Hlavní obsah stránky

Z historie

   

Předchůdci současného časopisu Čtenář byl stejnojmenný regionální informační a propagační časopis pro čtenáře a přátele Husovy veřejné knihovny v Třebíči, který vycházel v letech 1931–1941 péčí Františka Křesťana, a čtrnáctideník vydáváný od září do prosince 1948 tehdejší Ústřední knihovnou hl. m. Prahy po dohodě s Františkem Křesťanem namísto periodika Knihy a čtenáři.

O vydávání celostátního knihovnického časopisu se rozhodlo na 1. sjezdu českých a slovenských knihovníků v květnu 1948 v Brně. Patnáctého února 1949 pak vyšlo první dvojčíslo časopisu Čtenář s podtitulem měsíčník pro práci se čtenářem. Podtitul se ještě několikrát změnil, což svědčí o jeho hledání obsahové náplně a zaměření (měsíčník pro práci se čtenáři, měsíčník pro práci vesnických knihoven, měsíčník pro práci s knihou apod.). Se současným podtitulem měsíčník pro knihovny vychází od dubna 1998. V současnosti vychází v ČR zhruba 20 oborových časopisů (v tištěné i elektronické verzi) tematicky zaměřených na oblast knihovnictví a informační společnosti.

Za dobu existence titulu již došlo ke zhruba deseti zásadním změnám vydavatele.  Od roku 1993 ho vydává Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Středočeského kraje, s grantovou podporou Ministerstva kultury ČR; zpočátku v Nakladatelství a vydavatelství Panorama a posléze Academia, od února 2007 je jeho vydavatelem výhradním.

Členy redakční rady, resp. redakčního kruhu, byli jednak zástupci vydavatele a Ministerstva kultury či jiného orgánu státní správy, kam příslušela oblast kultury, jednak významní představitelé knihovnického oboru. Ve vedení redakce se za dobu vycházení časopisu již vystřídalo celkem sedm osob. 

Na grafické podobě časopisu Čtenář se výrazně podepsali především dva grafičtí úpravci, a to Miloslav Jágr (v letech 1960–1997) a Kateřina Bobková (od roku 1998). Po dosti stereotypním vzhledu obálek v období 1961–1993 doznal jejich vzhled, zvláště od druhého desetiletí 21. století, výrazných změn. Podíleli se na nich významní výtvarníci (Miroslav Huptych, Michal Cihlář, Lukáš Fibrich), bylo využito kreseb z Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice nebo fotografických soutěží.    

Od roku 2008 Čtenář existuje i v elektronické verzi. Prezentaci časopisu Čtenář naleznete i na Facebooku.