Hlavní obsah stránky

LIBOR COUFAL SE HLÁSÍ Z AUSTRÁLIE

G’day z australské Canberry! Dnes se zmíním o Libraries Australia, kooperativní službě pro sdílení zdrojů australských knihoven, do které přispívá přes 1200 knihoven. Služby Libraries Australia mohou využívat knihovny i individuální uživatelé, ovšem pouze na základě ročního předplatného. Většina bibliografických dat z Libraries Australia je ale volně prohledávatelná prostřednictvím vyhledávací služby Trove. Jak Libraries Australia, tak Trove jsou spravovány Národní knihovnou Austrálie.

Služba byla původně koncipována jako podpora pro sdílenou katalogizaci podle vzoru americké OCLC. Byla spuštěna na začátku 80. let pod názvem Australská bibliografická síť (Australian Bibliographic Network, ABN) a za dobu své existence prošla několika zásadními proměnami. V současné podobě funguje od roku 2005. V roce 2007 byla podepsána významná smlouva s OCLC, na základě které mají členské knihovny Libraries Australia zároveň členský status v OCLC, mohou využívat neomezený přístup do WorldCat.

Základem Libraries Australia je největší australský bibliografický zdroj Australská národní bibliografická databáze (Australian National Bibliographic Database, ANBD), která ovšem kromě vlastní bibliografie zahrnuje také soubory autorit a funguje zároveň i jako souborný katalog. ANBD obsahuje více než 25 milionů katalogizačních záznamů a údaje o více než 50 milionech jednotkách držených ve většině australských knihoven včetně akademických, vědeckých, státních, veřejných a speciálních. Jedná se o publikované, ale i nepublikované zdroje, jako jsou například fotografie, archiválie nebo manuskripta. Dále jsou do ANBD stahovány také záznamy z Kongresové knihovny, OCLC WorldCat, Blackwell’s Table of Contents, Serial Solutions a národní bibliografie Velké Británie, Nového Zélandu, Singapuru a Vietnamu a také další vybrané bibliografické záznamy zakoupené australskými knihovnami.

Libraries Australia nabízí tři hlavní služby:

Simultánní vyhledávání v ANBD a mnoha dalších externích databázích včetně možnosti vyhledávání v Libraries Australia z vlastního katalogu přes Z39.50. Výsledky vyhledávání lze uložit, poslat emailem, stáhnout nebo vytisknout. Libraries Australia nabízí možnost uložení vyhledávacího dotazu pro pozdější použití nebo vytvoření alertů.

Sdílenou katalogizaci a přebírání záznamů. Knihovny mohou přispívat záznamy a údaji o jednotkách do ANBD pomocí webového formuláře, katalogizačního klienta umožňujícího vytvářet záznamy přímo v ANBD nebo prostřednictvím dávkového importu záznamů z vlastního katalogu. Libraries Australia také umožňuje stahování katalogizačních záznamů do vlastního katalogu. Systém podporuje synchronizaci dat s WorldCat v reálném čase.

Libraries Australia Document Delivery (LADD), což je národní systém pro meziknihovní výpůjční služby a dodávání dokumentů, nabízí, kromě zdrojů 700 australských knihoven, také přístup do novozélandské národní bibliografické databáze Te Puna a komerčního systému Infotrieve. Umožňuje řídit celý proces od zadání požadavku přes jeho zpracování, dodání dokumentu až po následné finanční vypořádání. Součástí je také služba objednávání online od komerčních dodavatelů.

Za využívání služby platí knihovny roční poplatek v závislosti na typu knihovny. Poplatek zahrnuje neomezené vyhledávání v ANBD a řadě dalších databází včetně katalogů Kongresové knihovny, Britské knihovny a WorldCatu; neomezené užívání LADD a katalogizačního modulu pro sdílení a stahování záznamů. Další služby nad tento rámec včetně např. přístupu k souborům australských autorit se platí zvlášť. Státní knihovny a veřejné knihovny platí na základě počtu obyvatel, školní knihovny platí 385 dolarů, speciální knihovny na základě velikosti rozpočtu a počtu zaměstnanců, univerzitní knihovny podle velikosti rozpočtu. Knihovny, které vyučují studenty knihovnictví, mají bezplatný přístup do cvičné databáze. Roční předplatné pro individuální uživatele činí 55 australských dolarů.

Přesto, nebo možná právě proto, že jde o placenou službu, je Libraries Australia australskými knihovnami hojně využívána pro podporu jejich každodenních činností.