Hlavní obsah stránky

Poznámky do diáře - Neušlo nám

POZNÁMKY DO DIÁŘE

  • Sekce veřejných knihoven SKIP ČR vyhlašuje ve dnech 3.-9. října 2011 již 15. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto zní Patnáctý kraj ČR - kraj knihoven. Týden knihoven doprovází Knihovnický happening v Ostravě, který proběhne 30. září 2011 a je spojen s předáním ocenění MARK 2011 (cena SKIP a Skan­ska). Dále se chystá Velké říjnové společné čtení věnované Karlu Jaromíru Erbenovi (3. října) a dne 4. října následuje vyhlášení výsledků soutěže Knihovna roku 2011 (cena Ministerstva kultury ČR) a Městská knihovna roku 2011(cena SKIP a Skanska ). Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/tyden-knihoven-3.-9.-rijna-2011-2013-15.-rocnik.
  • Sdružení knihoven ČR - Sekce pro akvizice pořádá 21. akviziční seminář, který se letos uskuteční ve dvou dnech, a to 20.-21. října 2011 v Havlíčkově Brodě. Druhý den je určen k návštěvě tradičního Podzimního knižního veletrhu v tomto městě. Další podrobnosti viz http://www.svkos.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-akvizici/clanek/sekce-pro-akvizici/.
  • Čtvrtý ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, který pořádá Národní technická knihovna ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, se bude konat 25. října 2011 v Ballingově sále NTK. Ústředním tématem letošního semináře bude zveřejňování výsledků odborné a vědecké práce v digitálních repozitářích především v prostředí České republiky, ale i v zahraničí. Program a odkaz na registrační formulář jsou umístěny na adrese http://nusl.techlib.cz/index.php/4._rocnik_seminare.

NEUŠLO NÁM

  • Od 8. srpna 2011 mají uživatelé v Ná­rodní technické knihovně možnost si zdarma rezervovat osobní konzultaci s odborným knihovníkem. Ten poradí, jak a kde nalézt potřebné do­ku­menty a zdroje pro práci či výzkum a jak s těmito dokumenty pracovat. Tuto službu je možné rezervovat, podobně jako pronájem místností, prostřed­nictvím rezervačního systému zcela zdarma. Více informací je na stránkách NTK http://www.techlib.cz/cs/41-referencni-a-resersni-sluzby.