Hlavní obsah stránky

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Jsou mezi námi, ale rozumíme si?

PAVLÍNA LIŠOVSKÁ  cdc@kjm.cz

Celé číslo, které právě držíte v rukou, je určitým odrazem toho, jak se knihovny snaží nabídnout pomocnou ruku nově příchozím z Ukrajiny v jejich nelehké životní situaci a poskytnout jim záchranné body při překonávání adaptačních potíží v novém prostředí. Zorientovat se v novém prostředí je téměř vždy nelehký úkol, tím spíše, že ti, kteří v současné době přicházejí, na tuto situaci nebyli předem připraveni.

Příklady toho, co knihovny v této době dokázaly a o čem jste měli možnost si zde přečíst, jsou ukázkou, že se dovedou rychle adaptovat na nově vznikající situace a pružně reagovat na poptávku ze strany uživatelů. I my v dětských knihovnách jsme se již s ukrajinskými dětskými uprchlíky setkali. Možná přišli na lekci se třídami, kam jsou nově přiřazeni za účelem vzdělávání, možná k nám přišli s rodinami s prosbou o pomoc či informace či s novými českými kamarády omrknout jejich oblíbené místo.

Knihovny ze všech možných zdrojů získávaly a získávají pomůcky a materiály, jež mohou poskytovat ukrajinským občanům a které lze využít při procvičování českého jazyka. V příloze tohoto čísla tomu nebude jinak. Příloha Děckaři děckařům se tentokrát zaměřuje rovněž na Ukrajinu a možnosti, jak pomoci jejich dětem v případě, že přijdou do knihovny.

Na první straně přílohy najdete pět tipů na knihy v ukrajinštině, jež doporučujeme dokoupit do fondu knihoven – jsou určeny pro děti školkového věku a z prvního stupně základních škol. Najdete tam tematickou všehochuť – básně, pohádky, příběhy s přesahem i naučnou literaturu – všechny do jednoho ale vynikají společným rysem, jímž jsou nádherné ilustrace.

Na středové dvoustraně najdete infokartu s drobnými úkoly na téma Poprvé v knihovně pro děti a mládež. Karta je navržena tak, aby byla co nejuniverzálnější a aby byla dostatečně inspirativní pro další vlastní tvorbu takových karet. Celá je v českém jazyce, který je foneticky přepsán do azbuky, aby ukrajinské děti věděly, jak tato nová česká slova mají vyslovovat, a pro jistotu je připojen i ukrajinský překlad.

Na poslední straně najdete inspiraci na tři aktivity, které můžete použít při procvičování českého jazyka s ukrajinskými dětmi, ale i dospělými (i když na ně možná budou až moc hravé). V kvartetu procvičíte základní zdvořilostní rozhovor, v Bingo košíku si vyzkoušíte práci s vazbou 4. pádu a v upravené hře Activity pak práci se slovesy. Ke každé hře máte připojenou ukázku, jak by mohl vypadat herní prvek (zápisová kartička, kvarteto či losovací žeton), zbývající kartičky či herní desky bude třeba dotvořit vlastními silami. Věřím však, že i tento drobný nápad vás bude inspirovat k dalšímu tvoření.

Přeji vám všem hodně sil při práci s nově příchozími, ať je interakce s nimi obohacující pro všechny strany a pomůže nám všem upevnit nejen dobré společenské hodnoty, ale také vědomí, že na problémy je fajn nebýt sám.