Main content

Březen 2015

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

POZNÁMKY DO DIÁŘE – NEUŠLO NÁM

TÉMA: Centrální portál českých knihoven na rozcestí

Hlavním cílem Centrálního portálu českých knihoven (CPK) je vytvořit silný centrální portál poskytující kvalitní, pohotové služby, které umožní klientům získat požadovaný dokument v tradiční tištěné nebo digitální formě nebo informaci kdykoli, odkudkoli a kdekoli. V tomto článku se budeme věnovat milníkům projektu od jeho zahájení až do současnosti a plánům do budoucnosti. Zaměříme se i na to, co CPK přinese knihovnám a co by měly udělat, pokud se chtějí do projektu zapojit.

Informační část Centrálního portálu českých knihoven: rok 2014 ve znamení příprav

Pracovní skupina Priority 19 při Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011–2015 se zabývá marketingovou podporou aktivit centrálních i lokálních služeb systému českých veřejných knihoven. Na počátku své činnosti skupina usilovala zejména o komunikaci témat a cílů Koncepce, v roce 2014 se zaměřila na spolupráci s připravovaným Centrálním portálem českých knihoven Knihovny.cz.

PLZEŇ: Evropské hlavní město kultury 2015

Evropské hlavní město kultury je považováno za jeden z nejúspěšnějších projektů Evropské unie. Město, které se pro daný rok stává evropskou kulturní metropolí, je vyhledávaným cílem mnoha turistů, projekt má ale význam pro celý region...

Literární soutěž KNIHA V HLAVNÍ ROLI

KLÁŘINA KUCHAŘKA ANEB DESET RECEPTŮ NA WORKSHOPY V KNIHOVNĚ

Komiks děti milují, dospívající uznávají a dospělí čtenáři objevují. Jenže k porozumění komiksu nestačí jen přelouskat písmenka v bublinách. Na komiks se učíme dívat, rozumět mu, užívat si ho. Pro svoji specifickou formu na pomezí literárního a výtvarného umění se do něj dá dobře vstoupit skrze vlastní tvorbu, hry a aktivity. Pojďme si některé představit a lépe tak proniknout do komiksového čtenářství, nahlédnout, k čemu je dobré a jak jej rozvíjet.

Z POKLADŮ… Knihovny Národního filmového archivu

Kdo by nemiloval film? A kdo se o něj opravdu zajímá, ten chce vědět i víc. A právě Knihovna Národního filmového archivu má co nabídnout širokému spektru uživatelů se zájmem o českou filmovou tvorbu a světovou kinematografii, od cinefilů až po filmové badatele a historiky.

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: „Těžký“ život loučící se komisařky

Jedině láska k malým knihovnám, snaha ocenit aktivní knihovníky a radost z toho, že na moderní a pestré akce podporující rozvoj četby a čtenářství, které vznikají na vesnici či v městečku, zírá i velkoměstská knihovna, může vést soudného člověka k tomu, aby se na tři roky upsal komisi ministerské ceny Knihovna roku v kategorii Základní knihovna.

RECENZE: Potřetí na cestě do hlubin čtenářovy duše

Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji

Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji vycházel ze stejných evropských fondů a pravidel jako v jiných krajích, v tomto článku se však kromě jeho specifických rysů pokusíme zamyslet i nad některými obecnými problémy digitalizace.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

Čtenářské kluby v knihovnách

INSPIRACE Z KNIHOVEN

Když je vaše město třetí největší v republice, tak se otevírají nezměrné možnosti pro činnost knihovny. Vždyť ta naše – Knihovna města Ostra­vy – pokrývá celé město sítí 27 poboček a v centru města zajišťuje služby ústřední knihovna se specializovanými pracovišti. Současně se však ukazuje, že velké, kdysi průmyslové město se specifickou historií a různorodým obyvatelstvem má právě pro svou velikost a barevnost handicap anonymity, sociálního vylouče­ní a osamění...

TIPY DO VAŠÍ KNIHOVNY

LITERÁRNÍ VÝROČÍ – DUBEN

SYLVA ŠIMSOVÁ SE HLÁSÍ Z ANGLIE

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Vyhlášení soutěže Nadace knihoven

Pozvánka na Noc s Andersenem 2015

Čtenářsko-fotografická soutěž zachytí pražská místa vhodná ke čtení