Main content

E-knihy v knihovnách v České republice

Jiří Pavlík pavlik@cuni.czJana Matějková

E-knihám byly na stránkách časopisu Čtenář již věnovány zajímavé články – Google Books, e-knihy a čeští nakladatelé (Čtenář 7–8/2011), Půjčování elektronických knih v knihovnách (Jan Kaňka, Čtenář 6/2011), Akvizice e-knih a jejich zpřístupnění pro čtenáře prostřednictvím čteček (Monika Myslivečková, Čtenář 12/2010). V tomto člán­ku uvedeme několik aktuálních informací z počátku roku 2012 v oblasti nabídky českých a zahraničních titulů e-knih v internetových knihkupectvích a na platformách pro knihovny, dále k e-kni­hám ve fondech knihoven, formátům a zabezpečení e-knih či k jejich čtečkám. Popíšeme probíhající spolupráci mezi knihovnami a nakladateli a uvedeme očekávané události v letošním roce.

České e-knihy v internetových knihkupectvích

České e-knihy nabízí již více než 15 internetových knihkupectví. Mezi ty s nejzajímavější nabídkou titulů patří Kosmas, eReading, eLibellus, Palmknihy a Datart, Fraus, knihkupectví využívající platformu a velkoobchod Wooky – Rajknih.cz, eBux.cz, Luxor, Arara. Od konce roku 2011 se objevuje větší počet titulů českých e-knih také v české verzi Apple iBookstore. Přehled internetových knihkupectví je uveden na webové stránce http://tinyurl.com/6s6aegs. Hrubým odhadem nabízejí nyní již kolem 3000 titulů. Licence, se kterými jsou e-knihy v internetových knihkupec­t­vích prodávány, umožňují osobní použití. E-knihy takto zakoupené nelze využít pro půjčování v knihovnách.

Anglické, německé e-knihy v platformách pro knihovny

Anglické, německé či francouzské e-knihy pro osobní použití nabízejí stovky internetových knihkupectví. Navíc jsou poskytovány na mnoha platformách s licencí pro půjčování v knihovnách.

Na Univerzitě Karlově v Praze je v univerzitních knihovnách nyní ve fondech kolem 120 000 převážně anglických e-knih. Mezi nejzajímavější platformy s nabídkou anglických e-knih pro čes­ké knihovny patří ebrary, EBSCO, Springer, Safari, Cambridge University, Oxford University, Knovel, Thieme, Elsevier, Wiley.

Nejlákavější nabídku pro městské knihovny má Overdrive. V České republice z ní zatím nelze vybírat e-knihy Kindle, které Overdrive nabízí ve spolupráci s Amazon, to je možné pouze pro knihovny ve Spojených státech amerických.

Široká škála e-knih v němčině je i pro české knihovny k dispozici na platformě Onleihe od DiViBib.

Inspirace z knihoven

Se zpřístupňováním a půjčováním e-knih je možné se seznámit v následujících knihovnách:

• Národní knihovna v Praze má ve fondu přes 70 000 e-knih od ebrary. E-knihy je možné číst v knihovně i mimo její prostory. Novinkou k desetiletému výročí spuštění Jednotné informační brány je čtení e-knih ebrary prostřednictvím iPad, iPhone nebo iPod Touch – http://info.jib.cz/news/ebrary-aplikace-pro-ipad-iphone-a-ipod-touch.

• V Městské knihovně v Praze, Knihovně akademie věd ČR, Národní knihovně, Národní technické knihovně a v Moravské zemské knihovně je možné si vyzkoušet čtení e-knih nakladatelství Akademia. Více než 100 titulů je k dispozici pouze v prostorách těchto knihoven. E-knihy jsou zpřístupňovány v rámci partnerského projektu mezi knihovnami a nakladateli E-knihy do každé knihovny. Podrobnosti jsou uvedeny na webové adrese http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/e-knihy-do-kazde-knihovny/.

• Městská knihovna v Praze nabízí přes 200 atraktivních titulů českých e-knih volně ke stažení ve formátech ePub, PDF, TXT a několika dalších. Po dohodě je možné e-knihy zařadit také do fondu vaší knihovny.

• V knihovně Goethe Institutu v Praze je možné si vyzkoušet půjčování německých e-knih na platformě DiViBib Onleihe. Informace ke službě jsou uvedeny na stránce http://www.goethe.de/ins/cz/pra/kul/bib/onl/csindex.htm.

• V Knihovně Celetná (Knihovna psychologických a sociokulturních věd FF UK v Praze) se můžete seznámit s půjčováním e-knih EBSCO – http://www.knihovna.psychologie.ff.cuni.cz.

Formáty a zabezpečení e-knih

E-knihy v knihovnách jsou nejčastěji přístupné ve formátech PDF, ePub, HTML. Další často používaný je mobi určený pro čtečky Amazon Kindle, Wooky, Apple iBooks.

E-knihy mohou být v knihovnách zpřístupňovány také v on-line čtečce. Jejím příkladem je ebrary reader nebo čtečka EBSCOhost. Stále častěji se objevují také čtečky jako aplikace pro tablety nebo chytré telefony. Příkladem mohou být aplikace ebrary a SpringerLink pro iPhone, iPad a iPod Touch.

Formát ePub je výhodný pro přeformátování textu podle velikosti displeje. Formát PDF může být užitečný u dokumentů, kde je potřeba formátování textu zachovat.

Proti neoprávněnému použití jsou e-knihy v knihovnách nejčastěji zabezpečeny pomocí technologie Adobe DRM. Často je využívána také fragmentace textu po kapitolách či po stranách. Adobe DRM využívá například ebrary, EBSCO, Ovedrive nebo DiViBib. Fragmentaci po kapitolách pak třeba Cambridge University Press.

V internetových knihkupectvích s e-knihami jsou kromě Adobe DRM využívány proprietární technologie zabezpečení – Amazon, Apple, Wooky, Floowie. Často se používá také tzv. sociální DRM – v souborech e-knih typicky ve formátech PDF, ePub nebo mobi je uvedeno jméno čtenáře, datum nákupu a název internetového knihkupectví. Výhodou tohoto zabezpečení je možnost čtení e-knih na nejširším počtu zařízení – počítačů, čteček, tabletů, chytrých telefonů. Nevýhodou je slabší forma zabezpečení, která některé autory a nakladatele může u určitých titulů odrazovat od jejich prodeje v podobě e-knih.

Kindle Fire

Ke konci roku 2011 přikoupila Knihovna Celetná do svého portfolia referenčních čteček také Kindle Fire. V lednu 2012 proběhlo otestování čtečky s e-knihami dostupnými na Univerzitě Karlově a v českých internetových knihkupectvích s e-knihami.

Kindle Fire je první čtečka od Amazon vybavená barevným displejem a operačním systémem Android. Jedná se o Android 2.3 Gingerbread optimalizovaný pro nákupy e-knih, zboží a služeb v internetovém obchodě Amazon. V jeho upravené verzi chybí možnost ovládání čtečky v češtině; ovládání v angličtině je přehledné a pohodlné.

Standardně je blokována možnost instalace aplikací s podporou Adobe DRM. Po povolení instalace aplikací z jiných zdrojů než Amazon Appstore je možné doinstalovat například Bluefire reader. Bluefire reader v Kindle Fire pracuje s e-knihami EBSCO nebo s e-knihami z internetového knihkupectví Kosmas stejně dobře jako na tabletu Apple iPad. E-knihy ebrary není možné stáhnout do Bluefire readeru pro off-line čtení pomocí standardního webového prohlížeče Amazon Silk ani pomocí doinstalovaných webových prohlížečů Firefox nebo Opera. Je prozatím mož­né je číst on-line v rámci ebrary readeru.

U Kindle Fire se potvrdilo, že na rozdíl od čteček Kindle s elektronickým inkoustem lze čtečku použít také pro čtení e-knih zabezpečených Adobe DRM i e-knih ve formátu ePub. Je možné číst všechny e-knihy dostupné na Univerzitě Karlově, čtení e-knih ebrary je omezeno na on-line přístup. Se čtečkou se můžete seznámit také v Národní technické knihovně.

Čtečky, tablety, chytré telefony

V knihovnách Univerzity Karlovy – Knihovna Celetná FF, Knihovna Jana Palacha FF a Knihovna Právnické fakulty – jsou zakoupeny sady referenčních čteček a tabletů. Je možné si je vypůjčit a vyzkoušet si, které budou osobně na čtení e-knih nejlépe vyhovovat.

Mezi nejlépe hodnocené ze strany studentů a pedagogů UK patří v knihovnách tablety Apple iPad, čtečka Barnes&Noble Nook Touch a čtečky Pocketbook.

Učebnice od Apple

V lednu 2012 představil Apple interaktivní učebnice pro tablety iPad. V současné době je obvyklé, že firma Apple určuje trendy. Tyto interaktivní učebnice tedy nejspíš ukazují, jak budou učebnice ve školách v blízké budoucnosti s velkou pravděpodobností vypadat.

Vyznačují se přehlednou navigací, obsahují videa, animace, 3D objekty, fotogalerie. Text je možné barevně označovat, lze do něj doplňovat poznámky. Učebnice podávají látku pro studenty atraktivní formou, která má vést k jejímu snadnějšímu a lepšímu pochopení. Díky distribuci prostřednictvím internetu mohou být učebnice dostupné pro všechny studenty. Výhodou je snadná aktualizace obsahu, jednoduchá distribuce. Pro výuku jsou přístupné špičkové učebnice i celé kurzy z prestižních univerzit.

Interaktivní učebnice lze vytvářet ve volně dostupném editoru iBooks Author. Hotové se distribuují v rámci sekce pro učebnice v iBookstore. Na iPadu s nimi studenti pracují v rámci aplikace iBooks. Prostřednictvím aplikace iTunes U jsou studentům k dispozici celé kurzy.

Existují menší a větší překážky, které ještě bude potřeba zdolat. Sekce pro učebnice v iBookstore zatím není v České republice dostupná. Velikost souboru učebnic je taková, že na základní verzi iPadu s 16 GB paměti se jich vejde jen několik. Problémem mohou být i pořizovací náklady na iPad, na jiném zařízení je zatím není možné studovat.

Na druhou polovinu února 2012 připravil Apple v Praze prezentaci a konzultace pro české nakladatele. Podrobnosti k interaktivním učebnicím jsou na stránkách http://www.apple.com/education/#video-textbooks.

Spolupráce knihoven s nakladateli a výhledy na rok 2012

V roce 2011 proběhly se skvělou organizační pomocí PARTSIP (http://www.partsip.cz/) work­shop a konference k tématu českých e-knih v knihovnách za účasti zástupců knihoven, nakladatelů a společností schopných zajistit technický provoz platformy s českými e-knihami. Díky podpoře Národní technické knihovny proběhlo několik úspěšných seminářů. Na adresách http://tinyurl.com/82mf4cd a http://tinyurl.com/7ehcvrw jsou vystaveny kontaktní údaje nakladatelů a společností připravujících platformy pro zpřístupnění českých e-knih v knihovnách. Knihovny je mohou kontaktovat za účelem domluvy optimálního způsobu zařazení českých e-knih do fon­dů. Při přípravě nabídek pro knihovny pomáhá partnerům znalost nejžádanějších titulů v knihovnách a plánované rozpočty na nákup českých e-knih. Otevírají se také nové možnosti spolupráce v oblasti propagace e-knih, eliminace pirátských kopií nebo školení ke čtení e-knih na čtečkách a tabletech.

V roce 2012 by se první platformy s nabídkou českých e-knih pro knihovny mohly objevit. Několik výrobců připravuje čtečky e-knih vybavené displejem s elektronickým inkoustem a operačním systémem Android, tj. univerzální čtečky s e-ink displejem a možností volby oblíbené aplikace pro čtení. Na jaře 2012 se očekává zahájení prodeje Apple iPad 3 s displejem s vysokým rozlišením a výkonnějším procesorem. Předpokládá se také snížení ceny u stávajícího modelu iPad 2. Základní verze iPad by tak měla být dostupnější a jeho výkonnější verze by měla poskytnout větší komfort při studiu z propracovaných interaktivních učebnic. Jednotná informační brána nabídne seznamy e-knih obdobně, jako nyní nabízí seznamy e-časopisů.