Main content

Červen 2013

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Občanské vzdělávání v knihovnách: příspěvek k metodice tvorby vzdělávacího programu

Na podzim roku 2012 probíhal v šedesáti knihovnách po celé České republice rozsáhlý výzkum, který mapoval zájem veřejnosti o vzdělávání v oblasti občansko-politických témat. Výzkumu se zúčastnilo více než 2000 čtenářů a k příjemnému překvapení výzkumníků z Centra občanského vzdělávání na Masarykově univerzitě výsledky potvrdily, jak velký potenciál mají veřejné knihovny pro rozvoj občanské gramotnosti čtenářů...

ROZHOVOR s PhDr. BARBOROU DROBÍKOVOU, Ph.D., ředitelkou ÚISK FF UK v Praze

„Knihovnictví chápu jako vysoce specializovanou službu…“

Ústav informačních studií a knihovnictví (dále jen ÚISK) je studijním a výzkumným pracovištěm pro informační vědu v České republice. Jako reprezentativní instituce informačního a knihovnického vzdělávání má v naší zemi dlouholetou tradici. Od roku 2000 sídlí v budově Univerzity Karlovy v Jinonicích, kde má k dispozici veškeré moderní ICT vybavení a zázemí. Jak probíhá současné studium na ÚISK, ale také co si myslí jeho stávající ředitelka o vývoji knihovnické profese a o tom, proč je o studentech knihovnictví v Brně více slyšet, se dozvíte v následujícím rozhovoru...

Linked Heritage – koordinace standardů a technologií za účelem obohacení Europeany

Europeana je velký mezinárodní portál (http://www.europeana.eu/portal/), který zpřístupňuje uživatelům digitální zdroje evropských muzeí, knihoven, archivů a audiovizuálních sbírek. Mezi miliony digitálních objektů, které jsou v Europeaně přístupné, mohou uživatelé najít obrázky (malby, kresby, fotografie, mapy), texty (knihy, periodika, dopisy, deníky a archiválie), zvukové záznamy (hudba i mluvené slovo z gramofonových desek, válečků, magnetofonových pásek i rozhlasového vysílání), videozáznamy (filmy, filmové týdeníky, televizní vysílání). Portál je multilinguální, což v tomto případě znamená, že jsou dostupné varianty v jazycích všech zemí, které se projektu účastní...

Identifikátory digitálních dokumentů se zaměřením na systém URN:NBN v ČR

Identifikátorem se rozumí znakový řetězec, který v rámci určitého kontextu jednoznačně označuje nějaký objekt. Pokud je tento kontext mezinárodní, hovoříme o globálním identifikátoru. V mezinárodním kontextu tištěných publikací je globálním identifikátorem například ISBN...

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna v Choceradech na cestě za komunitním centrem

Obec Chocerady se nachází na řece Sázavě v okrese Benešov. Žije v ní kolem 1200 obyvatel. Obecní knihovna, s výchozím knižním fondem 266 svazků, zde byla založena rozhodnutím zastupitelstva obce v roce 1927. Počátky knihovny se ovšem datují ještě dříve, úzce se váží k založení osvětové činnosti spolku Občanské a vzdělávací jednoty Komenský z roku 1904...

Národní knihovna je jedním z 11 asociovaných partnerů projektu Europeana Newspapers

Pozvánka na 37. seminář knihovníků muzeí a galerií

ČTENÁŘ OPRAVUJE

Z TAJEMSTVÍ KNIHOVNY NÁRODNÍHO MUZEA: Knihovna knihoven aneb Nově nalezená rukopisná kázání Antona Krombholze

Speciální druh fondů, které patří v Knihovně Národního muzea k jedinečným, jsou knihovny osobností. Zpravidla po smrti svých majitelů se různými cestami dostaly do Národního muzea a jsou obrazem duchovní kultury nejen svých tvůrců a majitelů, ale také zdrojem překvapivých a cenných objevů. Jeden takový se přihodil nedávno při průzkumu knihovny Eduarda Langera, kterou spravuje oddělení rukopisů a starých tisků...

První knihovnický Barcamp byl úspěšný

Ve středu 10. dubna 2013 se v Národní technické knihovně v Praze konal Knihovnický Barcamp, který připravila Sekce experimentálního knihovnictví ve spolupořadatelství s NTK...

OKnA – O Knihovnických Aktivitách

ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU: Podivuhodný svět Svěrákových povídek

Napsat dobrou povídku je stejně těžké jako zkomponovat dobrou píseň. Píseň, kterou si broukají ženy při žehlení či mytí oken. Popište humorný příběh, při jehož vyprávění se lidé smějí. Z vytištěného textu jako by se humor vypařil. Pojednou na vás mžourají sucharská černá písmena na fádní bílé ploše. Jen málo autorů umí vystupňovat děj tak, aby si čtenář vzrušením počal okusovat brýle nebo nehty...

NAPLE Sister Libraries – Český Těšín a Daruvar

NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe) je organizace sdružující veřejné knihovny nejen ve státech Evropské unie, včetně České republiky. Jejím hlavním cílem je podporovat vytváření zásad a strategií pro řízení veřejného knihovnictví...

K nedožitým 85. narozeninám prof. Jiřího Cejpka

Nejkrásnější české knihy roku 2012

Ceny předávané na veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA 2013

Z KNIHOVEN…

Z DOMOVA...

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

ČERVENEC

LIBOR COUFAL SE HLÁSÍ Z AUSTRÁLIE

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

RETRO OKÉNKO ČTENÁŘE

Pouze v tištěné verzi Čtenáře