Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Letní bilance

V době, kdy píši tyto řádky a přeji si, abyste letní dvojčíslo časopisu shledali zajímavým, zařazené materiály pro vaši práci podnětnými a užitečnými, možná mnozí z vás tráví zaslouženou dovolenou, vyhodnocují dopad nedávno proběhlých obnovených akcí, nebo naopak vymýšlejí program na podzimní měsíce. Jarní období tohoto roku bylo ve znamení velkého oživení řady aktivit, které pandemie covidu zabrzdila nebo odsoudila k nucené přestávce. Ani ztrojnásobení rozsahu časopisu Čtenář by nestačilo – ovšem za předpokladu personálního posílení redakce –, aby vše na jeho stránkách mohlo být neprodleně reflektováno…

Donedávna se ještě mohlo tvrdit, že se vzdálenosti zkracují vlivem moderních komunikačních prostředků a dopravních možností. Bohužel, opak je pravdou. A opět je to neblahý důsledek nedávné pandemie. Například letecké společnosti a letiště za účelem redukce nákladů propustily řadu zaměstnanců, ale při opětném oživení cestování se jim nedaří bývalé ani nové pracovníky získat. Má nedávná cesta do Londýna se tak protáhla o několik hodin (a rozhodně to nebylo vlivem velkolepých oslav jubilea královny Alžběty II. na trůně, které si Londýňané užívali pěkně „odspoda“ třeba na mnohých pouličních party, jež mi braly dech).

Ale zpátky k situaci v letecké dopravě: chyběla nejen letadla a jejich posádky, ale také uklízecí čety, vázla vykládka zavazadel, obsluha „rukávů“ pro výstup a nástup cestujících. Jen se obávám, aby prosazování podobného úsporného modelu nepostihlo také knihovny… Ty prokázaly, že si se znalostí své role důvěryhodného zdroje informací a s funkcí kulturního a komunitního centra dokáží poradit, a to nejen v situaci migrace obyvatel v důsledku války. Jen je třeba mít nápady, elán a zápal a pak se rozhodně nemusejí obávat o svou existenci ani v budoucnosti. 

Redakce se pro vás snažila vybrat co možná nejzajímavější materiály, přesvědčit řadu zaneprázdněných autorů, aby navzdory časové tísni zasedli před své monitory a podělili se o své poznatky, získané informace a zkušenosti. Než vám popřeji nabytí nových sil, zápalu do další práce, nesmím opominout blahopřání redakce předsedovi SKIP Romanu Giebischovi k jeho znovuzvolení do funkce předsedy, které proběhlo na červnové 11. valné hromadě v Ostravě.

Teď už vám jen přeji nerušené léto a doufám v setkávání s vámi na stránkách dalších čísel časopisu. Jeho 74. ročník se tímto překuluje do druhé poloviny…

JAROSLAV CÍSAŘ