Hlavní obsah stránky

KNIHOVNY V NOVÉM: Knihovny v novém za pomoci státu

LENKA DOSTÁLOVÁ Lenka.Dostalova@mzk.cz

Seznamte se s výsledky výzvy Malá kulturní a kreativní centra, kterou vyhlásilo Ministerstvo kultury z Národního plánu obnovy na podporu transformace knihoven na kulturní a kreativní centra. Díky schváleným projektům bude zajištěn rozvoj tvořivého potenciálu jednotlivých krajů a podpořena spolupráce uměleckého, podnikatelského a občanského sektoru. To vše v souladu s naplňováním Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví pro roky 2021–2025. Z Národního plánu obnovy se podpoří 35 projektů, mezi které bylo rozděleno téměř 840 miliónů korun!

Popis podporovaných aktivit:

— výstavba nového kulturního a kreativního centra;

— přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum;

— rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra.

O podporu mohly žádat městské části hl. města Prahy, nestátní neziskové organizace (tj. nadace, ústavy, spolky, zájmová sdružení právnických osob), obce a příspěvkové organizace územních samosprávných celků. Podmínkou ale bylo, že organizace byla zřízena alespoň jeden rok před podáním žádosti a žadatel současně musí vykonávat veřejné knihovnické a informační činnosti ve smyslu knihovního zákona a být uveden v Evidenci knihoven MK.

Expertní hodnoticí komise byla složena ze zástupců Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Ústřední knihovnické rady. Při hodnocení se kladl důraz na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury a schopnost kooperativního financování při realizaci i udržitelnosti projektu.

V rámci výzvy bylo předloženo celkem 53 projektů, expertní komise ale nakonec posuzovala pouze 47 žádostí (pět projektů nesplnilo formální kritéria, jeden projekt odstoupil). Komise vybrala 35 projektů, mezi které bylo rozděleno téměř 840 milionů korun. V některých krajích z důvodu nedostatečnosti některých projektů nebyla alokace dočerpána, proto hodnoticí komise vybrala k podpoře další projekty podle bodového ohodnocení. Původní alokace stanovená výzvou činila 560 mil. korun. Navýšení částky bylo motivováno také naplněním všech parametrů výzvy, splněním investičního cíle a maximálně efektivním využitím prostředků Národního plánu obnovy. Podpořené projekty se musí realizovat nejpozději do konce roku 2025.

Je skvělou zprávou pro všechny knihovníky, zřizovatele a širokou veřejnost, že díky dotačnímu programu Národního plánu obnovy se můžeme těšit na inovativní a inspirující prostorová řešení knihoven a jejich bohatou škálu aktivit a programů pro všechny věkové skupiny.

Gratulujeme všem podpořeným projektům!

Příloha

Přehled projektů, které obdržely dotaci:

Hlavní město Praha

— Polyfunkční dům Slivenec – kulturní centrum a knihovna

— Kulturní a kreativní centrum Kbely

— Kočárovna – kreativní centrum při MČ Praha-Suchdol

— Rekonstrukce knihovny – kulturní a kreativní centrum Dolní Chabry

 

Jihočeský kraj

— Kulturní a kreativní centrum Milevsko

— Kulturní a kreativní centrum Sýpka

 

Jihomoravský kraj

— Modernizace Kulturního domu Strážničan

— Kulturní a kreativní centrum Moravský Krumlov

 

Karlovarský kraj

— Knihovna a muzeíčko na náměstí v Hranicích u Aše

— Kulturní a kreativní centrum Jáchymov

 

Královéhradecký kraj

— Vznik kulturního a kreativního centra v Broumově – Městská knihovna v Broumově

— Vznik kulturního a kreativního centra v Červeném Kostelci – Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec

 

Moravskoslezský kraj

— Obec Raškovice – Stavba knihovny s galerií a Památníkem Raškovice

— Kulturní a kreativní centrum Píšť

 

Olomoucký kraj

— Výstavba knihovny v Mohelnici

— Hlubočky – Dům aktivního života

— Kreativní centrum – Velká Bystřice

— Kulturní a kreativní centrum Tovačov

 

Pardubický kraj

— Výstavba Městské knihovny Skuteč – kulturního a kreativního centra

— Městská knihovna Polička – kulturní, vzdělávací a kreativní centrum J. V. J. Michla

— Kulturní a kreativní centrum Jablonné nad Orlicí

— Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska

 

Plzeňský kraj

— Kulturní a kreativní centrum WOLFRAM Dobřany

— Spolkový dům Otava, Horažďovice

 

Středočeský kraj

— Kulturní centrum Týnec nad Sázavou

— Vybudování kulturního a kreativního centra ve městě Český Brod

— Výstavba kulturního a kreativního centra ve městě Městec Králové

 

Ústecký kraj

— Kulturní a kreativní centrum Českosaského Švýcarska Česká Kamenice

— Stavební úpravy a přístavba Městské knihovny Libochovice – kulturní a kreativní centrum

 

Vysočina

— Rekonstrukce pivovaru na knihovnu a kulturně-kreativní centrum města Velká Bíteš

 

Zlínský

— Kulturní a kreativní centrum Fryšták – Město Fryšták

— Zámeček v Hrádku – kreativní HUB Slavičín

— Centrum 4K Hluk

— Zámecké kulturní a kreativní centrum Uherský Ostroh

— Multifunkční Kreativní Centrum Nivnice