Hlavní obsah stránky

Březen 2020

Redakce doporučuje:

KNIHOVNA VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Knihovna probouzející město
Umění ve veřejném prostoru se zaměřením na knihovny
Knihovny a knihovníci v krásné literatuře

Slovník českých knihovníků
Ostravská Via-praxe (o spolupráci Knihovny města Ostravy s Nadací Via)
Božena Němcová inspirující
 

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET
Pardubický kraj

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Knihovna ve veřejném prostoru: Knihovna probouzející město

S tím, jak se knihovny stávají stále činorodějšími a aktivnějšími v oblasti pořádání různorodých akcí a událostí, narážejí občas na jeden limitující prvek, a tím je prostor. Co dál, a především kde? Jedna z možností je ve své podstatě prostá – stačí otevřít dveře a vyrazit ven.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

TÉMA: Knihovna ve veřejném prostoru: Umění ve veřejném prostoru se zaměřením na knihovny

K osazení veřejného prostoru uměleckým dílem vede cesta složená z několika různě náročných kroků. Podívejme se na jednotlivé fáze tohoto procesu.

TÉMA: Knihovna ve veřejném prostoru: ​​​​​​​Vesmír, který jiní nazývají Knihovnou… aneb Knihovny a knihovníci v krásné lit.

Listopad 1989 v knihovnictví: Co listopad 1989 českým knihovnám dal a vzal. 3. část

Třetí část příspěvku B. Stoklasové o změnách, které přinesl listopad 1989 knihovnám a jejich pracovníkům. Zaměřeno především na vývoj v Národní knihovně ČR.

ROLE VEŘEJNÝCH KNIHOVEN V PRŮMYSLU 4.0: Knihovníci ve světě průmyslu 4.0

Aby mohla knihovna nabízet služby popsané v únorové části cyklu, musí mít k tomu odpovídající podmínky, tedy zejména zaměstnance. Navázání na předešlý článek – rozvinutí zvláště v pohledu personálnm.

INSPIRACE: ​​​​​​​Být si blíž aneb Ostravská Via-praxe

Pražská Nadace Via je podle mé osobní zkušenosti zapsána jako výtečný partner pro spolupráci. Když jsem se na jejím webu setkala náhodně s výzvou k zapojení do jednoletého programu ViabilityNet 3.0, tušila jsem, že to může být náročné a obohacující zároveň. Nemýlila jsem se. 

Z HISTORIE: Božena Němcová inspirující (1842–2020)

Autor příspěvku se osobností spisovatelky zabývá již od počátku 60. let minulého století. Letos by měla vyjít i jeho rozsáhlá bibliografie Boženy Němcové. O některé z výsledků své dlouholeté badatelské práce se rozhodl podělit i se čtenáři našeho časopisu.

KRONIKA: Knihovnická práce jako radost, trápení a láska (vzpomínka na Jaroslavu Biolkovou)

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Slovník českých knihovníků – vznik, současnost, budoucnost

Databáze Slovník českých knihovníků je výchozím bodem pro každého, kdo hledá informace o významných osobnostech oboru. Prostřednictvím krátkých biografických medailonků se může zájemce seznámit nejen s profesním životem knihovnických osobností, ale i s vývojem knihovnictví a informační vědy od 16. století až po současnost.

PSALO SE JINDE

KNIHOVNÍCI A EX LIBRIS. 11. část

Pardubický kraj

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: ​​​​​​​​​​​​​​Z historie knihovnictví v Pardubickém kraji

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: ​​​​​​​Zdeněk Vavřík – významná kulturní osobnost

KNIHOVNICKÝ CESTOPIS ANEB WALKEROVI NA CESTÁCH PO KNIHOVNÁCH. 14. část

Pardubický kraj

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Duben