Hlavní obsah stránky

KNIHOVNY V NOVÉM: Lesákova knihovna v Hradci Králové v novém lesku

MICHAL STROBACH  michal.strobach@uhk.cz

Dne 21. 9. 2022 byly po dvouleté kompletní citlivé rekonstrukci interiérů původní historicky cenné budovy a dostavbě další zcela nové budovy slavnostně otevřeny obě budovy Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK). Díky dotaci MŠMT, Magistrátu města Hradec Králové a UHK se podařilo komfortně vybavit nejen učebny a kanceláře, ale zároveň vtisknout novou podobu Lesákově knihovně. Nově vytvořená knihovna byla poprvé představena veřejnosti při slavnostním otevření budovy. Sloužit studentům pak z důvodu náročné organizace fondu začala od pondělí 3. 10. 2022. Všechny důležité okolnosti, které provázely zrod nově koncipované Lesákovy knihovny, popisuje vedoucí projektového oddělení FF UHK Michal Strobach.

Původní budova, která se otevírá do náměstí Svobody v Hradci Králové, pochází z roku 1900 a byla postavena podle návrhů architektů Jana Hanuše a Václava Bahníka. Její vnější plášť zdobí rizality, pilastry a okenní římsy. Má půdorys ve tvaru písmene „V“, střed celé kompozice tvoří vstupní hala se dvěma schodišti.

Jak vznikla Lesákova knihovna

Lesákova knihovna FF UHK vznikla v roce 1995 jako studijní knihovna tehdejší Katedry historie Pedagogické fakulty. Základ knižních fondů byl vytvořen vykoupenou pozůstalostí vedoucího Katedry historie Vysoké školy pedagogické a od roku 1992 prorektora pro vědu a zahraniční vztahy doc. Vladimíra Lesáka. Knižní fond se od té doby neustále rozšiřuje, a to nejen cílenou akvizicí, ale také dary a výměnami s dalšími institucemi. Prvním vedoucím správcem (historikem-bibliografem) této knihovny byl Jiří Malina.

Od vzniku FF UHK se začalo uvažovat o vytvoření jednotné fakultní knihovny jako speciálního pracoviště. Prvním iniciátorem vzniku Lesákovy knihovny v dnešní podobě byl tehdejší děkan filozofické fakulty doc. Petr Grulich, jehož zásluhou byla knihovna vytvořena jako knihovna fakultní. V roce 2013 se pak současná děkanka Pavlína Springerová rozhodla dokončit vytvoření fakultního knihovního pracoviště sloučením všech příručních knihoven kateder FF UHK právě do prostor Lesákovy knihovny.

Architektonická studie a realizace projektu

Vytvořením návrhu architektonické studie a projektu byli pověřeni architekti z Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s. r. o., kteří byli zpracovateli kompletní projektové dokumentace rekonstruované budovy FF UHK. Podíleli se jak na stavební části, tak na zpracování návrhu interiéru budovy, který objektu postavenému v letech 1899–1900 citlivě navracel původní historickou hodnotu, a jsme rádi, že v tomto duchu navrhli i nový interiér knihovny.

Stavební část projektu realizovala společnost Metrostav, a. s., která v rámci knihovny zajišťovala vestavěnou část interiéru. Volný mobiliář byl pak součástí dodávky interiéru, který realizovala společnost Prosto Interiér s. r. o.

Záměry zadavatele nové Lesákovy knihovny

Před zahájením projekčních prací jsme si stanovili, že by nová knihovna měla mít kapacitu blížící se 40 000 svazků. Z tohoto důvodu musela být umístěna nejen v přízemí, ale také v dalším prostoru, který tuto kapacitu nabídne. Knihovna byla proto vestavěna do prostor bývalé tělocvičny, která se díky vysokému stropu k tomuto účelu vysloveně nabízela. Současně tento prostor umožnil vytvořit druhé patro s ochozem, na kterém vznikly dvě samostatné studovny. Od doby svého vzniku se původní fond pozůstalosti po doc. Vladimíru Lesákovi rozrostl ještě o knižní pozůstalosti dalších historiků, a to prof. Zdeňka Macka a prof. Zdeňky Hledíkové.

Oborový profil fondu knihovny je zaměřený na oblasti studia na FF UHK, tudíž se v ní nachází knihy z oborů historie, politologie, sociologie, archivnictví, filozofie, sociální práce a příručky slovníkového typu a mnoho dalších publikací a periodik.

Změna nabídky služeb pro uživatele

Vznikem nové knihovny a zvýšením její kapacity se nám konečně otevřela možnost fond celkově zrevidovat a uspořádat. Rovněž zavedením denního provozu se podařilo umožnit prezenční i absenční výpůjčky knih, neboť dříve knihovna fungovala pouze v prezenčním režimu. Od dokončení rekonstrukce Lesákovy knihovny byla správou knihovního fondu pověřena zaměstnankyně Univerzitní knihovny. Významně se také zvýšil komfort pro uživatele – k dispozici je Wi-Fi připojení, PC stanice i místo pro připojení vlastní techniky. Vznik samostatných uzavřených studoven v mezipatře návštěvníkům umožňuje soustředěnou studijní a badatelskou práci v klidném a útulném prostředí. Nové prostory se rovněž využívají pro skupinovou výuku.

 

 

Foto: Filip Šlapal