Main content

Únor 2013

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře - Neušlo nám

Půjčování e-knih z hlediska autorského práva

Odborné veřejnosti byl v nedávných dnech představen návrh dlouho očekávané novely autorského zákona, která zároveň v této době prochází meziresortním připomínkovým řízením. V případě úspěšného legislativního procesu se její platnost očekává v lednu roku 2014. Změnám, které novela přinese do sféry knihoven, se budeme ve Čtenáři věnovat v některém z dalších čísel. Jednou z oblastí, která knihovníky stále zajímá nejvíce, je možnost nakládaní (zejména formou výpůjčky) s elektronickými knihami. Následující text se na základě stávajícího platného autorského zákona věnuje rozdílům mezi půjčováním tradičních a elektronických knih z hlediska českého autorského práva. Připravovaná novela otevírá knihovnám nové možnosti existence v digitálním světě v několika oblastech, které jsou v tomto článku zmíněny. Je nutné si ale uvědomit, že v kontextu evropského právního a společenského prostředí nelze získat nebo prosadit zákonnou licenci na volné šíření elektronických dokumentů, například tedy půjčování e-knih. Cesta, kterou autorka naznačuje v druhé části příspěvku, proto bude i do budoucna součástí hledání nové rovnováhy mezi zainteresovanými hráči na tomto poli...

Je toho hodně, co mají naše knihovny společné...

ROZHOVOR s ředitelem Jihočeské vědecké knihovny Mgr. Ivo Karešem a ředitelem Středočeské vědecké knihovny Ing. Jiřím Mikou

Do knihoven, ve kterých pracují, nastupovali shodně v druhé polovině devadesátých let, zastávali v nich různé vedoucí pozice a teď – opět téměř ve stejnou dobu – stanuli v jejich čele. Kromě názorů na knihovnický obor, jeho budoucnost a potřeby je pojí i přístup k řešení problémů, s nimiž se knihovny dnes a denně potýkají. A také dlouholeté přátelství. Tyto i další společné rysy nás přivedly na myšlenku popovídat si s oběma protagonisty najednou...

ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU: Kniha mi přiblížila postavu našeho předchůdce

Jeden z účastníků předchozího rozhovoru se shodou okolností v době jmenování do nové funkce dočkal vydání své knihy zabývající se regionální tematikou. Publikace Jiřího Miky Mezi alembikem a spilkou vyšla v listopadu 2012 a její křest se uskutečnil v bývalém pivovaru v Kladně-Kročehlavech, kde na přelomu 19. a 20. století působila osobnost, jíž je kniha věnována – sládek, spisovatel, vydavatel starých alchymických spisů a muž mnoha dalších zájmů Otakar Zachar. O svůj zážitek z četby se s námi podělil zástupce dnešních majitelů pivovarského areálu, kteří patřili k významným sponzorům vydané publikace...

JAK NA TO: INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – 3

Osnova a průběh lekce

V prvních dvou článcích o informačním vzdělávání jsme si představili jeho obsah (témata) a cíle a stanovili jsme hodnotící aspekty kvalitní lekce. Významné bylo i vymezení desatera kroků k její tvorbě. Jak konkrétně by mohla a měla lekce informačního vzdělávání vypadat, jaké jsou její části, jaké metody využívat a na co nezapomínat při jejím sestavování i realizaci – to vše je předmětem následujících řádků...

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) – základní informace, využívání databáze a způsoby vyhledáv

Z TAJEMSTVÍ KNIHOVNY NÁRODNÍHO MUZEA: Poklady z depozitářů bez cenzury

JAK NA TO: Marketing v knihovnách aneb Umíme dát o sobě vědět? – 1

Postřehy z výzkumu a praxe

PRÁVNÍ PORADNA

Jestliže jako vydavatel vydám neperiodickou publikaci podle zákona o neperiodických publikacích a tuto publikaci neprodávám, ale šířím ji bezúplatně, jsem povinen odevzdat povinný výtisk? A jsem povinen podle § 4 zákona o neperiodických publikacích nabídnout jeden výtisk knihovnám určeným příslušnou vyhláškou Ministerstva kultury?

Konference Kniha v(e) 21. století – historický exkurz

ROZHOVOR s Einarem Márem Guđmundssonem, islandským spisovatelem

„Nemusíte si vymýšlet romány – stačí říct pravdu a nikdo vám nebude věřit…“

INSPO 2013 - pozvánka

Z KNIHOVEN…

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

Březen

RETRO OKÉNKO ČTENÁŘE

Pouze v tištěné verzi Čtenáře

Z DOMOVA

V nové rubrice, kterou plánujeme připravovat minimálně každé dva měsíce, chceme upozornit na zajímavé příspěvky z oblasti knihovnictví, knihovědy, informační vědy a příbuzných oborů publikované v posledním období v neknihovnickém tisku. Budeme rádi, když vás takový přehled zaujme a případně „naviguje“ na celý text článku v uvedeném periodiku, pokud unikl vaší pozornosti.

SYLVA ŠIMSOVÁ ODPOVÍDÁ Z ANGLIE

Dotaz: Dávají se v Británii knihy jako vánoční dárek?

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR