Hlavní obsah stránky

KNIHOVNY V NOVÉM: Kavárna, nebo knihovna? Kulturní centrum Velký mlýn!

LENKA HANZLÍKOVÁ lenka.hanzlikova@mlp.cz

Nová kapitola v historii barokního Velkého (Löwitova) mlýna v Libni se začala psát v červenci roku 2023, kdy otevřely kavárna a pobočka Městské knihovny v Praze (MKP) první ze služeb vznikajícího Kulturního centra Velký mlýn. Předcházela tomu rozsáhlá adaptace barokní památky, která byla zahájena v roce 2022 na základě projektu Zastavení ve mlýně, vypracovaného Spolkem Velký mlýn.

Kde hledat Velký mlýn

Velký (Löwitův) mlýn v Libni je barokní památka s dlouhou historií. Nejstarší zmínky o mlýně v Libni pocházejí z přelomu 13. a 14. století, ale nejstarší dochovaná část mlýna je z přelomu 16. a 17. století. Mlýn byl zrušen po zasypání vltavského ramene a následně střídal různé funkce. Sloužil jako pekárna, sklad brambor i divadelních rekvizit. Prošel válkami i  povodněmi. Prázdný byl od velké povodně v roce 2002, kdy utrpěl vážné škody, a čekal na svou další chvíli. Ta přišla v roce 2022, kdy byl zahájen projekt Zastavení ve mlýně se záměrem adaptace mlýna na kulturní centrum. Budova je majetkem hl. m. Prahy, svěřená do správy městské části Praha 8, která uzavřela se Spolkem Velký mlýn dlouhodobou smlouvu. Městská knihovna v Praze má od něho pronajatou plochu v objektu bývalé mlýnice, kde provozuje na více než 200 m2 služby knihovny.

Velký mlýn hlásí otevřeno

Adaptace prostor Velkého mlýna byla zahájena v roce 2022 a první fáze skončila v létě 2023 otevřením pobočky Městské knihovny v Praze a kavárny. Architektonickou ideu do projektu vneslo studio AFI architekti. Vize architektů se pak dolaďovala podle požadavků vycházejících z potřeb provozu knihovny i kavárny. Sladění požadavků se ukázalo jako zásadní, protože kavárna a knihovna jsou umístěné v jednom propojeném prostoru.

V rámci projektu bylo upraveno nejbližší okolí Velkého mlýna, udělány nové rozvody vody, vytápění i elektřiny, položeny nové podlahy, otevřeny původní průchody (např. schody do původní mlýnice, dnes sálu) a zazděny ty, které byly vybourány dodatečně, zřízeno hygienické zařízení, postavena kachlová kamna, vybavena kuchyň kavárny a interiér knihovny.

Slavnostní otevření Velkého mlýna proběhlo v rámci akce Odemykání Velkého mlýna v pondělí 4. 9. 2023 za účasti zástupců politické reprezentace hl. m. Prahy v čele s náměstkem primátora a europoslancem Jiřím Pospíšilem, poradcem primátora hl. m. Prahy Lukášem Heroldem, zástupců městské části Praha 8 v čele se starostou Ondřejem Grosem, vedení Měst-ské knihovny v Praze, partnerských organizací a hostů z řad významných osobností Prahy 8. Na dálku hosty pozdravila režisérka a spisovatelka Eva Lustigová.

Knihovna, nebo kavárna?

Velký mlýn je velmi netypická pobočka, která v jednom prostoru propojuje knihovnu s kavárnou. Knihovna je proto pro návštěvníky přístupná po celou dobu, kdy je otevřena kavárna. Ta měla při prázdninovém zkušebním provozu otevřeno sedm dní v týdnu. Služby knihovny jsou po většinu času nastaveny jako samoobslužné.

Knihovníci jsou čtenářům k dispozici od pondělí do pátku od 14 do 17 hodin. V ostatních hodinách je knihovna přístupná, ale výpůjční služby poskytuje v samoobslužném režimu, případně s podporou knihovníka na telefonu. Knihovna nabízí výběr z 3800 svazků, připojení na Wi-Fi, možnost využít příjemné sezení přímo v knihovně, kout pro děti nebo klubovnu jako tichý prostor. Ideální stav služeb stále hledáme, ale po zkušebním provozu je možné konstatovat, že cestu si do Velkého mlýna našli obyvatelé Libně i širokého okolí, kteří tam mají příjemné místo k zastavení na cestě kolem Rokytky nejen k trávení volného času, ale i pro práci. Možnost půjčit si přitom něco ke čtení se ukazuje jako příjemný bonus.

Plány do budoucna

První část adaptace byla zaměřena zejména na budovu mlýnice (kavárna, knihovna, sál), ve které se také nachází zatím nevyužitá půda, kde by v budoucnu měl vzniknout prostor pro výstavy. Malé hospodářské stavení už slouží jako kanceláře a sýpka by do budoucna mohla nabízet prostor pro sportovní vyžití. Jak rychle se další kroky podaří realizovat, bude záviset i na tom, zda se Spolku Velký mlýn podaří sehnat další zdroje financování. 

Kulturní centrum Velký mlýn 

U Českých loděnic 40, Praha 8-Libeň 

Otevírací doba knihovny a kavárny: pondělí 13–20 h, úterý až neděle 9–20 h

Asistence knihovníka: osobně: pondělí až pátek 14–17 h; telefonicky: pondělí až pátek 9–20 h; sobota 13–18 h (na čísle 222 113 555)

• Projektový a architektonický návrh: Spolek Velký mlýn, Ambit projekce, AFI architects

• Realizace adaptace objektu: StavRea, s. r. o., Kamnářství pohoda

• Interiér na míru: Jan Vrtěl

• Náklady na ukončenou fázi adaptace: 10 milionů korun (projekt, stavba, interiér)

• Investor: Spolek Velký mlýn (stavební práce, kavárna); Městská knihovna v Praze (zařízení knihovny)