Hlavní obsah stránky

Říjen 2023

Redakce doporučuje:

Postřehy z ankety k současnosti a budoucnosti časopisu Čtenář
Rozhovor s Irenou Šťastnou, ředitelkou Knihovny města Ostravy
Certifikát Handicap Friendly pro MěK Hodonín
Turistické vizitky i pro knihovny
Ekolympiáda v havířovské knihovně
Výběr z publikací o divadle a divadelních her
Jaké je to začínat v místní knihovně

Knihovna v České škole Madrid
Knihovny v novém (Příběh zrekonstruovaných prostor Městské knihovny Nový Jičín; Deset kroků pro udržitelnou výstavbu a rekonstrukci knihoven)
Periodika na území dnešní ČR (Lidové noviny – deník českých spisovatelů)

Příloha „Vizuální identita knihoven“ (Moravská zemská knihovna – kvalita prověřená časem)

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

PRŮZKUMY: Příležitosti k posunu: postřehy z ankety k současnosti a budoucnosti časopisu Čtenář

Letošní pětasedmdesáté výročí Čtenáře je příležitostí k zastavení, při němž se dá ohlížet za úctyhodnou tradicí. Stejně důležité je nicméně podívat se i do let budoucích. Kam by měl Čtenář v příštích letech směřovat? Co potřebuje, aby byl pro knihovnickou komunitu relevantním zdrojem informací? Jedním z důležitých vstupů do debaty o těchto tématech jsou přirozeně názory knihovníků. A tak jsme si k pětasedmdesátinám nadělili knihovnickou anketu. Co jsme zjistili?

ROZHOVOR s Mgr. Irenou Šťastnou, ředitelkou Knihovny města Ostravy: Učíme se lépe prodat svoji práci

Výzva Ministerstva kultury – Odboru umění, knihoven a kreativních odvětví pro rok 2024

PŘEDSTAVUJEME: Turistické vizitky – malé samolepky s velkým dosahem

Turistické vizitky spatřily světlo světa v roce 2008. Proč je nevyužít také v knihovně?

VZDĚLÁVÁNÍ: Perspektivy informačního vzdělávání pro 21. století

Úvodní příspěvek nového tematického cyklu o informačním vzdělávání v pojetí, které je inspirováno především výstupy celorepublikového projektu Co nebylo v učebnici, věnuje pozornost třem aktuálním výzkumům čtenářství, čtenářské gramotnosti, práce s informacemi a mediálních aktivit dětí a teenagerů. Jaké výzkumů stojí za pozornost pro praxi učícího knihovníka?

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

VZDĚLÁVÁNÍ: Přes 160 seniorů prošlo kurzy mediálního vzdělávání v knihovnách

Organizace Agora CE ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci pořádá v rámci projektu Mediální vzdělávání prostřednictvím knihoven kurzy, kde se senioři zejména z Královéhradeckého a Libereckého kraje učí rozpoznat dezinformace. 

VZDĚLÁVÁNÍ: Workshop o umělé inteligenci pro seniory

Krajská vědecká knihovna v Liberci v červnu hostila inovativní workshop o umělé inteligenci (AI – artificial inteligence) speciálně zaměřený na seniory.

UDÁLOSTI: Ekolympiáda v havířovské knihovně

Ekolympiáda – soutěž zaměřená na oblast environmentální problematiky a udržitelnosti – vstupuje v Havířově do třetího desetiletí trvání.

UDÁLOSTI: CASLIN: zkratka pro intenzivní česko-slovenskou knihovnickou spolupráci

Za zkratkou CASLIN se skrývá intenzivní třicetiletá spolupráce českého a slovenského knihovnictví – Czech and Slovak Library Information Network. Vznik této sítě spadá do devadesátých let 20. století.

PŘÍLOHA – VIZUÁLNÍ IDENTITA KNIHOVEN: Moravská zemská knihovna – kvalita prověřená časem

PERIODIKA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČR: Lidové noviny – deník českých spisovatelů

NAPSALI JSTE NÁM: Jaké to je začínat v místní knihovně

Místní knihovny Světlá pod Ještědem – Hodky a Rozstání

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Zajímavé knižní novinky

SOUČASNÁ LITERATURA: Výběr z publikací o divadle a divadelních her

Přehled publikací o divadle a divadelních her, které u nás vyšly zhruba za poslední tři roky. Neklade nárok na úplnost.

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Knihovna v České škole Madrid

KNIHOVNA BEZ BARIÉR: Certifikát Handicap Friendly pro Městskou knihovnu Hodonín

KNIHOVNY V NOVÉM: Příběh zrekonstruovaných prostor Městské knihovny Nový Jičín

KNIHOVNY V NOVÉM: Deset kroků pro udržitelnou výstavbu a rekonstrukci knihoven

Anketa – 75 let časopisu Čtenář

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Listopad