Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Milé čtenářky, milí čtenáři,

část svého pracovního života jsem věnovala vzdělávání sociálně a etnicky znevýhodněných dětí a jejich rodinám. Když jsem chtěla rodičům ukázat, jak mohou bez vynaložení značných finančních prostředků přispět k rozvoji dětí, jak jim pomoci získat nové kamarády a zažít něco pěkného, volba padla na knihovnu. V bezpečném a příjemném prostředí knihovny se pak ukázalo, do jaké míry jsou rodiče i děti schopni šance využít, respektovat daná pravidla a přijmout zodpovědnost za jejich plnění. Domnívám se, že to platí nejen pro větší knihovny, ale také pro knihovny v menších obcích, o kterých je v tomto čísle Čtenáře řeč především. Jeden můj zkušeností ověřený důvod, proč knihovnu v malých obcích mít. Zlata Houšková takovýchto důvodů ve svém článku uvádí jedenáct a pod všechny se lze podepsat. Jejímu příspěvku předchází pečlivě zpracovaný úvod k tématu od Lucie Macháčkové s uvedením historických souvislostí, s koncepčním zarámováním a zaznamenáním výsledků zajímavého průzkumu, kde čtyři stejně formulované otázky zodpovídali knihovníci, zřizovatelé knihoven, uživatelé a zástupci spolupracujících organizací. Z odpovědí všech skupin vysvítá, že knihovna je nebo aspoň má potenciál být místem, které přináší nejen informace, ale i propojuje, kde jsou všichni vítáni a kde je jim dobře. A přitom (na rozdíl od také důležitého místa, jako je hospoda) počítá i s plným zapojením dětí.

Když už jsme u dětí, těm patří středová příloha o fantasy literatuře a sebrané střípky z letošní Noci s Andersenem. Do redakce přišla spousta milých zpráv a krásných fotografií. Vybrat jsme mohli jen nepatrnou část z nich. Doufáme, že vás potěší stejně jako nás. Vzdělávání (a to nejen dětí) se týkají také další příspěvky. Dozvíte se něco o specifické metodě využitelné při mediálním vzdělávání či o loňském zářijovém webináři, na kterém se o své zkušenosti podělili učící knihovníci.

Závěrem bych chtěla za redakci pogratulovat jubilantům, o kterých se v květnovém čísle zmiňujeme. Předně doktoru Ladislavu Kurkovi, mimo jiné také emeritnímu členu redakční rady Čtenáře, k jeho devadesátým narozeninám, a to s velkým poděkováním. A kulatá výročí slaví také knihovny – ta karvinská a v Brně Moravská zemská. Ať se daří nejen jim, ale i vám, za redakci přeje  

PAVLA VLKOVÁ