Hlavní obsah stránky

KNIHOVNY V NOVÉM: Nová pobočka Knihovny města Ostravy V Zálomu

PETRA ŠIMONOVÁ simonova@kmo.cz

V roce 2012 zrušili zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih základní školu V Zálomu v Ostravě-Zábřehu. Protestující obyvatelé získali příslib, že budova, která je ve správě městského obvodu, nebude využívána komerčními subjekty, ale vzdělávacími, kulturními a volnočasovými organizacemi, zájmovými spolky, případně poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, a že by v ní mohla vzniknout také nová pobočka Knihovny města Ostravy. Tak se začal psát dlouhý a strastiplný příběh nejmladší ostravské knihovny, ovšem se šťastným koncem.

Knihovnu města Ostravy (KMO) tvoří ústřední knihovna a 28 poboček v městských obvodech. Nejlidnatějším z nich je Ostrava-Jih, kde žije třetina všech obyvatel města. KMO provozuje na Jihu čtyři pobočky: dvě v městské části Hrabůvka (Dr. Martínka, Závodní), jednu ve Výškovicích (29. dubna) a jednu v Zábřehu (Gurťjevova). Součástí rozlehlého Zábřehu, kde je k trvalému pobytu přihlášeno cca 36 000 obyvatel, je také hustě osídlená oblast (cca 13 000 obyvatel), zvaná Pískové doly. Právě v této lokalitě pobočka knihovny scházela. Nejbližší pobočka Gurťjevova, vzdálená cca tři kilometry, je z důvodu nedostatečného prostoru určena jen čtenářům do 15 let. Obyvatelé Pískových dolů tak museli dojíždět do odlehlejších knihoven.

Objekt bývalé základní školy sestává ze čtyř dvoupodlažních pavilonů. Pavilony mezi sebou svírají atrium, bývalý školní dvůr. Část budovy byla již od počátku vyhrazena pro nové pracoviště Střediska volného času Ostrava-Zábřeh (SVČ), své místo zde v průběhu času nalezla také Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (Ekocentrum ZO ČSOP Alces), spolek Naděje pro všechny, Křesťanské společenství Ostrava a další křesťanské organizace Royal Rangers a Young Life, umělecká společnost Cirkus trochu jinak a alternativní Základní škola Mezi stromy.

Zastupitelé městského obvodu chtěli dostát svému slibu, že V Zálomu, jak je objekt pojmenován po ulici, v níž stojí, bude sídlit knihovna. Už na konci roku 2011 nám zprostředkovali prohlídku prostor. Naše požadavky na interiérovou přestavbu, zejména vybourání příček však vyvolaly rozpaky. Poměrně obtížně jsme museli vysvětlovat, že na rozdíl od SVČ, které mělo obývat protilehlé křídlo budovy, nemůže být knihovna rozčleněna do tříd a kabinetů. S náklady na rekonstrukci ovšem radnice nepočítala, žádat jsme měli svého zřizovatele, jímž je statutární město Ostrava, který ale neměl potřebu budovat pátou knihovnu v obvodu Ostrava-Jih. V této patové situaci jsme na dlouhou dobu uvázli.

Mezitím se v bývalé škole dočasně usídlila centrální spisovna Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Naději na vznik knihovny V Zálomu jsme však neopustili. Nedovolil nám to zájem samotných obyvatel Pískových dolů, kteří se na ni pravidelně dotazovali nejen při svých návštěvách poboček KMO, ale i na outdoorových akcích a veletrzích, kterých se knihovna účastnila. Fakt, že je knihovna žádána, jsme zaznamenali také v rámci průzkumů spokojenosti čtenářů se službami, které KMO pravidelně provádí. Silnou podporu nám též vyjadřovali i v objektu již fungující organizace, zejména SVČ.

Komunální volby na podzim roku 2014 znamenaly změnu ve vedení města Ostravy i městského obvodu Ostrava-Jih a my jsme pomalu začali znovu vyjednávat. Spisovna úřadu byla přestěhována a „náš“ pavilon byl opět volný. Z popudu vedoucí SVČ V Zálomu proběhlo v roce 2015 několik schůzek nájemníků objektu i s naší účastí. Byl dohodnut záměr vytvořit z celého objektu kulturně vzdělávací centrum v rámci projektu „Zálom žije“.

V roce 2016 jsme počítali s celým dvoupodlažním pavilonem a s devíti až deseti knihovníky. V lednu roku 2017 nám bylo oznámeno, že dotace na rekonstrukci schválena nebyla. Naše křídlo obsadily Technické služby Ostrava-Jih, a byť jsme věděli, že je pro ně jen provizoriem, čas plynul a my začali přemýšlet, co podnikneme s knížkami, které jsme průběžně pro novou knihovnu střádali. Šlo o knihy vyřazené z různých poboček KMO, které se už sice nepůjčovaly, ale byly v dobré kondici a měly tvořit základ fondu knihovny V Zálomu. Naštěstí jsme si je ponechali, protože v září roku 2018 nám úřad oznámil, že s námi stále počítá. Technické služby se v prosinci přestěhovaly do nového sídla a my jsme vstoupili do další etapy.

V červenci 2019 nám zřizovatel udělil souhlas se vznikem nové pobočky, a protože jsme měli po těch dlouhých letech naspořeny finance, stala se investorem stavby samotná Knihovna města Ostravy. Naše prostředky stačily na stavební úpravy a interiérové vybavení přízemí školního pavilonu.

Městský obvod Ostrava-Jih provedl postupem času také řadu oprav v objektu. Byly vyměněny rozvody zdravotechniky, okna, vstupní dveře a podhledy, byla opravena sociální zařízení, v roce 2020 proběhla úprava kanalizace, vody, plynu, elektroinstalace a byl vybudován bezbariérový přístupový chodník pro vstup do pavilonu, kde knihovna sídlí. V roce 2021 byla konečně podepsána nájemní smlouva mezi městským obvodem a knihovnou. Firma Ervo stavby, spol. s. r. o. z Havířova, provedla na základě veřejné zakázky veškeré potřebné stavební úpravy, tedy zbourání většiny zdí mezi původními kabinety a třídami, pokládku nových podlah, výměnu dveří a výmalbu. Získali jsme tak skvostný prostor pro půjčovnu, rozdělenou na část pro dospělé a část pro děti, samostatnou místnost pro pra/rodiče s nejmenšími dětmi, přednáškový sál s kapacitou 35–40 osob a kancelář se sociálním zařízením a kuchyňkou o celkové rozloze 392 m2. Objekt bývalé základní školy je tak již zcela obsazen nájemci a skutečně se všichni zabývají vzdělávacími, volnočasovými či kulturními aktivitami. 

Původně jsme o pobočce V Zálomu uvažovali jako o knihovně 4.0. Chtěli jsme ji vybavit moderními technologiemi, 3D tiskárnou, virtuální realitou, roboty, laboratořemi… Redukcí původně zamýšlené velké knihovny s 9–10 úvazky ve dvou podlažích na menší přízemní knihovnu s dvěma knihovnicemi jsme od záměru upustili. Pod dojmem loňského celoročního vzdělávacího cyklu Udržitelnost v knihovnách jsme se začali obracet tímto směrem. Přirozeně se to nabízelo. V objektu V Zálomu sídlí „ekoškola“, přírodovědci i SVČ, které je pořadatelem mnoha environmentálních aktivit. Ve spolupráci s nimi vidíme velký potenciál.

Bezprostřední okolí budovy tvoří zatravněné plochy a stromy, prostředí vybízí k založení komunitních zahrádek či alespoň truhlíků, nedaleko sídliště se nacházejí rybníky. Také knihovnicím, které byly pro pobočku přijaty, je téma udržitelnosti blízké. Všechno do sebe zapadlo. Pobočku postupně doplňujeme fondem z oblasti životního prostředí, sociologie a ekonomiky, plánujeme tematické aktivity pro školy i veřejnost. Zaměření pobočky se odráží také v jejím designu. Kolegyně z marketingového oddělení KMO Andrea Peříková navrhla interiéry v tomto duchu. Proto knihovnu zdobí např. velkoplošné tapety, zobrazující les, nebe i vodu, upozorňujeme tím na náš pozitivní vztah k přírodě. Interiérové vybavení, pult na míru, netradiční poličku na audioknihy, domečky k sezení, koženkové pufy, regály, stoly, židle, skříně, police, nástěnné didaktické hry, zkrátka veškerý nábytek dodala firma Kasch – interiér, s. r. o., z Polanky nad Odrou. Celkové náklady na stavební úpravy a interiérové vybavení činily 4 212 175 korun (včetně DPH).

V září loňského roku a letos v květnu jsme se zúčastnili dvou lokálních akcí. Tou první byl Den otevřených dveří, kdy se otevřely pomyslné brány všech subjektů působících V Zálomu, (pořadatelem byl Městský obvod Ostrava-Jih), druhou, Festival pro rodiny, organizovalo Křesťanské společenství Ostrava. Přesvědčili jsme se, že se místní obyvatelé na svou knihovnu opravdu těší.

Knihovna V Zálomu byla slavnostně otevřena a pro veřejnost zprovozněna 2. 6. 2022. Během prvního měsíce se v ní zaregistrovalo 68 čtenářů, 41 dospělých a 27 dětí, kteří si vypůjčili celkem 699 knih. Evidovali jsme 339 návštěvníků a zaznamenali jsme jen pozitivní reakce, radost a nadšení z nové knihovny. Zájem je i o semínkovnu pro sdílení semínek květin, zeleniny a bylinek, zatím první v KMO, kterou jsme založili v rámci iniciativy Semínkovna na podporu svobodného sdílení osiva, domácího semenaření a přírodního zahradničení.

Těšíme se na příští rok, kdy by mělo být městským obvodem kompletně zrekonstruováno atrium. V současné době je neudržované a nevyužívané, stávající množství betonových ploch bude odstraněno a vznikne zde sdílený prostor s pódiem, altánem a čítárnou, který bude k dispozici našim klientům i klientům našich „sousedů“. Z knihovny vedou na bývalý školní dvůr pouze dveře z kanceláře, proto se aktuálně pracuje na vybourání nových dveří přímo z půjčovny. Není to hezký pohled, vidět novou knihovnu zase rozbitou, ale pár dní překonáme a v budoucnu nebudeme jistě litovat. Projekt „Zálom žije“ tak přece jen dojde svého naplnění.