Hlavní obsah stránky

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

CASLIN 2011 : 18. ročník mezinárodního seminá­ře : 12.-15. června 2011, Brněnská přehrada, Česká republika : průvodce seminářem pro … / [autor úvodu Andrew Lass]. Brno : Masarykova univerzita, 2011. [24] s. : barev. il.

Oed 9.227/B

COSSETTE, André. Humanism and Libraries : an essay on the philosophy of librarianship / translated and ed. by Rory Litwin. /Humanismus a knihovny. Esej o filozofii knihovnictví./ Duluth : Library Juice Press, 2009. - xv, 79 s.

K 38.700

Informační společnost v číslech 2011 : Česká republika a EU / [Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ]. Praha : Český statistický úřad, 2011. - 72 s. : il.

Kqx 9.221/B

Istorija bibliotek : issledovanija, materialy, dokumenty. Vyp. 8 / sostaviteli sbornika I. G. Matvejeva, N. L. Ščerbak]. /Dějiny knihoven : výzku­my, materiály, dokumenty. Sv. 8./ Sankt-­Pe­ter- ­burg : Rossijskaja nacionaľnaja biblioteka, 2010. - 368 s. : il.

Kdb 38.724

Knihovny pro všechny : evropská strategie pro multikulturní vzdělávání (ESME) : manuál / Multikulturní centrum Praha … [et al.] ; překlad Olga Richterová … [et al.]. Praha : Multikulturní centrum Praha, 2010. - 47, 11 s. : barev. il.

Sbb 9.223/B; Sbb 9.224/B

Studia Bibliographica Posoniensia 2010 / zostavila Miriam Poriezová . Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2010. - 231 s. : il.

Ka 38.645

Automatizace knihovnické a informační činnosti

COYLE, Karen. Understanding the Semantic Web : bibliographic data and metadata. /Pochopení sémantického webu : bibliografická data a metadata./ Chicago : ALA TechSource, 2010. - 31 s. : il. - (Library Technology Reports ; vol. 46, no. 1)

Abdf 38.704

Digitale Arbeitstechniken : für die Geistes- und Kulturwissenschaften / herausgegeben von Martin Gasteiner, Peter Haber. /Digitální technologie : pro humanitní a kulturní studia./ Wien : Böhlau, 2010. 269 s. : il.

Abdf 38.722

INSPO 2011 - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami : 19. března 2011, Kongresové centrum Praha. Praha: BMI sdružení, 2011. - 75 s. : il.

Sbd 9.231/B

Nestor Handbuch : eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung : Version 2.0 /Hei­ke Neuroth … [et al.]. /Malá encyklopedie dlouhodobé digitální archivace. Verze 2.0./ Boizenburg : Hülsbusch, 2009. - 18, [690] s. : il.

Ol 38.696

Organizace knihovních fondů

Audioknihy v knižniciach : zborník príspevkov z celoslovenského odborného seminára s medzinárodnou účasťou, 30. september 2010. Bratislava : Mestská knižnica v Bratislave, 2011. - 1 CD-ROM

Tb 473/CD-ROM

Digitalizacja piśmiennictwa / oprac. i red. Dariusz Paradowski. /Digitalizace literatury. /Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2010. - 212 s. : il.

Ol 38.692

The Future of the Academic Journal / ed. by Bill Cope and Angus Phillips. /Budoucnost vědeckého časopisu./ Oxford : Chandos, 2009. - xxiv, 391 s. : il. - (Chandos Series on Publishing)

Oaab 38.734

Sítě knihoven

KODÝMOVÁ, Milena. Jedno a čtvrt století … : (paměť jarošovské knihovny v souvislostech). Jarošov nad Nežárkou : [Obecní úřad], 2011. - 34, [2] s. : barev. il.

Teg 9.210/B

Libraries Within the Library : the origins of the British Library’s printed collections / ed. by Giles Mandelbrote and Barry Taylor. /Knihovny v knihovně. Počátky tištěných sbírek Britské knihovny./ London : British Library, 2009. - 448 s. : il.

Taa T 217746

Ročenka knihoven Libereckého kraje za rok 2009 / zpracovala Jaroslava Starcová. Liberec : Krajská vědecká knihovna, 2010. - 29 s. : barev. il., grafy, tabulky

Kqe 9.208/B 

INFORMATIKA

CROSBY, Connie. Effective Blogging for Libraries. /Efektivní blogování pro knihovny./ New York : Neal-Schuman, 2010. - xii, 139 s. : il. - (The Tech Set ; 10)

Ife 38.318

CHOWDHURY, G. G. Introduction to Modern Information Retrieval. - 3rd ed. /Úvod do moderního vyhledávání informací./ London : Facet, 2010. - xiv, 508 s.

Ie 38.390

Introduction aux sciences de l’information / sous la direction de Jean-Michel Salaün, Clément Arsenault. /Úvod do vědeckých informací./ Paris : La Découverte, 2010. - 235 s.

Id 38.621

Připravila EVA MACKOVÁ