Hlavní obsah stránky

Únor 2017

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Stavby nových knihoven

Cesty k moderní architektuře knihoven

Architekti vnímají knihovnu jako prostor, knihovníci jako službu – a čtenář chce obojí. Do roku 1989 se u nás knihovny stavěly spíše ojediněle, po roce 1989 se ve zvýšené míře začínají stavět i rekonstruovat stávající.

TÉMA: Stavby nových knihoven

Projekt nové budovy Městské knihovny Písek – strategie a taktika

Celá řada knihoven v České republice působí v nevhodných prostorových podmínkách. Nejen potíže, které přitom řeší, ale i způsoby, jakými se s tímto stavem vyrovnávají, jsou si v mnoha ohledech velmi podobné. Na příkladu Městské knihovny Písek chceme ukázat a předat zkušenosti s praktickou realizací projektu formou kombinace jejich zobecnění a konkrétních příkladů řešených problémů.

ZE ZAHRANIČÍ: Knihovníci z Česka v polských knihovnách

Tradiční studijní cestu po zahraničních knihovnách zorganizovalo loni v květnu Sdružení knihoven ČR ve spolupráci s polským Institutem knihy, jehož zřizovatelem je tamější ministerstvo kultury. Polsko po pravdě nemá pověst knihovnické velmoci, proto nebyla očekávání dvacítky účastníků exkurze nijak přehnaná. O to příjemnější však byla překvapení, která jsme v polských knihovnách zažívali.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Systém Koha v prostředí regionálních knihoven

Otevřený knihovní systém Koha se v českých knihovnách začal využívat na počátku roku 2015 a od té doby počet instalací roste. V době odevzdání textu tohoto článku používá Kohu 53 knihoven různých typů, jež poskytují i tzv. regionální funkce.

UDÁLOSTI: Dvacátý šestý celostátní akviziční seminář – 2. část

NEUŠLO NÁM

INSPIRACE: Deskové hry do vědecké knihovny patří!

Deskové (či jiné společenské) hry nabízí i Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.

INSPIRACE: Audioknihy čtenářů fryštácké knihovny na YouTube

JAK SE DĚLÁ DOBRÁ DĚTSKÁ KNIHOVNA... Za všechno může povodeň...

Stvořitelky dnes již mezinárodně proslulé Noci s Andersenem z Uherského Hradiště pojaly svou prezentaci, jak udělat dobrou dětskou knihovnu, originálně. Kladly otázky samy sobě a také si na ně hned odpovídaly.

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Setkávání na pomezí

RECENZE: Průvodce kyberšikanou

ČERNÁ, Alena et al: Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Vydání 1.

Praha: Grada, 2013. 150 s. Edice Psyché. ISBN 978-80-210-6374-7.

KRONIKA: Pozdrav Aleši Brožkovi

KRONIKA: Vzpomínka na Aurelii Němcovou

JEDENÁCTERO POHÁDEK O PUBLIC RELATIONS: Pohádka jedenáctá

Strategie komunikace. Hodně se o ní mluví, ale nikdo ji nikdy neviděl. Takže je to něco jako nadpřirozená bytost, výborný námět na poslední pohádku.

POJĎTE ČÍST UŠIMA – 1

Audioknihy byly v roce 2016 nejrychleji rostoucím segmentem na globálním nakladatelském trhu. Za rok došlo k nárůstu o třicet procent a nic nenaznačuje, že by se v roce 2017 trend změnil. Zvyšuje se počet titulů, prodejů a hlavně posluchačů. V nové rubrice si postupně audioknihy představíme a v širších souvislostech nahlédneme pod pokličku zdánlivě nového fenoménu, který klepe na dveře knihoven.

PSALO SE JINDE

LITERÁRNÍ VÝROČÍ - BŘEZEN

ZE ZAHRANIČÍ: Problémy veřejných knihoven v Anglii pokračují

ZE SVĚTA

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY