Hlavní obsah stránky

ZE ZAHRANIČÍ: Živé místo pro všechny – německá Knihovna roku 2023 je v Düsselfdorfu

ROMAN HÁJEK hajek@svkkl.cz

V düsseldorfské centrální knihovně využili stěhování do nové budovy k radikální proměně pohledu na to, jakou roli má knihovna pro město plnit. Po dvou letech se Zentralbibliothek Düsseldorf stala v Německu držitelem ocenění Bibliothek des Jahres 2023.

Proces hledání nového sídla knihovny začal už v roce 2012 a volba nakonec padla na někdejší poštovní úřad v těsném sousedství hlavního vlakového nádraží. Budova označovaná jako KAP1 se během několika let proměnila v nové kulturní centrum města či jak stojí v oficiální propagaci – kulturní hotspot. Vedle knihovny tu totiž sídlí také mezinárodní produkční společnost Forum Freies Theater, jejíž prostory zahrnují i několik sálů a uměleckých studií.

Knihovna se rozkládá ve dvou podlažích, která dohromady disponují více než osmi tisíci metry čtverečními. Rozlehlé a vesměs otevřené prostory jsou členěné podle promyšleného konceptu. Spodní podlaží tvoří tzv. „srdce“, jež je pulzujícím centrem knihovny s kavárnou, multifunkčním sálem, konferenční místností, oddělením pro děti, oddělením pro mládež, půjčovnou beletrie a digitální laboratoří s 3D tiskárnami, 3D skenerem a virtuální realitou.

Po výrazném žlutém schodišti pak vylezete do „hlavy“, klidnější částí knihovny se studijními boxy, prostory pro individuální i skupinové studium (v obou patrech knihovny je celkem 600 studijních míst), hudebním oddělením, podcastovým a hudebním studiem a posezením na střeše.

Nová budova, jiná knihovna

To, co dnešní návštěvník vnímá už jako přirozený koncový stav, je ve skutečnosti výsledkem komplexní proměny někdejší „půjčovny knih“ v „knihovnu budoucnosti“. Transformačnímu procesu věnovali v Düsseldorfu náležitou pozornost a zapojili do něj ve velkém veřejnost, aby do budoucna zvládli naplnit různorodé (a často protichůdné) potřeby uživatelů.

Součástí plánování tak byla řada kreativních workshopů s různými cílovými skupinami či podrobné mapování uživatelské zkušenosti zaměřené jak na design a uživatelské rozhraní služeb, tak třeba i na podobu interiérů. Neméně důležité vhledy přinesly konzultace s technologickými experty, kteří pomáhali se vznikem digitální strategie knihovny, nebo studijní návštěvy v progresivních evropských knihovnách a práce uvnitř týmu knihovny.

Právě příprava a zapojení týmu knihovny do nové výzvy byly klíčem k jejímu úspěšnému zvládnutí. Jednotlivé skupiny zaměstnanců měly možnost navrhovat vybavení svých kanceláří a výpůjčních prostor, ale i to, jak bude knihovna v nových podmínkách fungovat a jak by měla vypadat práce s uživateli.

Výsledek? Běžný výpůjční proces dnes běží prakticky bez obsluhy. Knihovna uživatele cíleně vede k samostatnosti – a jak se ukazuje, samoobslužné půjčování i návrat jsou nakonec schopni zvládnout bez dopomoci i nejstarší senioři. Do značné míry se změnil i způsob uvažování knihovníků, kteří svou roli nyní mnohem více vidí v práci s návštěvníky při řešení jejich potřeb a přání.

Posun v přístupu k návštěvníkům se odráží i v oceňované mobilní aplikaci düsseldorfské knihovny. Ta slouží jednak jako průvodce po budově, když s využitím funkcí rozšířené reality pomáhá v prostoru odhalit věci, které nemusí být zřejmé na první pohled, jednak slouží i jako nástroj k propojování komunity. Chcete s někým vést konverzaci ve španělštině? Stačí zadat do aplikace, a pokud knihovnu navštíví někdo se stejným zájmem, aplikace vás propojí.

Teenageři, matky s dětmi i právníci

V knihovně najdete čtrnáct různých zón, zaměřených vždy na trochu jinou skupinu uživatelů a aktivit. A tak zatímco v dětském oddělení vás pohltí obří strom, z jehož koruny se otevírá výhled na některé dominanty města, rozmístěné ve výpůjčním prostoru, mezi regály beletrie můžete spočinout v ušáku a nerušeně si číst u obrazovky simulující hořící krb.

Velmi inspirativní je young adults zóna, kterou si v duchu participativního přístupu nadesignovali sami dospívající uživatelé. Tmavý prostor ze všeho nejvíc připomíná opuštěnou tovární halu, nabízí různorodá zákoutí (spoty), kde je možné jen tak posedět (pofelit), bohatou sbírku manga komiksů a také speciální stěnu pro tvorbu digitálního graffiti.

Svůj vyhrazený prostor podobný studijním boxům tu mají i maminky s malými dětmi, které se chtějí na chvíli věnovat soustředěné práci, ale svou ratolest potřebují mít na dohled. Jednoduché místnůstky s herním koutkem a stolem dokonale naplňují jejich potřebu a zároveň umožňují držet hlučnější děti daleko od míst, kde je žádoucí spíš klid.

A mimochodem: největší ticho z celé knihovny panuje ve speciální právnické studovně, zařízené ve stylu tradičního anglického klubu. Tady byste navzdory téměř plné obsazenosti studijních míst neslyšeli ani ten pověstný padající špendlík, jehož ťuknutí by dokonale pohltil hustě tkaný koberec.

Z návštěvnosti, která krátce po poledni všedního dne už poněkud komplikuje nalezení šatní skříňky, se zdá, že hlavní cíl tvůrců nové düsseldorfské centrální knihovny, tedy vytvořit živé místo pro všechny, se podařilo naplnit beze zbytku. Zisk ocenění Bibliothek des Jahres 2023 vlastně až tak úplně nepřekvapí.

Foto: Roman Hájek