Hlavní obsah stránky

Duben 2020

Redakce doporučuje:

MUZEJNÍ KNIHOVNY

Knihovny a knihovníci muzeí a galerií ČR
Knihovna Národního muzea
Databáze PROVENIO
Budoucnost muzejních knihoven

KNIHOVNY V NOVÉM

Městská knihovna Písek
Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven o pár kroků dál
Jak postavit knihovnu, kterou nebudeme nenávidět

Systém Kramerius na konci roku 2019
Určitě hodit Čučku! – o propagaci knih pomocí divadla
Sedm ročníků Královéhradecké knihovnické konference

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Muzejní knihovny: Knihovny a knihovníci muzeí a galerií České republiky

Dějiny muzejních knihoven sahají do druhého desetiletí 19. století, kdy vznikla tři velká muzea a souběžně také jejich knihovny: Knihovna Slezského zemského muzea, Knihovna Moravského zemského muzea a Knihovna Národního muzea. Také většina knihoven regionálních muzeí se zakládala spolu s muzei od druhé poloviny 19. století. V řadě míst tak muzejní knihovny existovaly dříve než knihovny veřejné.

TÉMA: Muzejní knihovny: Knihovna Národního muzea poklepem a poslechem

Veřejné knihovny se v posledním třicetiletí změnily doslova překotně. Realistická je otázka, co mají dělat, aby nepřispěly k civilizačnímu rozpadu současného světa, aby mírnily ty trendy, které hrozí vést společnost k degradaci spolehlivých hodnot humanismu a vzdělanosti. V tomto úhlu pohledu projděme Knihovnou Národního muzea, která se po letech působení v rekonstrukčním provizoriu chystá obnovit svůj provoz v jeho historické budově.

TÉMA: Muzejní knihovny: „Tato kniha náleží…“ (o databázi PROVENIO)

Devátým rokem se Knihovna Národního muzea systematicky věnuje shromažďování a zpřístupňování informací o vlastnících knih, kteří po své sběratelské a čtenářské vášni zanechali stopy. Výsledkem je online databáze vlastníků knih PROVENIO.

TÉMA: Muzejní knihovny: Mezi dvěma světy – budoucnost muzejních knihoven

ROZHOVOR se spisovatelem Markem Tomanem a knihovnicí Editou Vaníčkovou Makosovou: Určitě hodit Čučku!

V amatérském divadelním uskupení Čučka hrají hlavní roli spisovatel a knihovnice. Rozhodujícím tématem v něm je literatura, knihy, čtení a čtenářství. Umíte si představit vhodnější téma pro knihovnu?

Listopad 1989 v knihovnictví: Co listopad 1989 českým knihovnám dal a vzal. 4. část

Závěrečná část příspěvku o změnách, které přinesl listopad 1989 knihovnám a jejich pracovníkům, je zaměřena na okolnosti výstavby/nevýstavby nové budovy Národní knihovny ČR a začátky projektu Národní digitální knihovny.

RECENZE: Průzkum čtení z různých hledisek

TRÁVNÍČEK, Jiří. Rodina, škola, knihovna: náš vztah ke čtení a co ho ovlivňuje (2018). První vydání. Brno: Host, 2019. 178 stran. ISBN 978-80-7577-994-6

ROLE VEŘEJNÝCH KNIHOVEN V PRŮMYSLU 4.0: Knihovníci v chytrých městech, vesnicích a regionech

V předchozích částech seriálu bylo popsáno, co může v budoucnosti zřizovatel vyžadovat od veřejných knihoven a co vše by měli knihovníci umět ve světě průmyslu 4.0. Tento a následující článek je zaměřen na zařazení tohoto usilování do celospolečenského kontextu.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Systém Kramerius v knihovnách ČR na konci roku 2019

Novinky a změny v systému Kramerius od začátku roku 2018 do konce roku 2019.

UDÁLOSTI: Kam kráčíš, knihovnictví (o Královéhradecké knihovnické konferenci)

Zhodnocení uplynulých sedmi ročníků konference.

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Místní knihovna Sázavka

RECENZE: Jak postavit knihovnu, kterou nebudeme nenávidět

V roce 2017 vydala Americká knihovnická asociace (ALA) objemnou knihu The Practical Handbook of Library Architecture: Creating building spaces that work (Praktická příručka knihovnické architektury) autorů Freda Schlipfa a Johna A. Moormana. Tato publikace je pravděpodobně tím nejrozsáhlejším, co pro tuto oblast bylo vydáno.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

KNIHOVNY V NOVÉM: Pojďme bourat... aneb Co je nového: Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

O vzniku metodického centra informoval časopis Čtenář už v září v roce 2018. Během doby pokročilo ve své činnosti o dalších pár kroků dál. Pojďme si tedy tuto činnost představit.

KNIHOVNY V NOVÉM: Využívaný veřejný prostor města (Městská knihovna Písek)

NEUŠLO NÁM

ZE SVĚTA

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Zajímavé zahraniční knižní novinky

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Květen