Main content

Květen 2013

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Co se půjčovalo ve veřejných knihovnách v roce 2011?

Novelou autorského zákona č. 122/2000 Sb. z roku 2006 byla Národní knihovně ČR uložena povinnost hradit kolektivním správcům (DILIA a Ochranná organizace autorská) odměny za půjčování autorských děl v knihovnách ČR ve výši 0,50 Kč za jednu absenční výpůjčku. Na základě statistických údajů o počtu výpůjček uskutečněných knihovnami se pravidelně provádí výpočet odměn za půjčování v uplynulém roce. Za rok 2011 byla takto uhrazena částka více než 22,4 mil. Kč...

AUTOMAT KNIHOVNA s Ing. PETREM ŽABIČKOU, z MZK Brno

„Národní kulturní dědictví by mohl každý dostat nahrané například do občanského průkazu…“

ROVNÝ PŘÍSTUP: Novinky ze semináře Zvukové knihovny 2013

V roce 1998 se poprvé sešli v třebíčské Městské knihovně pracovníci tehdy nově vznikajících zvukových oddělení městských a okresních knihoven na semináři nazvaném Zvukové knihovny. I po patnácti letech má seminář svým programem co nabídnout, má okruh účastníků, kteří měli možnost sejít se i v letošním roce. Seminář se uskutečnil 9. dubna a pro jeho 41 účastníků byl připraven následující program...

ROVNÝ PŘÍSTUP: INSPO 2013 – Moderní technologie usnadňují život lidem se zdravotním postižením

Do úvodu pár čísel – 278 účastníků, 44 soutěžících, 24 přednášek, 13 vystavovatelů, 13. ročník. I jimi se dá popsat konference INSPO, na kterou se sjeli v březnu tradičně do Kongresového centra Praha lidé s nejrůznějším zdravotním postižením a pracovníci pomáhajících organizací z celé repubiky. Mnohem důležitější je však důvod, kvůli kterému vážili cestu, jež pro mnohé nebyla vůbec snadná – někteří se neobešli bez asistentů, sami by se svým hendikepem účast nezvládli. Tím důvodem je unikátní příležitost seznámit se s novými technologiemi, aplikacemi a pomůckami, které usnadňují život lidem se zdravotním postižením, jakou tato konference pořádaná BMI sdružením každoročně nabízí...

Jak se žije knihovně na soukromé vysoké škole

Existence soukromých vysokých škol v České republice je součástí naší reality. Každá z těchto škol má svou vlastní knihovnu nebo alespoň spřízněnou informační instituci, která pro ni knihovní služby vykonává.

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Jak se „budí“ knihovny – zkušenosti knihovny v Modré

Jsme malá venkovská knihovna v obci Modrá u Velehradu. Neprofesionální knihovnicí jsem se stala začátkem roku 2011 a převzala jsem 3500 svazků knih a 18 čtenářů. První, co jsem změnila, byla půjčovní doba. Půjčujeme pouze čtyři hodiny v týdnu, ale jsou rozděleny na dvě hodiny v pondělí a dvě v pátek v odpoledních hodinách...

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Moji kolegové komisaři aneb Komise Vesnice roku

Už 13 let patří knihovníci mezi hodnotitele soutěže Vesnice roku. Řada mých kolegyň spolu s kolegou Ladislavem Zoubkem (Městská knihov na Děčín) jsou členy krajských komisí. Já mám tu čest být po celou tu dobu s výjimkou roku 2011, kdy mě zastoupila Daniela Wimmerová, členkou komise celostátní. Jsem za to moc ráda, protože jsem měla příležitost setkat se v mnoha ohledech s úžasnými lidmi jak v soutěžících obcích, tak i s těmi, kteří je přijíždějí hodnotit...

ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU…

Gejša třikrát jinak

Z TAJEMSTVÍ KNIHOVNY NÁRODNÍHO MUZEA

Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat… Každý, kdo měl za svých školních let památník, si na tyhle veršíky určitě vzpomene. Ale možná vás překvapí, jak stará je tradice památníků jako takových. První z nich se objevují na začátku šestnáctého století a zápisy v nich se do dneška nijak zvlášť nezměnily – obrázek, věnování, datum a podpis, tak leckdy vypadaly památníkové zápisy i před pěti staletími. V naší knihovně máme takových památníků celou řadu a dnes si povíme o jednom z nejzajímavějších. Patřil synovi slavného dánského astronoma Tychona Brahe...

Do Norska, země Vikingů a trollů za studiem knihovnictví

ČTENÁŘ INFORMUJE

České e-knihy v českých knihovnách

Kreativní, nápaditá a úžasná Noc s Andersenem 2013

V pátek 5. dubna 2013 odstartovala v 1298 řádně evidovaných knihovnách, školách, domech dětí, dětských domovech, v jihlavské zoo stejně jako v uherskohradišťské nemocnici, u Pcherských mamek, v hasičárnách, pionýrských oddílech, v Českých školách bez hranic po celém světě, v krajanských kroužcích v Rusku, Dánsku…

PRÁVNÍ PORADNA

Dotaz: V naší knihovně máme problémy s uživateli internetu – někteří z nich jsou tzv. „nepřizpůsobiví občané“, svým chováním obtěžují jiné uživatele knihovny, poškozují a kradou počítačové vybavení. Alespoň částečné řešení problému vidíme v tom, že bychom přístup k internetu zpoplatnili nebo že bychom omezili denní přístup k internetu na určitou dobu, například 30 minut. Můžeme tak učinit?

A dále, můžeme přístup k internetu poskytovat tím způsobem, že ve vstupním vestibulu naší knihovny umístíme počítače připojené k internetu, které budou k volnému užití veřejnosti?

Výsledky ankety SUK 2012

BIBLIOWEB 2013

Z KNIHOVEN…

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

ČERVEN

SYLVA ŠIMSOVÁ ODPOVÍDÁ Z ANGLIE

Dotaz: Jak spolupracují britské knihovny s on-line vzdělávacími programy univerzit?

ZE SVĚTA

RETRO OKÉNKO ČTENÁŘE

Pouze v tištěné verzi

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR