Hlavní obsah stránky

Výstava 70 let časopisu Čtenář

Fotogalerie 70 let časopisu Čtenář Fotogalerie 70 let časopisu Čtenář Fotogalerie 70 let časopisu Čtenář Fotogalerie 70 let časopisu Čtenář Fotogalerie 70 let časopisu Čtenář

Kdy: 15. 2. 2018 - 27. 3. 2018

Kde: Malá galerie

Co: výstava

Expozice v Malé galerii představí historii i současnost titulu, lidi různých profesí, kteří se zasloužili o vycházení časopisu, měnící se grafiku obálky i zrcadlení doby na stránkách periodika.

Nejstarší celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis je svými dosud téměř 25 000 publikovanými stránkami kronikou svého oboru. Periodikum přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů a velikostí v rámci celé České republiky, je publikační platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností a součástí soustavného vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.