Main content

Říjen 2013

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Retrospektivní konverze (nejen) v českých knihovnách

V souvislosti s rozvojem informačních technologií a automatizace ve 2. polovině 20. století dochází i v oblasti knihovnictví k jejich využití, a tím k významným změnám ve zpracování a zpřístupnění informací...

AUTOMAT KNIHOVNA s Ing. Jiřím Pavlíkem, z Ústavu výpočetní techniky UK v Praze

„Je potřeba čas na vývoj a řada vstřícných jednání mezi knihovnami a nakladateli...“

Jméno autora a jeho role v paratextové komunikaci

Autor má v procesu literární komunikace nezastupitelnou roli, neboť je jeho klíčovým subjektem. Významnou úlohu má nejen ve fázi zrodu primárního textu, kdy je nezbytnou podmínkou vzniku díla, ale i ve fázi recepce, neboť sděluje příjemci textu prostřednictvím díla svoje názory a pocity. Navíc zájem čtenáře o autorův život, ať již soukromý či veřejný, je znám již mnohá desetiletí...

JAK NA TO: Otestujte si svůj web

Přemýšleli jste někdy, proč vám lidé navštěvující vaši knihovnu pokládají stále stejné otázky, když odpověď je přímo na hlavní stránce webu? Nejste sami spokojeni s tím, jak váš web vypadá nebo jaké informace čtenářům poskytuje? Chcete udělat něco pro lepší použitelnost webových stránek, ale nevíte, odkud začít?

Tradiční setkání knihovníků muzeí a galerií ve zbrusu novém muzeu

Počátkem letošního září se Ústí nad Labem stalo na tři dny centrem muzejního knihovnictví. Přijelo sem více než sto knihovnic a knihovníků z muzeí a galerií z celé České republiky. Muzeum města Ústí nad Labem se stalo hlavním pořadatelem v pořadí již 37. semináře knihovníků muzeí a galerií ČR, který pro své členy i zájemce z řad odbor né veřejnosti každoročně připravuje knihovnická komise Asociace muzeí a galerií ČR...

Poučení z moudrosti předků

Z TAJEMSTVÍ KNIHOVNY NÁRODNÍHO MUZEA: Knižní provenience v celcích Karel Teige a Ludmila Jiřincová

V knižních fondech oddělení základní knihovny Knihovny Národního muzea se nacházejí velice cenné osobní knižní celky, které se týkají představitelů české vědy a kultury. V rámci řešení grantového projektu Provenio se věnujeme podrobnějšímu zkoumání jejich provenienčních znaků, například exlibris, supralibros, dedikacím a rukopisným poznámkám...

ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU…

Obrázky, které byste si do obýváku nepověsili, anebo možná ano

POSTŘEHY – NÁZORY: Mí čtenáři mi rozumějí…

Pravidelně jsem v kontaktu se Čtenářem i čtenářem. A obojí je inspirativní a k užitku. Obsah Čtenáře znáte, ale naplňuje vás také setkání se čtenáři?

Cesta z Prahy do Culpeperu aneb Kongresová knihovna trochu jinak

Letos v dubnu jsme se opět vydali za velkou louži. Cílem naší společné cesty, s kolegyní z MKP Kateřinou Vojířovou, byly knihovny na východním pobřeží Spojených států amerických...

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna ve Velichovkách

Obec Velichovky leží v náchodském okrese, je známá moderně zařízenými lázněmi, jejichž tradice se začala psát před 110 lety. I knihovna má svoji tradici. My se ale budeme zabývat její moderní historií...

Z KNIHOVEN…

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

LIBOR COUFAL SE HLÁSÍ Z AUSTRÁLIE

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

RETRO OKÉNKO ČTENÁŘE

Pouze v tištěné verzi