Hlavní obsah stránky

TÉMA: Facebook - další příležitost pro knihovny?

Olga Biernátová > biernatova@knihovna.utb.cz  

Jste na Facebooku? Pokud ano, přemýšlejte chvíli o tom proč. Kvůli přátelům, zábavě, své malé touze vyjádřit se nebo třeba proto, že je to zrovna „in“ a jsou tam všichni? Facebook je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, k udržování vztahů a k zábavě. Facebook je stále rostoucí fenomén, neustálé téma mnoha článků, televizních reportáží (dokonce i seriálů), blogů apod. „Fotky z Francie mám vystavené na Facebooku!“, „Představ si, že se Alena právě vdala. Včera si na Facebooku změnila stav.“, „Půjdeme v pátek na ten koncert spolu, pošlu ti pozvánku na událost přes Facebook.“ Je vám to povědomé? Ano, Facebook se stává součástí života jeho uživatelů a největší výhodou je pro běžného uživatele možnost komunikovat se svými přáteli bez ohledu na reálnou vzdálenost.

V poslední době se také ozývají hlasy přirovnávající Facebook k Orwellovu „Velkému bratrovi“. Je pravda, že Facebook podle Podmínek užívání vlastní veškerá vaše data, na druhou stranu je zcela na vás, kolik toho systému poskytnete. Podle mého názoru není ani tak hrozbou, jako spíše šancí, a to zejména pro neziskové organizace a samozřejmě i knihovny.

V současné době je na Facebooku celkově kolem 300 milionů uživatelů a každý týden jich přibude 250 tisíc. Na českém Facebooku bylo k dnešnímu dni (6. 11. 2009) 1 657 760 uživatelů a toto číslo neustále roste. Pro srovnání: dne 7. 10. 2009 bylo registrováno 1 562 580 uživatelů. Největší skupinou jsou uživatelé ve věku 18-35 let (64 %), na druhém místě jsou pak lidé mezi 13-18 lety (23 %). Je tedy zjevné, že knihovny mohou na Facebooku oslovit zejména tu cílovou skupinu, která na běžné způsoby propagace knihoven (plakáty a články v novinách) příliš nereaguje.

Součástí „života na Facebooku“ je také fandění propagačním stránkám (fan page). Deset milionů uživatelů se denně stane fanouškem nějaké fan page, čímž je umožněno publikování i jejích příspěvků na zeďuživatele (prostor, kde sleduje veškerou aktivitu svých přátel a stránek) mezi statusy a aktivitu jeho přátel. Nejúspěšnější fan page (přes deset milionů fanoušků) je stránka Michaela Jacksona, který po své smrti v tomto čísle předběhl Baraca Obamu. V žebříčku prvních 15 je pak také firma Starbucks, Dr. House nebo Pizza. Knihovny jsou (ohledně počtu fanoušků) bohužel daleko za nimi (…zatím?).

5+1 otázka týkající se knihoven na Facebooku

1. Proč má být knihovna na Facebooku, není to zbytečné?

Podle mého názoru knihovny na Facebook rozhodně patří! Zvláště v českém prostředí je stále dostatek prostoru pro propagaci, neboť není tolik zahlcený jako např. v USA, kde uživatelé mnohem více filtrují příspěvky na zdi a odhlašují se ze seznamů fanoušků. Vzhledem k nejsilnější věkové skupině na Facebooku je zde možnost zasáhnout problematicky oslovitelnou cílovou skupinu. Je třeba jen vědět jak.

2. Jak je to v současnosti s knihovnami na Facebooku?

V současné době funguje na Facebooku jen několik málo českých knihoven. Zahraničí je v tomto trendu určitě dál. Celkově se dá ale říci, že knihovny jsou na Facebooku spíše neúspěšné, za což si z větší části mohou samy. Navíc je třeba brát v úvahu, jak čerstvá je jejich existence v tomto prostředí. Kupodivu knihovny nevyužívají ke své prezentaci pouze fan page, ale také skupinya profily, což nepovažuji za nejšťastnější. Knihovna jako přítel na Facebooku zní sice hezky, lepší je ale držet se toho, co Facebook nabízí, neboť má plně v rukou (bez ohledu na potřeby správců a uživatelů) inovační cyklus, který stránkám poskytuje silnější možnosti prezentace a komunikace s uživatelem.

3. Kolik fanoušků musí knihovna mít, aby byla úspěšnou?

Je pravda, že úspěšnost stránky se měří zejména podle počtu fanoušků, ale není to úplně relevantní ukazatel. Průměrná česká knihovna má kolem 100-200 fanoušků, z toho nemalou část tvoří knihovníci. Důležité je, jak je stránka vedena, ke kolika interakcím s fanoušky na ní dochází, a zda má tato propagace reálný kladný dopad na návštěvnost knihovny. Nesmíme zapomenout, že Facebook většinou nemá okamžitý účinek. Je místem, kde se budují dlouhodobé vztahy se současnými i potencionálními uživateli.

4. Tak jsme na Facebooku a co teď?

Pouze být na Facebooku nestačí. Je třeba vytvářet image, strategii a pružně reagovat. Ačkoli to možná někomu zní strašidelně, jedná se o komerční prostředí, ve kterém si knihovny musí najít svoji roli. Knihovna jako instituce je brand(značka), kterou je nutné budovat. Každá konkrétní knihovna tuto značku ovlivňuje a zároveň je jí ovlivňována. V současné době je třeba chovat se tržně a nespoléhat na historicky dané postavení. Je třeba budovat nové postavení odpovídající době a právě Facebook je místem, kde je možné vytvářet moderní tvář a image knihoven.

5. Jak být na Facebooku úspěšný?

Úspěšnost stránky závisí vždy na něčem jiném. Obecně se dá však poskytnout několik rad:

• Pravidelně se své stránce věnujte a snažte se vytvářet takové příspěvky, které vybízí ke komentování a interakci. Snažte se co nejvíce komunikovat se svými uživateli a dát jim najevo, že je posloucháte (čtete M). Čím více je vaše stránka komentována, tím více se zobrazuje přátelům vašich fanoušků na zdi.

• Budujte si komunitu, zvolte jazyk stránky, který je vaší cílové skupině blízký, buďte originální, vtipní, „nezatuchlí“ a mladiství.

• Vyberte si jedinečnou, dobře zapamatovatelnou a výraznou profilovou fotku, která bude čitelná také v miniatuře. (Většina knihoven má v profilové fotce svoji budovu. Upřímně mohu říci, že se to mezi jednotlivými příspěvky ztrácí a je to neosobní. Proč to tedy všichni dělají?) Zvolte jednotný styl a držte se ho.

• Příspěvky by měly být aktuální, přínosné, zajímavé. Volte také „oddychové“ zábavné příspěvky, diskutujte nad fotkami a videi. Pokud možno, snažte se navázat statusy vždy na nějakou vizuální informaci (doprovodný poster, odkaz, video apod.). Buďte multimediální a „jiní“. Nebojte se nových forem: stripy, komiksy, stickery, animace apod.

• Nabízejte novinky ze svého fondu, lákejte fanoušky na knížky. Zvěte je na akce, besedy, informujte o zajímavých projektech, o tom, co se píše v novinách, hledejte na webu. Nezapomeňte vždy správně zvolit formu příspěvku, nesmíte nudit a zahlcovat.

• Nebojte se aplikací, snažte se svou stránku co nejvíce vylepšit (přidávat boxy, karty).

• Po získání 50 fanoušků si registrujte krátkou doménu na http://www.facebook.com/usernames/.

Radit by se dalo donekonečna. Jednoznačně platí pravidlo: Buďte originální a odvážní!

+ 1 Jak získat fanoušky?

Fanoušky získáte jednak přímo na Facebooku, kde se zpráva o vaší fan page šíří mezi uživateli (a to když se přidávají noví fanoušci, hodně se komentuje, posílají se pozvánky atd.), a jednak mimo Facebook. Nelze spoléhat na to, že stačí pouze reklama na Facebooku (např. spojit se se správcem stránky vašeho města apod.). Propagace je první a nejdůležitější věc, které se po založení stránky musíte věnovat. Většina knihoven ji zanedbává, a poté mají nedostatečný počet fanoušků. Nebojte se odvážné, kontroverzní a zajímavé formy propagace.

Dva příklady od autorky článku

V současné době zajišťuji propagaci na Facebooku dvěma knihovnám: Masarykově veřejné knihovně Vsetín(dále MVK) a Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále Knihovna UTB). Obě formy jsou zcela odlišné. MVK má propagační podobu stránky, kde se snaží být zejména zajímavá, blízká uživatelům, chce budovat vztahy s fanoušky, poskytovat jim výhody, zapojit je a komunikovat s nimi. Stránka Knihovny UTB je informativní a má za cíl šířit důležité informace z knihovny, suplovat web, vychovávat své čtenáře, učit je pracovat s knihovnou a využívat správně jejích služeb.

U obou stránek jsem se důkladně od začátku věnovala propagaci, která se vyplatila. Při prezentaci MVK na Facebooku jsme současně distribuovali plakáty na všechny relevantní plochy ve městě, do škol a organizací, napsali jsme článek do místních novin, propojili jsme stránku s webem knihovny, aktivně šířili na Facebooku a doporučovali. Připravili jsme akci Koncert pro knihovnu v místním klubu, kam měli fanoušci knihovny na Facebooku vstup zdarma a distribuovali jsme letáky také po hospůdkách. (Tato akce měla nebývalý úspěch a vděčíme jí za většinu fanoušků, kteří s námi i nadále zůstávají.) Při propagaci Knihovny UTB na Facebooku jsme opět připravili plakáty a letáky pro všechny fakulty, koleje a menzy. Pozvánku na Facebook jsme také umístili na všechny informační obrazovky na univerzitě. Opět došlo k propojení stránky s webem a připravili jsme také aktivní plochy na všech našich počítačích, kde bylo možné prokliknout se přímo na Facebook.

Jak si obě stránky stojí, můžete posoudit sami - http://www.facebook.com/mvk.vsetin/http://www.facebook.com/knihovnautb/.

Řídím se samozřejmě všemi pravidly, které jsem popsala výše. Počet fanoušků je uspokojivý, MVK má kolem 9 % z celkového počtu registrovaných čtenářů, Knihovna UTB kolem 5 %. S těmito čísly se řadíme mezi nejúspěšnější knihovnické prezentace na Facebooku.

Závěrem snad jen malé shrnutí: Facebook je pro knihovny potenciálem, který se ale musí umět využít. Je třeba být odvážní a originální, hledat nové formy propagace, nebát se kontroverznějších metod. Buďte na Facebooku a budujte si svou image a dobrý vztah s uživateli!