Main content

Leden 2024

Redakce doporučuje:

Téma– Aktivity knihoven pro teens (Dobříš, Litvínov, Havířov)
Výsledky průzkumu Češi jako čtenáři včetně role veřejných knihoven
Z historie (Sto let Slovanské knihovny; Vydání prvního čísla časopisu Čtenář)
Vzdělávání (Polytechnické vzdělávání pro nejmenší; Festival mediálního vzdělávání)
Medailonky nadějných: rozhovor s Annou Vandasovou
Knihovny v novém: Městská knihovna Chodov
Periodika na území dnešní ČR: Bohemia – od zpráv z kultury k politice
Současná literatura: výběr z publikací o hudbě
Příloha „Děckaři děckařům“: Dětské detektivky

Seznam článků

CONTENTS

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Aktivity knihoven pro teenagery: Aktivity pro teens

Většina dospívajících má společnou potřebu vzdoru – třeba i vzdorování institucím. A jelikož spousta mladých v knihovnách takovou instituci vidí, je potřeba pracovat na tom, aby to tak nebylo a knihovny dokázaly jejich důvěru získat. Aktivity Městské knihovny Dobříš. 

TÉMA: Aktivity knihoven pro teenagery: Havířovský K-klub boří mýty o „dnešní mládeži“

V Městské knihovně Havířov před pěti lety vzniklo speciální oddělení pro mládež.

TÉMA: Aktivity knihoven pro teenagery: Baví ještě v Litvínově mladé lidi knížky?

I v litvínovské knihovně hledají recept, díky kterému by mohla být pro tuto proměnlivou cílovou skupinu atraktivní, pokud možno v dlouhodobém časovém horizontu.  

PRŮZKUMY: Čtení v Česku: Mezi tradicí a digitální revolucí

I v éře rychlého rozvoje dnešní společnosti, kde nová média a technologie formují každodenní realitu, si čtenářství drží významné postavení klíčového ukazatele intelektuálního kapitálu. Výzkumná studie Češi jako čtenáři 2023, prováděná Národní knihovnou ČR ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, přináší nové informace o změnách čtenářského chování a mapuje vzorce čtenářského chování v kontextu současných technologických a kulturních trendů. Obsahově navazuje na předcházející studie z let 2007, 2013 a 2018.

Z HISTORIE: Sto let pražské Slovanské knihovny

Z HISTORIE: Před pětasedmdesáti lety

Počátky a vývoj čaasopisu Čtenář.

PERIODIKA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČR: Bohemia – od zpráv z kultury k politice

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Záhady jsou všude kolem nás

Lidský život je plný záhad, které nám nedají spát. Malé děti na tom nejsou jinak než my dospělí, u nich je vše navíc ještě okořeněno přirozenou zvědavostí a všetečností. Odmalička chtějí všemu porozumět, vše pochopit až k podstatě věci. Otázky Proč? nebo Jak…? nejsou u nich nic nepřirozeného – naopak je to pro nás rodiče, lektory, učitele či knihovníky vhodné pole působnosti.

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: TOP knihy s detektivním příběhem

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Hledej a najdi

Pracovní list

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Tipy na deskové hry k tématu

MEDAILONKY NADĚJNÝCH: Od náhody k tajům knihovnického světa

Rozhovor s Annou Vandasovou, ředitelkou Odboru správy fondů v Národní knihovně ČR.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

VZDĚLÁVÁNÍ: Druhý ročník Festivalu mediálního vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ: Malá technika – polytechnické vzdělávání pro nejmenší

Mají děti představu o tom, proč nespadne most, jak funguje čistírna odpadních vod nebo jak naprogramovat robota? A lze vůbec tyto informace předškolákům a mladším školákům srozumitelnou formou předat? Tyto otázky si již před deseti lety položily zakladatelky vzdělávací organizace Malá technika, která v současnosti spolupracuje se školami i s knihovnami napříč republikou.

VZDĚLÁVÁNÍ: Na cestě od autora ke čtenáři v knihovně (informační vzdělávání pro školáky od 3. do 5. ročníku základní školy)

Pokračování série článků věnovaných informačnímu vzdělávání a inspirovaných celorepublikovým projektem Co nebylo v učebnici se ve svém třetím díle soustředí na cílovou skupinu školáků od 3. do 5. ročníku základní školy.

SOUČASNÁ LITERATURA: Výběr z publikací o hudbě

Přinášíme přehled publikací o hudbě, které u nás vyšly v poslední době (zhruba za poslední tři roky).

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Zajímavé knižní novinky

KNIHOVNY V NOVÉM: Městská knihovna Chodov v novém

PSALO SE JINDE

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Únor