Hlavní obsah stránky

KNIHOVNY V NOVÉM: Studovna-čítárna pro všechny generace v Kyjově

MICHAELA MOUDRÁ reditelka@knihovna-kyjov.cz

MARTINA HRADILOVÁ propagace@knihovna-kyjov.cz

 

Organizace SKIP ČR pořádá celorepublikovou akci Březen – měsíc čtenářů pod heslem „Zpátky do knihoven“. Tohoto hesla bychom se rádi drželi i my v Městské knihovně Kyjov a snad se jej podaří naplnit v rámci otevření nově zrekonstruovaného prostoru oddělení studovna-čítárna.

Oddělení studovna-čítárna bylo v minulosti určeno zejména k výpůjčkám periodik, studiu či využívání možnosti veřejného internetu. Vzhledem k větší dostupnosti těchto médií a menšímu zájmu o pravidelnou četbu denního tisku zaznamenala čítárna úbytek pravidelných návštěvníků. Nejenom z těchto důvodů jsme v roce 2020 ve spolupráci s Kyjovským Slováckem v pohybu zažádali o dotaci Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na vytvoření multifunkčních prostor čítárny-studovny jakožto inovativního prostoru. Celková výše přiznané dotace byla přes 700 000 korun.

Záměrem bylo čítárnu komplexně renovovat a modernizovat tak, aby byla atraktivní pro všechny generace. Aby vznikl prostor, který bude využíván ke klasickým výpůjčním službám v klidovém režimu a současně jako aktivní zóna pro studenty, pracující i seniory. Chceme, aby zde mohli svůj volný čas trávit všichni podle toho, jak jim to bude vyhovovat. Tím také posílíme funkci knihovny jako multifunkčního komunitního zázemí.

Modernizovaný prostor, jehož podobu navrhl kyjovský Ateliér 100D a o realizaci se postarala firma Godiya Group, s. r. o., je od 1. 3. 2023 v plném provozu. Funguje ve dvou režimech: v dopoledním režimu klidové zóny a v odpoledním tzv. aktiv zóny. Tam je vedle běžných uživatelských možností čas také na zábavu nebo setkání pro studijní nebo zájmové aktivity.

Pro zvýšení komfortu a pohodlí bude v čítárně umístěn samoobslužný minibar. Zájemci tak dostanou k dispozici vodu, kávu či malé občerstvení. Další novinkou bude možnost využít elektronické klávesy pro začínající i zkušené umělce. V rámci zachování standardů kvality i pořádku budeme pro využívání těchto služeb vyžadovat platnou registraci do knihovny. Správný chod oddělení bude mít na starost přítomný zaměstnanec.

Naším přáním je jednoznačně návrat uživatelů do knihovny a plnohodnotné využívání nového prostoru všemi generacemi tak, aby se stal živým a zábavným.