Hlavní obsah stránky

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

FEDOROV, Andrej Olegovič. Bibliotečnaja blogosfera : v čem fenomén bibliotečnogo bloga? [Knihovnická blogosféra. V čem spočívá fenomén knihovnického blogu?] Moskva: Paškov dom, 2013. 83 s. : il. Biblioteka bibliotekarja.

ISBN 978-5-7510-0557-3

Se K 55014

Chinese librarianship in the digital era / Conghui Fang, with contributions by Hongxia Qiao, Chunjuan  Huang  and Xiao Zhou. [Čínské knihovnictví v digitální éře.] Oxford: Chandos, 2013. 190 s. : il., grafy, tabulky. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-707-1

Kfe 39.700

JURASCHKO, Bernd. Praxishandbuch Recht für Bibliotheken und Informationseinrichtungen. [Praktická právní příručka pro knihovny a informační zařízení.] Berlin: De Gruyter Saur, 2013. 209 s. : il.

ISBN 978-3-11-025933-9

Kib 39.716

Sítě knihoven

Knihovna Václava Havla : výroční zpráva 2012. Praha: Knihovna Václava Havla, 2013. 61 s. : il., tabulky.

Tp 9.599/B

PATEMAN, John, Ken WILLIMWENT. Developing community-led public libraries : evidence from the UK and Canada. [Rozvoj komunitních veřejných knihoven. Příklady ze Spojeného království a Kanady.] Farnham: Ashgate, 2013. x, 243 s. : tabulky.

ISBN 978-1-4094-4206-6

Sbb 39.558

The Vienna Main City Library / ed. by Monika Reitprecht, text Peter Hiess. [Městská knihovna Vídeň.] Wien: Büchereien Wien, 2013. 18 s. : il.

Tee 9.613/B

WANG, Hanrong, Bethany LATHAM, eds. Academic libraries in the US and China : comparative studies of instruction, government documents, and outreach. [Vysokoškolské knihovny ve Spojených státech a v Číně. Srovnávací studie směrnic, vládních dokumentů a jejich dosahu.] Oxford: Chandos, 2013. xii, 264 s. : il., grafy, tabulky. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-691-3

Tb 39.563

WOOLLS, Blanche, David V. LOERTSCHER. The whole school library handbook 2. [Úplná příručka pro školní knihovny 2.] Chicago: American Library Association, 2013. vii, 167 s. : il.

ISBN 978-0-8389-1127-3

Tf 39.506

KNIHOVĚDA

Gutenberg-Jahrbuch 2013. 88. Jahrgang. [Gutenbergova ročenka 2013.] Wiesbaden: Harrassowitz, 2013. 302 s. : il., faksim.

ISBN 978-3-447-06198-8

X 39.717

Historická exlibris knihoven 2014 / úvodní slovo napsal, výběr exlibris provedl a popisky připravil Milan Humplík. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. 1 kalendář (30 l.)

Xab 39.751

Libri magistri muti sunt : pocta Jaroslavě Kašparové / k vydání připravily Alena Císařová Smítková, Andrea Jelínková a Milada Svobodová. Praha: Knihovna Akademie věd České republiky, 2013. 430 s. : il., faksim.

ISBN 978-80-86675-24-4

X 39.580

McKITTERICK, David. Old books, new technologies : the representation, conservation and transformation of books since 1700. [Staré knihy, nové technologie. Reprezentace, konzervace a transformace knih od roku 1700.] Cambridge: Cambridge University Press, 2013. x, 286 s. : il.

ISBN 978-1-107-03593-5

Xa 39.554

PRCHAL, Petr. Osiřelá díla. Praha: Linde, 2013. 203 s.

ISBN 978-80-7201-919-9

Xd 39.745

Studie o rukopisech XLI, 2011. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2012. 359 s. : il., faksim.

ISBN 978-80-86495-96-5

Xaa 39.570

INFORMATIKA

BAWDEN, David, Lyn ROBINSON. Introduction to information science. [Úvod do informační vědy.] London: Facet, 2012. xxx, 351 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-1-85604-810-1

Id 39.711

BLUM, Andrew. Z čeho je internet : výprava do nitra světové sítě / překlad Alois Brázda. Brno: Computer Press, 2013. 288 s.

ISBN 978-80-251-3800-7

Ife 39.688

Informační společnost v číslech 2013 : Česká republika a EU / Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Praha: Český statistický úřad, 2013. 76 s. : il.

ISBN 978-80-250-2350-1

Kqx 9.570/B

KALUŽA, Jindřich, Ludmila KALUŽOVÁ. Modelování dat v informačních systémech. Praha: Ekopress, 2012. 125 s. : il., grafy, tabulky.

ISBN 978-80-86929-81-1

If 39.515

Připravila EVA MACKOVÁ