Hlavní obsah stránky

Vyšlo v knihovnách

  • Knihovna města Olomouce připravila kalendárium Osobnosti střední Moravy 2009. Publikace je souborem každoročně vydávaného chronologického přehledu výročí osobností se vztahem k regionu, které se na Olomoucku a střední Moravě narodily či zemřely, resp. jež zde alespoň část svého života pobývaly, tvořily a pracovaly. Snahou knihovny je opět připomenout jména a stručné charakteristiky jak těch, kteří jsou leckdy neprávem opomíjeni či zapomínáni, i když svou činností ovlivnili nejen své prostředí a životy současníků i generací budoucích, tak také jubilantů žijících, již jsou už dnes významnými personami ve svém regionu i za jeho hranicemi. Zájemci mohou brožuru zakoupit ve všech pobočkách Knihovny města Olomouce za 20 Kč.

 

 

  • Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně vydala publikaci prof. Vladimíra Úlehly Václav Fejfar: mistr tesařský, starosta města, protektor Řemeslnické besedy a dědeček Václava Čtvrtka. Kniha navazuje na předchozí titul Okolo Řáholce: povídání o Jičíně, Václavu Čtvrtkovi a jeho díle a má souvislost i s posledním svazkem edice Jičínsko, publikací téhož autora - Samotářská dcera Boženy Němcové Theodora. Pokud máte o novinku zájem, zašlete objednávku na e-mail kostalova@knihovna.jicin.cz. Cena publikace je 90 Kč.

 

 

  • Celkem 45 příběhů a pověstí autorky Květy Marešové a ilustrátorky Jitky Andělové pod názvem Lounské příběhy a pověsti vydalo OS Knihovna třetího tisíciletí pro Městskou knihovnu Louny. Cena publikace je 220 Kč. Objednávky lze zasílat na adresuhajmova@mkl.cz.