Hlavní obsah stránky

UDÁLOSTI: CASLIN: zkratka pro intenzivní česko-slovenskou knihovnickou spolupráci

LENKA HANZLÍKOVÁ lenka.hanzlikova@mlp.cz

Za zkratkou CASLIN se skrývá intenzivní třicetiletá spolupráce českého a slovenského knihovnictví – Czech and Slovak Library Information Network. Vznik této sítě spadá do devadesátých let 20. století a pojí se zejména se jménem profesora Andrewa Lasse (USA), který byl v raných devadesátkách ochoten vložit svoji energii do shánění zahraničních finančních prostředků na vývoj knihovních systémů a rozvoj knihoven v tehdejším Československu.

Finanční prostředky byly určeny zejména na rozšíření automatizace základních knihovních procesů, jako je jmenné a obsahové zpracování knihovních fondů a zpřístupnění záznamů na internetu. Proto zkratku CASLIN stále spojujeme jak se stejnojmennou konferencí, která prohlubuje spolupráci na mezilidské úrovni, tak i Souborným katalogem ČR, který reprezentuje technickou část tehdy zahájené spolupráce.

Konference má dnes spíše podobu semináře, který se koná každý rok, a jedná se o pohyblivý svátek. V organizaci se totiž střídají knihovny z Česka a Slovenska. Monotematický program připravuje programový výbor, a to vždy s ohledem na aktuální výzvy, které významně ovlivňují rozvoj a činnost knihoven. Seminář je týdenní a kombinuje úvodní přednášky s intenzivní prací ve skupinách pod vedením moderátorů. Výsledkem jsou nejen veřejně publikované výstupy, ale zejména výměna názorů a zkušeností, stejně jako navazování kontaktů. 

Hádání a hledání

Poznávacím znamením semináře CASLIN je práce v moderovaných skupinách a cesta k výsledku je stejně důležitá jako výsledek samotný. V loňském roce se účastnice a účastníci ve stínu Velké Fatry věnovali formulování strategických otázek, které si stojí za to položit a udělat si čas na jejich zodpovězení. Proč formulování otázek a ne rovnou odpovědí? Protože položit (si) správnou otázku může být těžší, než na ni odpovědět. Galaktický stopař z díla Douglase Adamse by mohl vyprávět. Zájemci o soubor čtrnácti strategických otázek doplněný krátkou metodologickou poznámkou nechť navštíví stránku https://caslin2022.cvtisr.sk (sekce Závěry), kde je dokument ke stažení.

Letos se účastnice a účastníci semináře sejdou na Seči a společnost jim bude dělat umělá inteligence. Jak se knihovny pod jejím vlivem změní? Jak se změní jejich služby? Jak bude (ne)reagovat legislativa? A hlavně, jak se změní sami uživatelé? Zeptat se AI je svůdně rychlé, ale organizátoři semináře CASLIN si stojí za tím, že odpověď je jedna věc, a jak se k ní dojde, je věc druhá. Těšíme se na hádání na semináři CASLIN, který proběhne v týdnu od 23. do 27. 10. 2023 pod názvem Knihovny zdraví AI. Více o semináři CASLIN naleznete na https://caslin.net.

Autorka je členkou Programového výboru CASLIN