Main content

Červenec/srpen 2015

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

POZNÁMKY DO DIÁŘE – NEUŠLO NÁM

TÉMA: Není na co čekat! Měření efektivity knihoven v praxi

Často vzpomínám – tak jako asi i mnozí, kdo seděli ve zkoprnělém sále – na přednášku, kterou přednesl Simon May, ředitel knihovny ze Southend-on-Sea ve Velké Británii na konferenci Knihovny současnosti 2013 v Olomouci. Jeho prezentace se příhodně jmenovala Beyond the comfort of what we know, tedy zhruba Za hranice komfortní zóny poznaného. Dozvěděli jsme se mimo jiné, jakou krizí financování procházejí knihovny ve Velké Británii, jak se rozpadají léta budované systémy. Nařízené úspory v oblasti knihovních služeb představují desítky procent rozpočtu, výjimkou není ani propuštění třetiny zaměstnanců. Poslední záchranu pro některé knihovny představují dobrovolníci a místní spolky, které se ony krachující knihovny snaží provozovat ve vlastní režii.

Připravujeme novou strategii pro české knihovny

Ve dnech 27. až 29. 4. 2015 se v Třešti sešla Ústřední knihovnická rada ČR se skupinou expertů z různých oblastí knihoven a z ministerstva kultury, aby zahájila debatu k nové strategii pro knihovny na příštích pět až deset let.

Ptejte se knihovny – revoluční rok 2015

On-line referenční služba Ptejte se knihovny funguje již od roku 2002. Počáteční myšlenka, jak poskytnout uživatelům on-line službu dostupnou 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, přerostla v celostátně rozšířenou službu, které se účastní téměř 100 českých knihoven různého zaměření a velikosti. Zapojené knihovny ročně zodpoví přibližně 3500 dotazů a stránky Ptejte se knihovny patří k nejnavštěvovanějším z webových stránek Národní knihovny ČR.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

Vybrali jsme pro vás „nej…“ dotazy Ptejte se knihovny

Nejlepší Kamarádku knihovnu mají v Havířově

V úterý 2. 6. 2015 vyhlásila odborná komise nejlepší veřejnou knihovnu pro děti. Od září do prosince 2014 měly děti v České republice opět možnost zhodnotit knihovnu ve svém městě v rámci soutěže Kamarádka Knihovna. Do projektu se zapojilo přes 80 knihoven a děti jim vystavily 15 000 „vysvědčení“. Předání cen proběhlo v pobočce Lužiny Městské knihovny v Praze a jeho součástí byl také křest letošní Knížky pro prvňáčka. V rámci stejnojmenného projektu letos obdrží více než 30 000 prvňáčků knížku básniček Jiřího Žáčka Odemyky, zamyky s ilustracemi autora Vhrsti.

Knihovna má své kořeny v obci a regionu

Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně organizovala ve dnech 19.–20. května 2015 pro knihovníky veřejných knihoven seminář Knihovna a její kořeny v obci. Orientován byl především na práci s regionálním fondem, objevování a zveřejňování nových souvislostí v historii regionu. Seminář byl dokonale namíchaným elixírem teorie a praxe, okořeněný správným množstvím stimulantů neznámého původu, podávaný ku prospěchu všech zúčastněných.

Jak postavit knihovnu

TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE PRO VÝSTAVBU A REKONSTRUKCE KNIHOVEN TNI ISO/TR 11219

RECENZE: Chladný a vzdálený Měsíční kámen

Drsný, avšak malebný ostrov na severozápadním cípu Evropy, krajina ledu a ohně obydlená hrdými potomky Vikingů, řídce obydlená země, která dala světu překvapivé množství nadaných umělců v čele s originální hudebnicí, zpěvačkou a herečkou Björk. Právě ona hrála důležitou roli v životě islandského básníka, prozaika, dramatika, výtvarníka a hudebníka Sigurjóna B. Sigurðssona (* 1962), který pro ni napsal řadu textů. Úspěšný spisovatel užívající umělecký pseudonym Sjón se českým čtenářům poprvé představil novelou Syn stínu (čes. 2007) a letos vyšla v překladu Heleny Kadečkové – mj. autorky publikace Dějiny Islandu – jeho próza Měsíční kámen z roku 2013.

KLÁŘINA KUCHAŘKA ANEB DESET RECEPTŮ NA WORKSHOPY V KNIHOVNĚ

Digitalizace ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zpřístupňuje svým uživatelům rozsáhlý fond knih, časopisů, novin a dalších druhů dokumentů o více než 1 900 000 knihovních jednotkách. Značná část fondu byla vydána v 19. století a v 1. polovině 20. století. Tyto dokumenty, tištěné na dřevitém papíru, jsou ohrožené chemickým procesem (tzv. kyselou hydrolýzou), při kterém nekvalitní papír podléhá samovolnému rozpadu, stránky žloutnou, křehnou a dro lí se – postupem času je listování v takto postižených svazcích obtížné, prakticky nemož né. Svazky také trpí častým čtenářským užíváním, převozy z depozitářů do studoven, absenčními výpůjčkami...

JAK NA TO: E-knihy prakticky – 2

V tomto dílu seriálu o e-knihách se budeme věnovat méně viditelným rozdílům mezi tištěnými knihami a e-knihami, přičemž tedy přeskočíme ty, které jsou zřejmé okamžitě (papír vs. monitor). Některé z popisovaných vlastností vycházejí lépe pro tištěné publikace a v některých je lepší e-kniha.

TIP ČTENÁŘE

Knihovny v éře internetu

Vstoupíme-li do velkého sálu staré knihovny, „stojíme před tichými svazky, v nichž je zachycen a uložen vývoj vzdělanosti lidského ducha, lidské snahy po pravdě, kráse a dobru.“ Předcházejícím generacím se plody tohoto vývoje staly běžně dostupnými díky rozšíření knihtisku a proměně povahy knih v nástroj praktického poznání či zábavy. Zlevňování knih umožnilo vznik šlechtických knihoven, významného statutárního symbolu, jež se staly vzorem napodobovaným v měšťanském, resp. buržoazním prostředí, až posléze pronikly do běžných domácností. V současných bytech se však s knihovnami již nepočítá. Jejich obyvatelé přestávají být čtenáři knih a mnohdy nejsou čtenáři již vůbec – jsou diváky a posluchači, komunikují prostřednictvím mobilů a na sociálních sítích; užitečné či zajímavé informace vyhledávají na internetu. Jde o změny s dalekosáhlými dopady, které se jako hrozby, rizika i příležitosti dotýkají rovněž knihoven jako institucí...

WIKIPEDIE A KNIHOVNY. Co mají společného?

Internetová encyklopedie Wikipedie a knihovny. Na první pohled snad nenajdete dva odlišnější poskytovatele informací. Při podrobnějším zamyšlení zjistíte, že spolu mají společného mnoho. Bez knih a knihoven by Wikipedie nebyla tím, čím je, tedy největším zdrojem informací na světě, studnicí moudrosti, jejímž cílem je zpřístupnit sumu všech lidských znalostí všem, kteří o ně projeví zájem, kdekoliv a zdarma. Odborná skepse k této internetové encyklopedii už pomalu opadá i v České republice a je nejvyšší čas, aby se u nás spolupráce mezi Wikipedií a knihovnami naplno spustila.

Deset deka štěstí

Poetický večer básníka Petra Petříčka v úterý 26. května letošního roku by měl otevřít novou literární tradici v pražské kavárně Duše v peří...

Bezpečnější internet: užitečné zdroje a inspirace

Někdy se zdá, že moderním technologiím rozumí dospělí méně než děti a mladiství. Ale nenechme se mýlit. Děti láká především to, co je baví. Rády zkoumají a zkouší vše nové, bez „dospěláckých“ zábran a obav. Praktické dovednosti a znalosti však příliš zábavné nejsou. A na neználky číhají v hlubokých internetových vodách všelijaké nástrahy… Pojďme se tedy poohlédnout po užitečné osvětě, abychom dokázali chránit sebe i děti.

POSTŘEHY – NÁZORY: Proč jsem vzala na milost romány pro ženy

Představení plzeňského Meeting Literature

Na 900 knih, 15 knihovniček, 14 partnerů, 12 akcí a 500 facebookových fanoušků – to je současná bilance projektu Meeting Literature, literárních koutků či schůzek s literaturou, chcete-li.

Akce Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem se tentokrát zaměřila na život v Krušnohoří

Unikátní projekt komputační versologie

Po několika letech intenzivní práce byl v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., dokončen Korpus českého verše. Korpus českého verše je svým rozsahem i zpracováním naprosto unikátní, a to i ve světovém měřítku.

TIP DO VAŠÍ KNIHOVNY

INSPIRACE Z KNIHOVEN

LITERÁRNÍ VÝROČÍ – SRPEN, ZÁŘÍ

SYLVA ŠIMSOVÁ SE HLÁSÍ Z ANGLIE

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR