Main content

Červenec/srpen 2013

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Genealogie – věda, která žije

Genealogie je jedna z pomocných věd historických a zabývá se příbuzenskými vztahy mezi lidmi. Jejím nejčastějším výstupem bývá rodinný strom se zakreslením předků. Slovo pochází z řečtiny a je složené z výrazu génos, který znamená rod, a logos čili slovo nebo přeneseně věda. V češtině se pak často používá slovo rodopis...

AUTOMAT KNIHOVNA s Ing. JIŘÍM NECHVÁTALEM, vedoucím oddělení automatizace Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

„V naší knihovně nerozlišujeme čtenáře ani služby…“

Představujeme projekt StaréMapy.cz

Za pultem aneb Věková, vzdělanostní a mzdová struktura pracovníků knihoven ČR v roce 2011

Počátkem roku zveřejnila Národní knihovna ČR na webu Knihovnického institutu výsledky průzkumu věkové, vzdělanostní a mzdové situace v knihovnách České republiky. Národní knihovna sleduje vývoj personální situace v knihovnách v ČR dlouhodobě a v nepravidelných intervalech realizuje obdobné průzkumy, které umožňují srovnávání v této oblasti v delších časových řadách. Průzkumy proběhly již v 80. letech, bohužel s jinou metodikou a sledovanými parametry; vzhledem k tomu i k odlišné společenské, technologické, ekonomické a další si tua ci porovnání s nimi možné není. Průzkumy z 90. let a počátku století však umožňují nejen toto porovnání, ale dávají i možnost sledovat některé trendy v personální oblasti. Jde o průzkumy z roku 1999 (sběr dat za rok 1998), z ro ku 2004 (sběr údajů za rok 2003/2004) a 2012 (údaje za rok 2011)...

ROZHOVOR s BcA. VERONIKOU BOTOVOU z Knihovny Národního muzea, Praha

„Výtvarná úroveň knižní produkce by měla být taková, aby nabídla čtenáři něco navíc…“

Nenápadné výročí Čtenáře aneb Malý návrat proti proudu času

Před dvaceti lety, když vycházel pětačtyřicátý ročník Čtenáře, přihodila se jedna pro jeho odběratele nijak zvlášť pozoruhodná událost, pro časopis však dosti významná. Třetí číslo tohoto ročníku bylo poslední, jehož vydavatelem bylo Ministerstvo kultury ČR. To převzalo Čtenáře pár let po jeho vzniku a čtyřicet let jej vydávalo nejprve v nakladatelství Orbis, posléze v Panoramě...

KRONIKA ČTENÁŘE

Platné znění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven ve znění nařízen

Týden čtení nabídl dětem setkání s kvalitní literaturou

Slavnostní inaugurace 3. ročníku Týdne čtení dětem v ČR proběhla 30. května 2013 v Městské knihovně v Praze, kde se za přítomnosti mnoha dětí a známých osobností četlo, hrálo, kouzlilo i zpívalo...

Nymburský piknik s knížkou

Jaroměřická knihovna jako výkladní skříň obce

Knihovny jako místa vzdělávání v 21. století

Pod stejnojmenným názvem proběhla 22. dubna letošního roku v prostorách pražského Goethe-Institutu konference, kterou spolupořádaly Goethe-Institut a Svaz knihovníku a informačních pracovníků. Program odpoledne, ale především jména přednášejících dávala tušit, že půjde o zajímavou výměnu zkušeností souvisejících se změnou postavení knihoven v dnešním digitálním prostředí, s jejich snahou stát se atraktivními vzdělávacími a studijními centry stejně jako místy setkávání...

ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU…

Richard Bach: Most přes navždy

Z TAJEMSTVÍ KNIHOVNY NÁRODNÍHO MUZEA: Kramářské písně

Vybrané překlady ze španělské a hispanoamerické literatury 2011–2012

1. díl

Titul Kamarádka knihovna 2012 pro uherskohradišťskou knihovnu!

Poslední květnový den přinesl, byť za velmi nepříznivého počasí, zasloužené ocenění šesti knihovnám, které se společně s více než 100 dalšími zúčastnily čtvrtého ročníku soutěže Kamarádka knihovna. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v sídle generálního partnera této akce, kterým je společnost 3M...

Z KNIHOVEN…

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

SRPEN, ZÁŘÍ

ZUZANA HELINSKY ODPOVÍDÁ ZE ŠVÉDSKA

Dotaz: Jaká je situace školních knihoven ve Švédsku?

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

RETRO OKÉNKO ČTENÁŘE

Pouze v tištěné verzi