Hlavní obsah stránky

PSALO SE JINDE

Knihovna v roce 2021. Vyšebrodský zpravodaj [online]. 2022, (2), 16 [cit. 2022-05-06].

Stručný popis činnosti Městské knihovny ve Vyšším Brodě (https://www.knihovnavyssibrod.cz/) v roce 2021: výpůjční doba, fond knihovny, služby čtenářům včetně služeb nových (např. výdejové okénko, donášková služba pro imobilní čtenáře, bibliobox), dále bezkontaktní akce pro veřejnost v době covidové. Knihovna loni žádala mj. o grant na nové webové stránky, které byly zveřejněny v lednu 2022, na knihovnický katalog Tritius a grant na podporu práce s dětmi a mládeží. Tématem činnosti byl trvale udržitelný rozvoj. Městská knihovna je součástí Odboru kultury a cestovního ruchu, proto se také spolupodílí na organizování kulturních akcí města.

HEJDUK, Adam. Knihovna budoucnosti. Mladá fronta Dnes [online]. 2022, (30), 14 [cit. 2022-05-06]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp/.

Městská knihovna v Praze zprovoznila samoobslužnou pobočku v Obchodním centru Černý Most, tzv. knihovní Kiosek (pozn. red.: viz příspěvek na s. 218–219 tohoto čísla). Pobočka funguje samoobslužně, v případě komplikací je k dispozici online podpora. Druhá část článku popisuje, které stavby knihoven v Praze byly pro knihovny původně určeny (Městská knihovna v Praze na Mariánském náměstí, knihovna na Vinohradech v Korunní ulici, Dům čtení v Ruské ulici, Národní technická knihovna v Dejvicích). Všechny ostatní se dostaly do budov, které byly určeny k jiným účelům (samoobsluhy, mateřské školky apod.). Článek předkládá vize pobočky Městské knihovny na Petřinách: kdy bude otevřena, jaké budou náklady, komu a čemu bude sloužit apod.

VÁLKOVÁ, Lada. Rozhodnuto. V Lípě postaví knihovnu za 200 milionů. Mladá fronta Dnes [online]. 2022, (41), 12 [cit. 2022-05-06]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp/.

V únoru zastupitelé města Česká Lípa rozhodli o stavbě nové budovy městské knihovny (http://www.knihovna-cl.cz/Aktuality/233.html). Zpracovány byly tři návrhy. Současná ústřední budova je ve špatném stavu, nemá ani bezbariérový přístup. Její dvě velké pobočky prošly rekonstrukcí. Nová knihovna má být vybudována v proluce mezi Tržní ulicí a Jeřábkovým náměstím.

MUSÁLKOVÁ, Zuzana a Lenka HLOUŠKOVÁ. Jak vychovat ČTENÁŘE. Styl pro ženy [online]. 2022, (11), 2 [cit. 2022-05-06]. ISSN 1211-2119. Dostupné z: http://pravo.novinky.cz/.

Autorky předkládají pozitiva, která děti i rodiče při čtení získají. Rodiče, kteří dětem čtou, s nimi mají lepší vztah a prohlubují si vzájemnou komunikaci. Děti se učí naslouchat a porozumět příběhu, přirozeně trénují svoji pozornost a schopnost sledovat souvislosti, trénují představivost a fantazii, učí se empatii, zlepšují a rozšiřují si slovní zásobu, mají nové znalosti. Dále autorky radí rodičům, jak v dětech prohloubit lásku ke čtení prostřednictvím návštěvy knihoven, akcí spojených se čtením (Noc s Andersenem), veletrhů knih (Svět knihy, Humbook, Knižní festival Ostrava) nebo návštěvy místa, kde se děj knihy odehrává.

FUKSOVÁ, Jana. Literární jaro bude patřit jen zlínským autorům. Mladá fronta Dnes [online]. 2022, (61), 11 [cit. 2022-05-06]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp/.

Příspěvek nás seznamuje s několika body programu festivalu Literární jaro (https://www.kfbz.cz/literarni-jaro-zlin-2022), který se každoročně koná ve Zlíně. Organizátorem je Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně. Letos je věnován zlínským autorům, neboť město slaví 700. výročí první písemné zmínky. Literární jaro má tentokrát podtitul Na krásné modré Dřevnici (pozn. red.: stejnojmenný název románu Antonína Bajaji).

BARTÁKOVÁ, Lenka. V knihovnické profesi si musíte pěstovat „nos na knihy“. Hornopočernický zpravodaj [online]. 2022, (3), 34 [cit. 2022-05-06].

Rozhovor s Boženou Beňovou, bývalou ředitelkou Místní veřejné knihovny v Horních Počernicích, o její kariéře, zálibách a hlavně o její činnosti v této instituci, kde strávila 30 let. Dále o službách knihovny, jejím fondu, stěhování a rekonstrukci.