Hlavní obsah stránky

Únor 2009

Seznam článků

Od redakčního stolu

- volně k přečtení

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Benchmarking knihoven

Při nahlédnutí do anglického slovníku je možno zjistit, že pojem „benchmark“ lze přeložit jako „měřítko“, „značku zeměměřiče pro měření výšky“ či jako „standard“ nebo „porovnávací bod“. V oblasti řízení a managementu kvality je „benchmarking“ charakterizován například jako soustavné srovnávání a hodnocení vlastních procesů, produktů nebo služeb s obdobnými aktivitami jiných institucí, které umožňuje realistické nastavení cílů a stanovení efektivních strategií, jejichž realizace umožňuje dosažení těchto cílů...

Virtuální knihovna v Second Life

Zajímavá historie Parlamentní knihovny České republiky - 3

V současné době je Parlamentní knihovna organizačním útvarem Kanceláře Poslanecké sněmovny a podle jejího Organizačního řádu má postavení samostatného odboru, který je řízen přímo vedoucím Kanceláře (kancléřem)...

Pozvánka na Noc s Andersenem 2009

KNIHOVNY A WEB 2.0: Wikipedie a sdílení znalostí

Asi každý z nás již slyšel o „Wikipedii“ - internetové encyklopedii, na které mohou spolupracovat v podstatě všichni uživatelé internetu. Nicméně Wikipedie je pouze jedním z příkladů sdílení znalostí, tedy určitého procesu, v jehož rámci je možné vytvářet a sdílet informace, znalosti a zkušenosti...

Historie a současnost česko-slovenské bibliografie

Spolupráce českých, moravských a slovenských knihoven byla vždy úplně samozřejmá a nebyla nikdy přerušena. Je různorodá, a spolupráce bibliografů tak není výjimkou. Vraťme se o celých třiačtyřicet let zpátky…

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Zpřístupnění internetu uživatelům knihoven

Oceán elektronických informačních zdrojů - módní nebo efektivní?

Elektronické informační zdroje (EIZ) se staly součástí a standardní nabídkou každé větší či menší knihovny - vědecké, akademické, speciální nebo veřejné. V současné době se informace dostaly do proudů, které už nejsou jen informační dálnicí, ale rozbouřeným oceánem, z něhož si knihovníci musejí umět pro své uživatele vybírat správné a relevantní zdroje. Jak však sáhnout po těch, které budou využívány, za něž návštěvníci poděkují a budou je lákat k příští návštěvě knihovny? A jak to zvládnout bez chyb?

Digitalizační centrum Knihovny AV ČR

Digitalizace je velmi aktuálním tématem v celém světě. Všichni si uvědomují, že záchrana historických a vědeckých dokumentů pomocí digitalizace je důležitým mezníkem pro zachování kulturních hodnot. V České republice lze již několik let pozorovat aktivity spojené s digitalizací, které už mají své výsledky v podobě digitálních knihoven s řadou digitalizovaných kulturních a vědeckých materiálů...

Kniha mého srdce - příležitost pro knihovny

ZE ZAHRANIČÍ: Šedesátiletá jubilantka z Levoče

Uplynulý rok byl pro Slovenskou knihovnu pro nevidomé Matěje Hrebendy v Levoči významný. Připomněla si totiž 60. výročí svého vzniku. Jde o jedinou a jedinečnou instituci svého druhu na Slovensku, jejíž prioritou je výroba a tisk slepeckých knih a časopisů...

Z KNIHOVEN...

ZUZANA HELINSKY ODPOVÍDÁ (NEJEN) ZE ŠVÉDSKA

Dotaz: Jak vycházejí knihovny ve Švédsku vstříc svým uživatelům?

Vyšlo v knihovnách

KNIHOVNA Z OBÁLKY

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II - 25