Hlavní obsah stránky

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Zajímavé knižní novinky

VLADANA PILLEROVÁ vladana.pillerova@nkp.cz

Publikace jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR, v databázi knihovnické literatury KKL (https://aleph.nkp.cz/cze/kkl).

VAVREČKA, Lukáš a Klára SMOLÍKOVÁ. Nečtu! Poslouchám: průvodce báječným světem audioknih. Il. Kateřina Illnerová. Praha: Euromedia Group, 2022. 191 s. 

ISBN 978-80-242-81261

Kniha je pozoruhodný titul, který představuje syntézu informací, zábavy i velmi vkusného provedení, což je zásluha celého týmu tvůrců, který se na zpracování publikace podílel. Rady, kde knihy poslouchat a jak si je užít, sepsali dva spisovatelé, kteří sami audioknihy milují a patří mj. také ke kmenovému autorskému kolektivu časopisu Čtenář. Věří, že poslech mluveného slova může obohatit psané slovo a díky poslechu se k literatuře může vrátit i ten, komu čas na čtení nezbývá. Soustředit se na mluvené slovo ovšem vyžaduje cvik, důležitá je také schopnost rozpoznat kvalitní audioknihu. Kniha obsahuje seriózní informace podané vážným způsobem a odlehčení formou vložených komiksových stránek, na nichž se podílela ilustrátorka K. Illnerová. Celek působí odlehčeně, ale lze se z něj poučit o mnoha aspektech výroby a používání audioknih. Publikace odkazuje na mnoho titulů a zde je příležitost využít moderní média. U odkazů najdeme QR kódy na stránky, na nich si můžeme poslechnout ukázky či se dočíst podrobnosti o daném titulu. Nahlédneme do studia, kde audioknihy pod vedením zkušených režisérů vznikají, a dozvíme se, co o knihách k poslechu říkají herci, kteří je načítají, či samotní autoři děl.

MEHRA, Bharat, ed. Social Justice Design and Implementation in Library and Information Science. New York: Routledge, first published in 2022. 312 s. 

ISBN 978-0-367-65382-8

Sborník případových studií, které úspěšně implementovaly téma sociální spravedlnosti do strategií k podpoře dosažení celospolečenských změn a zvýšení sociálního dopadu. Každá kapitola sbírky představuje nejrůznější inovativní postupy a fungující příklady, jak navrhnout a implementovat téma sociálního začleňování v rámci oboru knihovnictví a informační věda s cílem dosáhnout smysluplných výsledků v místním, regionálním, národním a mezinárodním prostředí. Celosvětová pandemie přinesla mnoho příkladů inovativních případů sociálního začleňování z prostředí knihoven a dalších institucí: zeleninové zahrádky, farmářské trhy, doručování knih drony, potravinové banky, testovací a vakcinační místa a další. Příklady jsou z nejrůznějšího prostředí: vysokoškolských, veřejných, školních a specializovaných knihoven, muzeí, archivů a dalších institucí souvisejících s informacemi. Snaží se nabídnout perspektivní strategie, které překračují historicky zakořeněné a zastaralé představy o neutrálním postoji a pasivních přihlížejících. Publikace ukazuje společné body oboru knihovnictví a informační věda a interdisciplinárních teorií s tradičními i netradičními metodami výzkumu a praxe. Také ukazuje, jak podporovat principy sociální spravedlnosti, jako je férovost, spravedlnost, inkluze, rovnost a posílení postavení všech lidí, včetně těch na okraji společnosti.

AUSTIN, Jeanie. Library Services and Incarceration: recognizing barriers, strengthenining access. Chicago: ALA Neal-Schuman, 2022. 186 s. 

ISBN 978-0-8389-4945-0

Kniha poskytuje knihovníkům nástroje, jak se co nejlépe vypořádat s úskalími při jejich interakci s vězeňským a policejním systémem převážně v prostředí Spojených států amerických. Spojuje teorii s reálnými příklady z praxe a popisuje, jak poskytovat účinné služby lidem ovlivněným vězněním. V rámci poslání knihoven, které umožňují vzdělávání a zajištění přístupu k informacím pro všechny návštěvníky, se knihovnická profese musí vyrovnat s důsledky rozsáhlého věznění, které poznamenává každodenní život lidí ve Spojených státech a má velký dopad především na Afroameričany, původní obyvatele a osoby jiné barvy pleti, LGBTQ a lidi žijící v chudobě. Autorka pracuje jako knihovnice v programu Vězeňské a návratové služby Veřejné knihovny v San Francisku. Text zahrnuje praktické informace o službách ve veřejných a vysokoškolských knihovnách a v knihovnách v detenčních centrech pro mladistvé a věznicích. Důrazně se zasazuje o přehodnocení průsečíků mezi knihovnictvím a karcerálními systémy a ukazuje cestu k různým možnostem. Sdílí cenné případové studie různých knihoven, které v současné době poskytují přímé i nepřímé služby, včetně vzdělávacích programů, knižních klubů, poskytování knihovních prostor, pojízdných knižních vozíků a vzdálených referenčních služeb. Diskutuje o metodách podpory návratu do zaměstnání prostřednictvím knihovního fondu a programů knihoven, poskytuje rady ohledně podpory komunitních skupin a pomoci v rámci přechodného bydlení a mnoho dalších užitečných informací.

MATTHEW, Kathryn K. Fundraising for Impact in Libraries, Archives, and Museums: making the case to government, foundation, corporate, and individual funders. New York: Routledge, first published in 2022.

269 s. ISBN 978-1-03-211962-5

Praktické rady, které pomohou knihovnám, archivům a muzeím přehodnotit způsob využití svých zdrojů tak, aby podpořil komunity a pomohl navázat produktivní vztahy s jinými organizacemi, jednotlivci, firmami a státní správou. Kniha čerpá z poznatků získaných z rozhovorů s více než stovkou mezinárodních odborníků z oblasti LAM (Libraries, Archives and Museums – knihovny, archivy a muzea), zkoumá běžné výzvy v oblasti fundraisingu, kterým čelí instituce LAM všech typů a velikostí. V dnešní dynamické době, kdy se mnohé LAM instituce snaží zůstat relevantní a životaschopné, je zásadní, aby dokázaly sdělit svou prospěšnost komunitám. Publikace představuje pět pracovních postupů používaných v oblasti komunitního rozvoje a ukazuje, jak mohou instituci pomoci vyhodnotit a komunikovat její dopad, zaměřit se na činnosti související s vlastním posláním a efektivně využívat osvědčené strategie fundraisingu. V knize jsou uvedeny medailony rozhovorů spolu s návody realizovatelných postupů, které je možné při hledání dalších finančních zdrojů přizpůsobit specifické situaci. Seznamuje s různými formami fundraisingu, které mohou pomoci zajistit zdroje, včetně výzev, speciálních akcí, digitálních médií a firemní filantropie.