Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Čtení

Milé čtenářky, milí čtenáři,

čtení patří k základním aktivitám lidské existence. Ať už se jedná o přenos informací v čase a prostoru za účelem vzdělávání a vědeckého bádání, nebo o kulturní či rekreační aktivitu. A je lhostejné na jakém záznamovém materiálu či prostředku. Pouze se zdá, že hliněné destičky skončily v propadlišti dějin… Březen jako měsíc knihy si u nás zprvu propachtovali knihkupci, aby překlenuli zákonitý pokles prodejů po vánočních žních. Knihovny v souladu se svým posláním tento měsíc v posledním desetiletí zaměřily na podporu čtení a čtenářství u všech kategorií svých uživatelů – od dětí předškolního věku až po seniory. Ostatně je tomu věnován úvodní blok příspěvků k tématu měsíce s rekapitulací pořádaných akcí a projektů.

Opět jsme usilovali, aby čtení březnového Čtenáře bylo co nejpestřejší, v mnohém směru návodné a zároveň reflektující dění v oblasti knihovnictví a knižního oboru. Vedle toho již svým způsobem tradičního, jako je rubrika Knihovny v novém (tentokrát představení rekonstrukce a přístavby MěK v Rožnově pod Radhoštěm), Krajanské knihovny (o zrodu knihovny našich krajanů na Krétě), Medailonky nadějných (o Natálii Chalupníčkové, nositelce ceny MARK 2023 za Liberecký kraj, z Krajské vědecké knihovny v Liberci), Periodika na území dnešní ČR (představení historie kulturní revue Rozpravy Aventina) nebo příloha Děckaři děckařům (věnovaná knihám a deskovým hrám s tematikou přírody), jsou zařazeny cykly zcela nové. První z nich je zaměřen na využití a budování přírodních zahrad na pozemku knihovny a druhý otevírá seriál o periodikách vycházejících v regionech; po úvodu z minulého čísla nás březnová část zavádí do Plzně a zde vycházejících novin. Představení odborných akcí v rubrice Události přivede čtenáře do Liberce, Jindřichova Hradce a do Prahy. S pomocí rubriky Nové technologie v knihovnách se podíváme i za hranice prostřednictvím příspěvku o srovnání politik elektronického půjčování v evropských veřejných knihovnách, vycházejícím z podkladů Evropské kanceláře knihovnických, informačních a dokumentačních asociací (EBLIDA).   

I když zde neuvádím z obsahu zdaleka vše, přeji v březnu, jak věřím, vedle zajímavých knih rovněž zajímavé a podnětné čtení březnového vydání našeho časopisu. 

JAROSLAV CÍSAŘ