Hlavní obsah stránky

Leden 2009

Seznam článků

Od redakčního stolu

- volně k přečtení

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Téma plagiátorství nabízí mnoho základních a opakovaně i několik kontroverzních otázek. Položme si některé z nich i v našem článku, aniž bychom u všech museli dojít k jednoznačným řešením. Není ani tak cílem dát nesporné odpovědi, jako spíše posbírat a shrnout otázky, které slýcháváme, a podívat se tak na problematiku plagiátorství z více stran. Hlavním cílem článku však zůstává téma uvedené v titulku, a tím je projekt Národního registru vysokoškolských kvalifikačních prací a systému na odhalování plagiátů...

ROZHOVOR: Asociace knihoven vysokých škol již přes šest let zastupuje společné zájmy vysokoškolských knihoven

Následující příspěvek velmi úzce souvisí s úvodním materiálem tohoto čísla. Odpovědi na otázky, které jsme položili Mgr. Ivě Procháskové, předsedkyni Asociace knihoven vysokých škol, ho výborně doplňují či propojují a do praxe uvádějí některá jím nastolená témata...

Konference o digitalizaci a spolupráci

Již podeváté se sešli zájemci o novinky z oblasti digitalizace fondů a sbírek paměťových institucí na konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, která se konala v Národním archivu v Praze ve dnech 3. a 4. prosince 2008...

Zajímavá historie Parlamentní knihovny České republiky - 2

KNIHOVNY A WEB 2.0: Sdílení bez hranic

Co může nabídnout badatelům i knihovnám oborová brána Umění a architektura (ART)

Oborová brána Umění a architektura (ART) byla poprvé představena odborné veřejnosti na konferenci Archivy, knihovny a muzea v digitálním světěv prosinci 2007 a od té doby se na nás obracejí zájemci o podrobnější informace a o navázání různých forem spolupráce s bránou ART. Co tedy oborová brána Umění a architektura vlastně je, jaké služby poskytuje uživatelům a jaké možnosti spolupráce knihovnám nabízí?

Překlady z anglické a americké literatury po roce 1989

Regionální systém KP-Win SQL

Z KNIHOVEN...

RECENZE: Zázračná anatomie komiksu

McCloud, Scott: Jak rozumět komiksu. BB/art 2008, 224 stran.

SYLVA ŠIMSOVÁ ODPOVÍDÁ Z ANGLIE

Dotaz: Jaké služby poskytují knihovny v britských věznicích?

Vyšlo v knihovnách

KNIHOVNA Z OBÁLKY

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II - 24