Hlavní obsah stránky

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Místní knihovna Podolí

ZUZANA KUBÁŇOVÁ > podoli.knihovna@seznam.cz

Obec Podolí se rozkládá v údolí řeky Olšavy asi 8 km od města Uherské Hradiště. Na ploše 602 ha žije 860 obyvatel. Patří do Mikroregionu Dolní Poolšaví, který leží v jihozápadní části Zlínského kraje a severní části turistické oblasti Slovácko.

Počátky knihovnictví v obci spadají do roku 1921, kdy byla zvolena v obci knihovní rada, jejímž úkolem bylo zřídit v obci knihovnu. V dneš­ní době se knihovna nachází v budově Základní školy. Patří spíš k těm menším knihovnám. Vy­užívá ji kolem 40 registrovaných čtenářů, řada dalších návštěvníků se zúčastňuje akcí pořádaných knihovnou. Knižní fond obsahuje přes 4300 knižních titulů, a to beletrii a naučnou literaturu pro děti i pro dospělé. Knihovna je automatizovaná a pracuje se systémem Clavius. V souvislosti se stagnujícím zájmem o knihovnu a knihy jsme v dubnu letošního roku změnili koncepci fungování knihovny. Záměrem bylo obohatit kulturní život občanů a poskytnout možnost vzdělání zábavnou formou. Cílovou skupinou je především ekonomicky neaktivní obyvatelstvo - hlavně děti a senioři. Nabízíme nejen možnost zapůjčit si knihy a časopisy, ale také zdarma využití internetu, skenování a kopírování dokumentů, pro děti je připraven dětský koutek s možností zahrát si stolní hry. Organizujeme soutěže, besedy, čtení a různé jiné akce. Zahájili jsme spolupráci s míst­ní školou a školkou. Pro zlepšení informovanosti jsme v rekordním čase spustili nové webové stránky. Při hledání jejich grafické podoby jsme oslovili Jitku Jánskou, zda by nám vytvořila logo. Jitka již od dětství ráda malovala a tvořila, ta-ké proto její kroky vedly na střední umělecko--průmyslovou školu v Uherském Hradišti. Je maminkou čiperného čtyřletého chlapečka, který je vel­mi zvídavý a rád objevuje svět. Je pro svou ma­minku velkou inspirací a branou do světa dětí. Jitka je pravidelnou čtenářkou a ke knihám vede také svého syna. Když přemýšlela o tom, jak by mohlo nové logo vypadat, rozhodla se jej udělat tak, aby se líbilo také dětem. Tak vznikl knižní brouček.

A proč brouček? Tady je odpověď autorky: Znáte ten pocit mít brouka v hlavě. Když na něco myslíte a nevíte, kde najít odpovědi na vaše otáz­ky. Náš knižní brouček by vám chtěl pomoci. Provést vás světem knih a nalézt odpovědi na myšlenky, které vás trápí. V knihách je moudrost. Kniha je nevyčerpatelná studnice poznání. Kniha je inspirace i kamarád. Dovede pomoci i potěšit. Ale mnoho lidí se ve světě knih neumí orientovat. A proto přiletěl náš brouček, který chce být jejich průvodcem i přítelem při objevování magického světa na stránkách knih.

Broučkem na obrázku to ale jenom začíná. Aby byl skutečným rádcem, vytvořila Jitka také jeho 3D postavičku, maskota, s kterým by děti mohly prožívat v knihovně různá dobrodružství. Knihov­na také na prázdniny vyhlásila soutěž nejenom pro své čtenáře. Pro broučka hledáme jméno a až jej najdeme, můžeme pro něj připravit krásný křest v plné parádě. Ten na nás čeká na podzim během některého odpoledne, kdy si budeme číst v knihovně pohádky v rámci projektu Celé Česko čte dětem, do kterého se naše knihovna na začátku prázdnin zapojila.

Foto archiv knihovny