Hlavní obsah stránky

Čtenář informuje

Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil dvoudílný kurz pro pracovníky školních knihoven na ZŠ a SŠ, kteří neabsolvovali odborné knihovnické vzdělání. Kurz se bude konat v Praze ve dnech 10. a 24. listopadu 2010. Jeho obsahem a cílem je seznámit účastníky s možnostmi přeměny školní knihovny na studijní a informační centrum školy. Pozornost bude věnována také dokumentu Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách. Lektorem školení je Mgr. Ludmila Čumplová. Více informací naleznou zájemci na stránkách www.visk.cz.