Main content

Březen 2012

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře - Neušlo nám

E-knihy v knihovnách v České republice

E-knihám byly na stránkách časopisu Čtenář již věnovány zajímavé články – Google Books, e-knihy a čeští nakladatelé (Čtenář 7–8/2011), Půjčování elektronických knih v knihovnách (Jan Kaňka, Čtenář 6/2011), Akvizice e-knih a jejich zpřístupnění pro čtenáře prostřednictvím čteček (Monika Myslivečková, Čtenář 12/2010). V tomto článku uvedeme několik aktuálních informací z počátku roku 2012 v oblasti nabídky českých a zahraničních titulů e-knih v internetových knihkupectvích a na platformách pro knihovny, dále k e-kni hám ve fondech knihoven, formátům a zabezpečení e-knih či k jejich čtečkám. Popíšeme probíhající spolupráci mezi knihovnami a nakladateli a uvedeme očekávané události v letošním roce...

Digitální knihy a služby s nimi spojené: evropské ohlédnutí

Rekordní knižní produkce i v ekonomické krizi - 1

Vše nasvědčuje tomu, že v loňském roce došlo v ČR k rekordu v počtu vydaných titulů knih. Oficiální čísla však budou uvolněna k publikování až na přelomu března a dubna 2012. Rok 2011 se v historii české knižní kultury vyznačoval ale i dalším pokračováním razantního nástupu e-knih, který započal již na konci roku 2010. Projevilo se to nejen v počtu prodaných čteček, příp. tabletů, nárůstu prodaných e-knih, přistoupením dalších tradičních vydavatelů knih i k tomuto typu produkce, aktivitami a projekty na jejich evidenci, ale i v množství pořádaných odborných akcí na toto téma. V oblasti produkce, prodeje a využívání e-knih lze určitě očekávat další dynamický vývoj. V trojdílném miniseriálu o bilanci knižní produkce České repub­liky za rok 2011 tedy bude e-knihám patřit úvod...

Program NAPLE Sesterské knihovny

V malé městské knihovně jsme zastihli paní učitelku z místní školy. Přišla vrátit film o historických památkách Kastilie a půjčit si balíček tiskovin pro výuku nepovinné španělštiny. V knihovně pro ni vždy mají nějakou novinku. Materiály pro podporu výuky posílá sesterská knihovna ve Španělsku. Jazyk se začala učit i paní knihovnice, protože na obzoru se rýsuje možnost návštěvy v daleké partnerské knihovně...

Čtenářství u studentů humanitních věd

Článek vznikl na základě výzkumu orientovaného na mapování čtenářství v humanitních vědách, a to se zaměřením na psychologii, sociologii a pedagogiku. Samotné čtenářství skýtá mnoho možností, jak je zkoumat, pozornost proto byla věnována zájmu o čtení u studentů výše jmenovaných vědních disciplín...

PRÁVNÍ PORADNA

Provozujeme knihovnu v domě, který je kulturní památkou, a potřebujeme rekonstruovat vnitřní prostory. Na jaký úřad se máme obrátit se žádostí o povolení rekonstrukce?

Ke 105. výročí si litvínovská knihovna nadělila nový kabát

Litvínovská knihovna s názvem Havlíček byla založena 18. listopadu 1906 z podnětu Národní jednoty severočeské za přispění dalších českých spolků, které měly vzdělávací charakter. Co znamená 105 let pro knihovnu? Dlouhá pouť průběžných vzniků, zániků, přesunů a změn názvu podle toho, jaké historické události zrovna hýbaly světem...

Víte, co znamenají zkratky CŠK a KŠK?

ROVNÝ PŘÍSTUP: Elektronické informace a dálkové služby knihoven pro uživatele se speciálními potřebami

Záložka do knihy už potřetí bodovala

Z knihoven…

PTÁME SE VÁŽNĚ–NEVÁŽNĚ

Nová nepravidelná rubrika, kterou v tomto čísle Čtenáře zahajujeme, bude přinášet odpovědi osob z odborné knihovnické veřejnosti na zajímavé aktuální otázky, které svým pojetím mohou představovat jistou nadsázku, ale i vážně míněnou reflexi současných událostí a trendů v našem oboru i ve společnosti.V ideálním případě potom kombinaci obou přístupů. Respondenta pro první dotaz tedy ani nebylo možné zvolit jinak, než jsme učinili. Doufáme, že nová rubrika časopis obohatí, zaujme vás a někdy třeba i pobaví...

Letem mediálním světem knihoven

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

DUBEN

ZUZANA HELINSKY ODPOVÍDÁ ZE ŠVÉDSKA

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ na téma Pohádka

„Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“

Hrátky s pamětí – trenérská dílna 2012

Výroční knižní ceny Magnesia Litera 2012 vyhlásí v dubnu

Ke 105. výročí si litvínovská knihovna nadělila nový kabát

Fotografie k článku