.

UDÁLOSTI: „Mozkový trust“ dětských knihovníků

Na samém konci prázdnin se v Pedagogické knihovně J. A. Komenského sešel „mozkový trust“ Klubu dětských knihoven SKIP (KDK), aby naplánoval aktivity na další období.

UDÁLOSTI: Vášeň pro krásu (exlibris sběratele a lékárníka Mojmíra Helceleta)

Brněnský lékárník Mojmír Helcelet (1879–1959) patřil k velmi výrazným osobnostem ve sběratelských kruzích, což platilo zejména pro oblast celého výtvarného umění. Rodák z Vyškova a velký milovník umění sbíral exlibris, rytiny, knihy, obrazy, sochy atd.

UDÁLOSTI: Nositelkou MARK 2022 je Míša Mrázová z Ostravy

Mladá/Mladý – Atraktivní/Ambiciózní – Rozumná/Rozumný/Rozkvétající Knihovnice/Knihovník, to vše jsou přídomky doprovázející již třináct let soutěž, kterou každoročně vyhlašuje SKIP ČR pro mladé kolegy v oboru do 35 let. Jejím cílem je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven, případně studentů oboru a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos v uplynulém roce.

UDÁLOSTI: Krajská knihovna Vysočiny a Podzimní knižní veletrh

Havlíčkův Brod má k literatuře blízko. Pochopitelně ve spojení s Karlem Havlíčkem Borovským, jehož jméno má v názvu. U něho ale souvislosti s knihami nekončí – sídlí tu totiž Krajská knihovna Vysočiny a už více než 30 let se zde pořádá druhý největší tuzemský knižní veletrh. Tedy akce, na jejíž organizaci se havlíčkobrodská knihovna výraznou měrou podílí.

Z HISTORIE: Sto let knihovny v Rokycanech aneb Roky knih

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Ztraceni mezi informacemi?

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: TOP knihy o mediální výchově

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Pracovní list – o fungování médií

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Zajímavé deskové hry a aktivity k tématu mediální výchovy a mediální gramotnosti

REJSTŘÍK ČTENÁŘ 2022 | ročník74

KNIHOVNY V NOVÉM: Databáze novostaveb a rekonstrukcí knihoven

KNIHOVNY V NOVÉM: Francine Houbenová – citlivá pozorovatelka

SOUČASNÁ LITERATURA: Překlady ze španělské a hispanoamerické literatury I

AUDIOKNIŽNÍ PRŮVODCE: 10. část: Poslech, který informuje i vzdělává

Zdaleka ne všechnu nabídku, která plní knihkupecké pulty, najdeme také v audioknižním zpracování. Zúžený výběr není dán jen menším publikem, ale i specifiky mluveného slova. Nahrávky mluveného slova vykazují daleko větší stabilitu v čase, tedy stárnou podstatně pomaleji než většina knižní (nad)produkce, je proto třeba pečlivě vážit, které tituly budou zajímavé nejen za rok dva, ale i třeba za deset let. A to se týká jak beletrie, tak literatury faktu, biografií a dokumentů.

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Zajímavé knižní novinky

PSALO SE JINDE

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Leden