Hlavní obsah stránky

Poznámky do diáře - Neušlo nám

Poznámky do diáře

  • Konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v sobotu 14. března 2009 v Kongresovém centru Praha. Konferenci pořádá spolu s BMI sdružením Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO) a Křižovatka.cz. Odpolední jednání bude rozděleno do tří sekcí, vedle tradičních sekcí Tvorba přístupného webu a Internet a osoby se zdravotním postižením na trhu práce přibude sekce Informační technologie pro neslyšící. Program a další informace jsou na stránkách http://www.brezen.cz/.
  • Sedmý ročník Veletrhu dětské knihy v Liberci se koná v termínu 26.-28. března 2009 pod názvem Úspěšní čtou. Podtémata veletrhu jsou: Svět Julese Verna a Příběhy všedního dne Františka Nepila. Místem konání je liberecké výstaviště. Více informací najdete na http://www.veletrhdetskeknihy.cz/.

Neušlo nám

  • Ve středu 14. 1. 2009 v 18:00 hod. proběhla v Regionální knihovně Karviná prezentované v Second Life konference pořádaná Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Konferenci moderoval vedoucí Kabinetu informačních studií a knihovnictví PhDr. Petr Škyřík. Hlavní přednášku o MODs a MUVE prostředích (Psychologie na internetu a ve virtuálních prostředích) přednesl PhDr. Michal Lorenz, vyučující na FF MU v Brně. Následně vedoucí Střediska výpočetní techniky RKK Ing. Roman Rybický prezentoval zkušenosti s provazováním virtuální knihovny a její další perspektivu. Odborné knihovnice RKK Michaela Jabůrková a Barbora Javorková seznámily přítomné s prací ve virtuální knihovně a s praktickými požadavky návštěvníků této knihovny.

Při organizování konference se počítalo s návštěvností cca 20 až 30 posluchačů. Konečný počet zájemců předčil veškerá očekávání a nakonec jich bylo 86. Toto číslo zároveň prokázalo, že virtuální prostředí Second Life je schopno zvládnout velký počet přihlášených uživatelů.

Halina Molinová

O jedinečné virtuální knihovně se dočtete uvnitř tohoto čísla.