Main content

Říjen 2015

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

POZNÁMKY DO DIÁŘE – NEUŠLO NÁM

TÉMA: Co je a není kreativní knihovna aneb trocha myšlenek, o něco víc příkladů a ještě více optimismu

Kreativita je slovo, které se v poslední době skloňuje v souvislosti s knihovnami velmi často. Když jsme v roce 2014 pořádali první ročník konference Do černého, zájem kolegů nás mile překvapil. A že šlo skutečně o trefu do černého, dokazují i další semináře a konference, u kterých zájem knihovníků nepolevuje. Dovolte mi proto malé zamyšlení nad tím, proč je krea­tivita pro knihovny dobrá a jak to s ní nepřehnat, a to všechno ilustrovat několika příklady, co u nás – v Městské knihovně v Praze – v rámci kreativních pnutí provádíme.

Knihovnické strategie a koncepce ze zahraničí

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 až 2015, která z pověření vlády ČR říká, kam mají knihovny směřovat, pomalu končí. Nad tvorbou nové koncepce se nyní zamýšlí Ústřední knihovnická rada, a proto je na čase nechat se inspirovat obdobnými strategickými dokumen­ty, kupříkladu ze zahraničí. Vedle celonárodních strategií a koncepcí, které nastiňují vývoj knihoven a veřejných knihovnických a informačních služeb v následujících letech, píší své koncepce městské knihovny, národní knihovny i místní knihovní sítě. Stále častěji se také objevují reporty informující o měnící se roli knihoven v 21. století. Příspěvek představuje několik příkladů z Velké Británie, Skotska a Austrálie, včetně dvou zpráv o současných trendech a novém poslání knihoven.

Kdo jsou Noví informační profesionálové?

Na letošní konferenci KOKON (KOmunitní KONference Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze), která se konala 19. května v hlavní budově Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha, mohli její účastníci slyšet a v posterové podobě vidět prezentaci skupiny NIP – Noví informační profesionálové. Kdo jsou, jaké mají plány a kde se s novými informačními profesionály můžeme setkat? O tom jsme hovořili s Vladimírou Bendovou a Marií Kalátovou z Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Jak zaujmout teenagery – TeenSpace v Městské knihovně Česká Třebová

Na počátku celého nápadu byl vlastně požadavek ze strany samotné cílové skupiny. Stávající dětské oddělení plné nezbytných krtečků a dalších pohádkových bytostí bylo již zcela nevyhovující pro starší děti. Každý z nás si asi umí představit nebo i z vlastní zkušenosti ví, jak to vypadá, když v jednom malém prostoru tráví volný čas děti různých věkových kategorií: Maminka se stále otáčí po svém malém drobečkovi, aby ho někdo nepřišlápnul. Děti mladšího školního věku pozorují své starší kamarády a odposlouchávají od nich chytlavá slůvka a skupinka náctiletých zase vyžaduje kousek svého soukromí… Ale co s tím? Jak toto vyřešit?

UPCYCLING aneb Nové příležitosti pro věci bez šance

Mnohé knihovny kromě vykonávání klasické knihovnické činnosti působí také jako kulturní a komunit­ní centrum. V jejich prostorách  se konají výtvarné kroužky pro děti různých věkových kategorií i kurzy pro dospělé, a knihovny se většinou musí vypořádávat s  nízkým rozpočtem na materiál i lektory... Neustále proto hledají cesty, jak a kde získat pro činnost kroužků levnější materiál, ale zároveň tak, aby byly zachovány výtvarné cíle a plány kroužků.

Ohlédnutí za horkým knihovnickým létem

ROZHOVOR s Ing. ALEŠEM BROŽKEM, ředitelem Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem

Narozeniny Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem připadnou na polovinu listopadu. Tato instituce je již čtvrt století spojena se jménem jejího ředitele, knihovníka, aktivního člena několika knihovnických sdružení a významné osobnosti Ústeckého kraje. Rádi bychom se spolu s ním vydali zpět historií knihovny i nahlédli do její budoucnosti.

RECENZE: Strašidelný příběh o hledání domova

Shirley Jacksonová: Dům Na Kopci.

Překlad Anna Urbanová. Praha: Argo, 2015. 248 stran.

Po švýcarských knihovnách

Sdružení knihoven ČR již tradičně pořádá studijní cesty do zahraničí, jejichž účelem je získat inspiraci, zkušenosti a kontakty – zkrátka rozšířit si obzory. A v tom lepším případě pak něco z toho přenést do naší praxe. V minulých letech tak měli kolegové možnost navštívit knihovny například v sousedním Rakousku či Itálii. My se nyní vydáme hlavně po těch švýcarských.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

LIB CON 2015

Hostivice bude opět místem pro trendovou knihovnickou konferenci LIB CON. Její druhý ročník bude zaměřen především na oblast možné meziknihovní spolupráce, ale rovněž nabídne i témata z informač­ní vědy. Tento rok LIB CON proběhne 30. října 2015 od 9 hodin.

JAK NA TO: E-knihy prakticky – 4

Tvorba e-knihy: finalizace. Náš seriál o e-knihách z praktického hlediska se nachýlil ke konci. Z podkladů, o jejichž správné přípravě jsme psali v minulém článku, nyní vytvoříme e-knihu a na závěr provedeme její validaci.

KLÁŘINA KUCHAŘKA ANEB DESET RECEPTŮ NA WORKSHOPY V KNIHOVNĚ

Pokud chceme v knihovně připravit workshop pro děti, sáhneme v prvé řadě po pohádkách, večerníčkových postavách, notoricky známých příbězích. Samozřejmě se rádi vracíme do historie, ale většinou opět prostřednictvím osvědčených literárních postav. A co tematizovat samo písemnictví či minulost knihovnictví? Odkrýt záhady kulturních proměn, které přinesl vynález písma a tisku?

Z POKLADŮ… Knihovny Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR vznikla se založením Ústavu roku 1947. Původně byla koncipována jako příruční knihovna sloužící primárně potřebám zaměst­nanců Ústavu, avšak v průběhu času byla postup­ně rozšiřována o různé další knihovní fondy. K nejzajíma­vějším z nich patří bezesporu fond někdejší Umělecké besedy, zřejmě nejvýznamnějšího českého uměleckého spolku druhé poloviny devatenáctého a první poloviny dvacátého století.

INSPIRACE Z KNIHOVEN: Bruno v Lobzích a u moře

LITERÁRNÍ VÝROČÍ – LISTOPAD

ZUZANA HELINSKY SE HLÁSÍ ZE ŠVÉDSKA

Knihy jsou spotřební průmysl

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR