Hlavní obsah stránky

Prosinec 2009

Seznam článků

Od redakčního stolu

- volně k přečtení

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Facebook - další příležitost pro knihovny?

Jste na Facebooku? Pokud ano, přemýšlejte chvíli o tom proč. Kvůli přátelům, zábavě, své malé touze vyjádřit se nebo třeba proto, že je to zrovna „in“ a jsou tam všichni? Facebook je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, k udržování vztahů a k zábavě...

Knihy kláštera Teplá ve fondech Národní knihovny České republiky

Podoby českého a slovenského literárního exilu po druhé světové válce

Psaní i vydávání českých knih mimo české území má za sebou poměrně dlouhou historii. Její počátek můžeme hledat někdy po bitvě na Bílé hoře, tedy koncem první třetiny 17. století. Tehdejší nejvýznamnější tvůrčí a myslitelskou osobnost Čechů vyhnaných z vlasti Jana Amose Komenského jistě netřeba speciálně představovat. Méně známý už je ovšem třeba hrabě František Antonín Špork, který na konci 17. století a počátkem dalšího věku nechal vytisknout zprvu v Čechách a později za jejich hranicemi velké množství z hlediska rekatolizace nepravověrných (hlavně teologických) prací a pašoval je k jejich adresátům třeba v hracím automatu v podobě dudáka..

Základní principy stavby knihoven

Městská knihovna Varnsdorf v novém

O půjčování knih veřejnosti ve Varnsdorfu se hovoří někdy od počátku devatenáctého století, kdy zde existovala půjčovna na místní faře. V roce 1845 zřídil ve Varnsdorfu veřejnou knihovnu knihkupec Georg Eduard Fröhlich, který později knihy odkázal městu, a tak dal základ budoucí městské lidové knihovně (od roku 1879). Vedle ní existovaly ještě knihovny spolkové - největší byla knihovna Pedagogického spolku, od roku 1905 fungovala pro veřejnost knihovna katolického Volksvereinu. Nejdéle (1925-1976) působila městská knihovna v budově čp. 506 na hlavní ulici. Pak už putovala do provizorních působišť - většinou se jednalo o objekty vyžadující rekonstrukci. V letech 1976-2009 se (zcela nebo částečně) stěhovala celkem pětkrát. Až poslední stěhování v roce 2009 přineslo této významné kulturně-vzdělávací instituci snad již trvalé působiště v objektu nově zřízeného Městského centra kultury a vzdělávání (MCKV) v Otáhalově ulici 1260. Skončilo tak 33leté provizorium...

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Fotografování knihovních dokumentů

Josef Heřman Agapit Gallaš a jeho knihovna jako předchůdkyně veřejných knihoven

Zajímavou výjimkou ve stavu veřejného knihovnictví 1. poloviny 19. století bylo založení veřejné knihovny v Hranicích na Moravě Josefem Heřmanem Agapitem Gallašem v roce 1811...

Z KNIHOVEN...

KNIHOVNA NABÍZÍ

KNIHOVNA Z OBÁLKY

SYLVA ŠIMSOVÁ ODPOVÍDÁ Z ANGLIE

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II - 34