Hlavní obsah stránky

UDÁLOSTI: Ocenění Bibliotheca inspirans

ANETA PETROUŠKOVÁ

Ocenění Bibliotheca inspirans –⁠ za originální způsoby mediálního vzdělávání –⁠ letos získalo sedm knihoven napříč Českem: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou, Krajská knihovna Karlovy Vary, Městská knihovna Hodonín, Městská knihovna Tišnov, Městská knihovna v Praze a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Knihovny, které svým návštěvníkům pomáhají s lepší orientací ve spleti informací, získaly od Nadace OSF a České spořitelny finanční příspěvek a mediální podporu.

Předání ocenění proběhlo v Olomouci 15. 9. 2022. Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou prostřednictvím ocenění podporuje knihovny, které vzdělávají společnost a zároveň inspirují ostatní knihovny. Letošní první ročník se zaměřil na mediální vzdělávání.

Ocenění knihovníci organizují například besedy o kyberšikaně a klání v počítačových hrách, vymýšlejí šifrovací hry, vzdělávají učitele nebo vedou s dětmi filozofické diskuze o dezinformacích. Veřejné knihovny jsou centrem vědění, setkávání a solidarity. Lidé, kteří v nich pracují, učí veřejnost pracovat s informacemi. Také vytvářejí prostor pro dialog a celoživotní vzdělávání a jsou důležitým hybatelem lokálního dění, říká Andrea Studihradová z České spořitelny.

Představení oceněných projektů

Například v Krajské knihovně Karlovy Vary se středoškoláci učí luštěním rébusů a šifrovaček. Pracuji se studenty a vidím obrovský problém v tom, že se nevyznají v informacích a zprávách, které se na ně valí ze všech stran. Chtěla jsem to změnit, popisuje Eva Vodičková, která je spoluautorkou a realizátorkou vzdělávací hry CrashFAKE!, a dodává: Ze strany škol je o tuto hru velký zájem, od loňského listopadu do června si ji u nás zahrálo už 570 studentů z 25 tříd. A inspirují se i ostatní knihovny. Deseti z nich jsem už posílala podrobný manuál, jak hra funguje, aby ji mohly zrealizovat taky.

Žďárská Knihovna Matěje Josefa Sychry pořádá besedy pro školy i pro seniory na téma Jak poznat dezinformace a jak informace správně ověřovat. Hodně používám videa, protože na ně děti reagují mnohem lépe než na hodinové povídání. Vycházím třeba z Kovyho mediálního ringu, což jsou čtyřminutové spoty, kde je vše skvěle vysvětlené. Když děti vidí, že jim informace podává tenhle populární youtuber, tak je berou. Snažím se je co nejvíce zapojovat. Na konci je rozdělím do skupin a rozdám jim články, které mají kriticky zhodnotit právě podle otázek z mediálního ringu, popisuje žďárskou praxi Kateřina Hošková.

Ostravská knihovna byla oceněna za cyklus akcí nazvaný Máte správné informace?, zaměřený na pedagogy a knihovníky. Naše oddělení vzdělávání však není velké a víme, že nemůžeme postihnout všechny žáky nebo školy v Ostravě, natož v regionu. Snažíme se proto zintenzivnit spolupráci s pedagogy. Rádi bychom se stali jejich partnery při začleňování mediálního obsahu do výuky. Vytváříme proto programy na míru, střípky aktivit. Do každého předmětu se dá propašovat něco, co by podnítilo kompetence v mediální výchově, vysvětluje Pavlína Tassanyi.

Městská knihovna v Praze zaujala lekcí deFacto, která cílí na žáky druhého stupně a studenty středních škol. Máme k dispozici reálný článek z médií o hře Fortnite a děti ověřují, jestli se příběh, který je v něm popsaný, stal, nebo ne. Hodně pracujeme i s fotkami nebo obsahem, který reálně konzumují. Pracují ve skupinách a s mobily. Zaměřujeme se i na téma kyberšikany nebo fungování reklamy, popisuje práci s dospívajícími Ondřej Hudeček.

Hodonínská knihovna cílí na podobnou věkovou skupinu, konkrétně se soustřeďuje na seznamování dětí a dospívajících s virtuální realitou a pořádání online turnajů v esportu. Esportové hry nebo PlayStation nevnímám jako něco negativního. Je to přirozený vývoj společnosti, která je hodně technologicky vybavená. Hry nabízejí příběhy, které děti a dospívající tím hraním zároveň prožívají a zpracovávají. Podobné příběhy najdou i v knihách, vysvětluje ředitelka knihovny Petra Špačková, která ocenění převzala spolu s kolegou Markem Votrubou.

Tišnovská knihovna vyniká lekcemi pro žáky druhého stupně věnované kyberšikaně, sdílení informací na internetu nebo sextingtu. Pro sedmáky mám například téma kyberšikany a jsem opravdu drsná. Mám zpracované příběhy konkrétních lidí, popisuju, co se obětem dělo, jak se při tom cítily a proč si nakonec vzaly život. Na každé lekci je minimálně jedno dítě, které řekne, že se mu něco podobného dělo taky, říká o své práci Edita Hečová.

V českobudějovické vědecké knihovně pracují s metodou filozofie pro děti, během které se účastníci učí, jak diskutovat a společně přemýšlet. Mám připravený určitý text. Nejprve s dětmi článek přečteme a pojmenujeme problém. Potom je rozdělím do menších skupinek, v nichž mají za úkol pojmenovat jedno téma, které je v článku zaujalo, a vytvořit k němu otázku, o které by se dalo diskutovat. Ze všech otázek si hlasováním vyberou jednu, o které následně diskutujeme. Cílem je, aby všichni argumentovali a navzájem se respektovali. Tedy neposmívali se a neobraceli oči v sloup. Učíme se slušně oponovat a diskutovat, když s něčím nesouhlasíme. Jdeme pod povrch věcí, hledáme motivace lidí vytvářet a šířit falešné zprávy, popisuje metodu Václava Medalová Hůdová.

Ocenění práce knihoven

Když se podíváme, co všechno se v tuzemských knihovnách děje, je jasné, že knihovnice a knihovníci odvádějí skvělou práci. Skrze ocenění Bibliotheca inspirans jim dáváme jasně najevo, že si toho vážíme. Byli bychom rádi, kdyby si veřejnost i zřizovatelé knihoven podobně jako my jasně uvědomovali, jak prospěšné knihovny pro nás všechny jsou, vysvětluje Tereza Lišková z Nadace OSF, která s knihovnami na rozvoji mediálního vzdělávání dlouhodobě spolupracuje.

O ocenění Bibliotheca inspirans 2022 rozhodla porota ve složení: Tomáš Jindříšek (expert v oblasti marketingové komunikace), Kateřina Jiřinová (expertka v oblasti vzdělávání, kritického myšlení a fungování komunit), Tereza Lišková (koordinátorka programu Nadace OSF a novinářka), Andrea Studihradová (CSR manažerka České spořitelny), Ladislava Zbiejczuk Suchá (KISK, FF MU). Oceněné knihovny získaly balíček fotomateriálů pro média a mikrogrant ve výši 10 000 nebo 20 000 tisíc korun, který využijí pro další rozvoj svých aktivit. V roce 2023 se ocenění Bibliotheca inspirans zaměří na komunitní roli knihoven. Nominační formulář bude stejně jako letos otevřen veřejnosti, návštěvníkům knihoven i knihovnické obci.

 

TEREZA LIŠKOVÁ tereza.liskova@osf.cz

Další tipy:

— Více o cenění Bibliotheca inspirans najdete na webu osf.cz/bibliothecainspirans nebo v animaci dostupné na YouTube tinyurl.com/2022BI.

— Národní knihovna ČR přidala do terminologické databáze heslo mediální gramotnost.

— Na české Wikipedii vznikl nový portál Mediální gramotnost, který na konferenci Knihovny současnosti 2022 představil Pavel Bednařík, hlavní lektor a metodik Wikimedia ČR. Jde o⁠ základní rozcestník informací na podporu mediálního vzdělávání (nejen) v knihovnách. Zapojte se i vy do editace a tvorby hesel!

— Web koncepce.knihovna.cz má novou záložku Mediálka, která nabízí přehledně seřazené zdroje informací, metodik a námětů, jak vzít v knihovně mediální vzdělávání do hry. Najdete tam také leták, který ve čtyřech bodech shrnuje, PROČ mediální gramotnost do knihoven patří.

 

Aneta Petroušková vystudovala VŠE, obor mezinárodní obchod a ekonomická žurnalistika. Pracovala jako redaktorka časopisů Marie Claire, MaminkaCosmopolitan, kde byla i editorkou. Od roku 2016 spoluvlastní agenturu I’m PR.

Článek vznikl ve spolupráci s Nadací OSF, která v rámci programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím podporuje knihovny v jejich úsilí v oblasti celoživotního vzdělávání veřejnosti zaměřeného na rozvoj mediální gramotnosti a schopnosti rozvíjet dialog v rámci komunit. Posláním Nadace OSF je podpora živé občanské společnosti. Nadace se nebojí otevírat citlivá a opomíjená témata a společně s dárci hledat průkopníky, kteří taková témata budou rozvíjet.