Main content

Rekordní knižní produkce i v ekonomické krizi - 1

Bilance vydávání knih v ČR za rok 2011

E-knihy

Jaroslav Císař jaroslav.cisar@mlp.cz

Vše nasvědčuje tomu, že v loňském roce došlo v ČR k rekordu v počtu vydaných titulů knih. Oficiální čísla však budou uvolněna k publikování až na přelomu března a dubna 2012. Rok 2011 se v historii české knižní kultury vyznačoval ale i dalším pokračováním razantního nástupu e-knih, který započal již na konci roku 2010. Projevilo se to nejen v počtu prodaných čteček, příp. tabletů, nárůstu prodaných e-knih, přistoupením dalších tradičních vydavatelů knih i k tomuto typu produkce, aktivitami a projekty na jejich evidenci, ale i v množství pořádaných odborných akcí na toto téma. V oblasti produkce, prodeje a využívání e-knih lze určitě očekávat další dynamický vývoj. V trojdílném miniseriálu o bilanci knižní produkce České repub­liky za rok 2011 tedy bude e-knihám patřit úvod.

Prodej a půjčování čteček e-knih

Odhady počtu čteček e-knih provozovaných v České republice se různí. Před Vánocemi , kdy vždy jejich prodej výrazně narůstá, se odhadovalo, že jich bylo v provozu asi 80 000 (v tisku se však objevily údaje až o 100 000 kusech). Prodeje čtecích zařízení včetně tabletů, dovážených do ČR např. firmami Acomp a Alza, opět zvláště na konci roku 2011 svědčily o nebývalém zájmu zákazníků. Společnost Wooky během před­vánočního prodeje prodala více než 9000 svých tabletů dvou typů (Wooky Tablet Leader a Wooky Tablet 2.0). O počtech individuálně dovážených a objednaných čteček ze zahraničí se lze jen dohadovat. Také prodeje čteček v některých knihkupectvích, jako například v knihkupectví Barvič a Novotný z Brna, kde jich nabízeli několik typů v různých cenových relacích, stoupaly. Ceny těchto zařízení – podobně jako v zahraničí – postupně potěšitelně klesají.

O tom, že se čtečky e-knih a tablety stávají zejména v posledních dvou letech oblíbeným vánočním dárkem – bez rozdílu věku! –, svědčí i skutečnost, že vždy bezprostředně po Vánocích a v lednu následujícího roku zpravidla i výrazně narůstají prodeje e-knih. Například společnost Kosmas hlásila, že hned 25. 12. 2011 do­sáhla rekordního denního prodeje.1) Z Palm­knih zase přišla zpráva, že za 1.–2. ledna 2012 prodali více e-knih než za celý leden 2011!2)Firma eReading uvedla, že během posledních prosincových dní její zákaznická podpora vyřizovala denně kolem 500 dotazů, maminkami počínaje a důchodci konče.3) Prodejci s elektronikou i média s oblibou zařazovali čteč­ky do tipů na vánoční dárek. Důvodem k poměrně rychlému rozšíření tohoto zařízení je i narůstající legální nabídka titulů e-knih, v případě seniorů – milovníků četby zase především možnosti zvětšování fontů písma.

Rovněž knihovny vycházejí vstříc vzrůstajícímu zájmu svých uživatelů. Čtečky a e-knihy se už půjčují v Praze (včetně Národní knihovny ČR a pražské Městské knihovny, kde už mají k dispozici více než 220 titulů), také v Brně, v Hradci Králové, ve Vsetíně, Jablonci… A počet těchto míst neustále roste. Nabídka knihoven se však zatím omezuje především na díla, která již nepodléhají autorskoprávní ochraně.

Produkce a prodej e-knih

Vydavatelé neperiodických publikací se i u nás poučili z neblahé praxe hudebního průmyslu, který se při příchodu digitálního záznamu zvuku a zejména formátu mp3 doslova bránil nově vzniklé poptávce. Vydavatelé hudby se ji všemožně snažili potírat, kriminalizovat a odmítali nabízet hudbu ve formě, ve které ji potenciální zákazníci požadovali. Tak došlo poměrně rychle k vytvoření paralelního pirát­ského trhu. Když hudební vydavatelé poznali svou chybu, stali se sice vstřícnějšími, ale už marně tuto ztrátu dohánějí. Objemy legálních prodejů hudby stále klesají. Souvisí s tím i cenová praxe.

Otázka ceny e-knih a podíl z jejich prodeje mezi vydavateli a autory, resp. držiteli autorských práv, se ukazuje jako zásadní problém i u nás. Odborníci a teoretici před nástupem pestřejší legální nabídky e-knih tvrdili, že únosnou cenou za jeden titul se na českém trhu jeví částka kolem 60 Kč, aby se internetovým nadšencům nevyplatilo vymýšlet cesty, jak se k žádanému titulu dostat nelegálně. Čeští vydavatelé se zase s odkazem na výši nezbytných nákladů na přípravu e-knihy spíše klonili k ceně ve výši 50–70 % ceny tištěné knihy. Praxe ukázala, že blíže k realitě byli vydavatelé (viz Tabulka I).

Velkoobchod s e-knihami Wooky ve svých tiskových materiálech4) uvádí, že v roce 2011 se průměrná cena prodaných e-knih pohybovala kolem 143 Kč za titul. Podle informací firmy Kosmas zákazníci u dříve vydaných děl akceptují cenu do 130 Kč, u novinek vycházejících krátce po vydání tištěné knihy je akceptovaná cena do 200 Kč. Největší zájem ovšem zaznamenali o e-knihy v cenové relaci do 100 Kč; zaváděcí cenu u některých titulů stanovili na 50 Kč…

Na portále eReading.cz zaregistrovali, že prakticky neexistuje rozdíl mezi čtenářem e-knih a čtenářem klasických tištěných knih. Obě kategorie se zajímají především o novinky a kvalitní literaturu. To, co ovšem zaznamenali s velkým potěšením a zadostiučiněním a co jim zatím potvrzuje, že zřejmě vsadili na perspektivní oblast byznysu, je porovnání jejich meziměsíčního růstu obratu za prosinec 2010 a prosinec 2011. Činil více než 1077 %! Dvacet tři tituly jim za rok 2011 utvořily 50 % obratu.

K nárůstu počtu českých vydavatelů, kteří vydávají e-knihy, resp. souběžně s jejich tištěnou verzí, došlo jistě i pod vlivem aktivit nelegálních portálů, jež vykazovaly nebývalý nárůst jak nabízených (řádově tisíce titulů) a stahovaných titulů e-knih (statisíce), tak registrovaných čtenářů (tisíce). Koresponduje s tím i údaj zveřejněný společností Palmknihy. Z její nabídky e-knih k volnému stažení bylo za rok 2011 staženo celkem 2 614 225 kusů knih! Nabídka knižních titulů nelegálními portály, která byla ještě před krátkou dobou z valné části pouze digitalizovanou verzí tištěné knižní produkce, začala vykazovat stále více parametrů profesionálně připravených e-knih.

Současní čeští vydavatelé, mezi které patří např. Academia, Argo, Baronet, Bookanýr, Bro­kilon, Domino, Druhé město, Epocha, Frag­ment, Freetim(e)publishing, Host, Jota, Kniha Zlín, Knižní klub, Listen, Paseka, Portál, Radio­servis, Talpress, Torst, Triton a další, jejichž produkce je dnes dostupná rovněž v podobě e-knih, využívají i v kooperaci s prodejci e-knih různých technologických platforem na zobrazení textových a obrazových dat a zabezpečení před nelegálním šířením a jiným nakládáním. Těchto systémů se v současnosti využívá zhru­ba čtyřicet. Následkem toho není možné zobrazení takové e-knihy na všech typech čteček, které jsou dostupné na trhu. Různorodost technologických platforem představuje také potenciální problém při evidenci jednotlivých titulů e-knih a přidělování identifikátoru ISBN (viz dále v části Evidence on-line publikací).

Jiným problémem jsou také autorskoprávní otázky. Při nákupu licence na překlady knih ze zahraničí je totiž nutné zakoupit i práva na vydání daného titulu v podobě e-knihy. V nabídce současného českého trhu s e-knihami proto převažují díla tuzemských autorů. Výjim­ku v tom­to směru představuje firma Euromedia Group, která zahájila prodej e-knih v České republice na vlastním portále www.ebux.cz od 1. 4. 2011; od 1. 5. odstartovala prodej i na Slovensku. Počáteční nabídku tvořilo 800 titulů z produkce zhruba 40 nakladatelů, kteří přistoupili ke spolupráci s Euromedia Group. Od roku 2012 by veškerá produkce tohoto nakladatelského domu včetně překladů měla být také k dispozici v elektronické verzi. Zajímavé je, že lídr české knižní produkce v počtu vydaných titulů za rok 2011 Albatros Media, a. s., se vstupem na tento segment knižního trhu zatím vá­há.

V Tabulce I jsou uvedena některá data prodejců e-knih (e-shopů). Např. velkoobchod s knihami Wooky nabízí produkci zhruba 90 vy­davatelů z České republiky a ze Slovenska. Palm­knihy uvádějí, že jejich nabídku tvoří zhru­ba 3000 titulů. Musím bohužel potvrdit, že i v tomto segmentu knižního trhu přetrvává s ohledem na konkurenci (podobně jako v případě vydavatelů tištěné produkce) jistá obezřetnost a nedůvěra ke zveřejňovaným údajům, resp. obava ze zneužití jimi poskytnutých dat. V této souvislosti si dovolím ocitovat vyjádření zástupce jednoho z vydavatelů tištěných knih, kterého jsem oslovil s prosbou o poskytnutí některých údajů bilancujících uplynulý rok: „Ale bohužel je v knižním oboru nastavena běžná praxe tak, že se žádné údaje neuvádějí, a pokud ano, tak často bývají smyšlené a zavádějící.“

Evidence on-line publikací (e-knih)

Národní agentura ISBN on-line publikace (e-knihy) eviduje ve speciální služební databázi a čtvrtletně sleduje počet přidělených ISBN. Za rok 2011 jich bylo 2058, což ovšem neznamená, že by bylo i tolik ohlášených knižních titulů v elektronické podobě. Jeden titul e-knihy totiž může dostat podle stávající metodiky teoreticky až 40 čísel ISBN podle počtu použitých technologických platforem. Dochází tedy k paradoxní praxi, že se přiděluje více identifikátorů ISBN, než existuje ohlášených titulů. Vydavatelé rovněž mnohdy nenahlásí všechny tituly. Navíc u on-line publikací je často možné, že ohlášená kniha je už zároveň vydaná, tj. k dispozici na internetu.

Problém s hlášením, zpracováním, uchováváním a půjčováním on-line publikací by měla řešit novela zákona či zcela nový zákon o neperiodických publikacích. Na pilotním projektu se už začalo v Národní knihovně ČR pracovat během roku 2011.

V NK ČR se v současnosti také řeší výzkum­ný úkol Národní digitální knihovny (www.ndk.cz), kam by měla být soustředěna česká produkce elektronických dokumentů. Jeho zahájení započalo v roce 2010. V rámci projektu se plánuje, že bude do roku 2014 digitalizováno cca 26 milionů stran moderních dokumentů, v období 2015–2019 dalších 26 milionů stran (dohromady tedy 52 milionů stran, což představuje kolem 250–300 tisíc svazků). Všechny digitalizované dokumenty budou společně s pří­­slušnými metadaty dlouhodobě uloženy a ochrá­něny ve spolehlivém, mezinárodně certifikovaném digitálním úložišti a zpřístupněny společně s dalšími digitálními dokumenty Národní knihovny ČR i externími digitálními zdroji, včetně předplacených zahraničních elektronických zdrojů. Projekt je financovaný především z prostředků EU v rámci Integrovaného operačního programu na elektronizaci služeb veřejné správy v celkové výši přibližně 300 mil. Kč. Český podíl na jeho kofinancování představuje 15 % z celkové částky a potřebné finance by měly být poskytnuty ze státního rozpočtu prostřednictvím MK ČR.

Odborné akce

O žhavé aktuálnosti problematiky e-knih svěd­čí i řada odborných a popularizačních akcí, které se v roce 2011 konaly pod záštitou Ministerstva kultury ČR, agentury DILIA, Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN), knihoven, ale i v rámci veletrhu Reklama Polygraf a jeho sekce věnované médiím. Rovněž jedním z hlavních témat 17. ročníku mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha, který proběhl v květnu 2011, byl i Svět e-knih. Vydavatelé, prodejci e-knih i provozovatelé literárních portálů se představili v samostatném stánku, proběhla řada přednášek a diskusních fór. Prezentace e-knih a návaz­ných témat se na veletrhu těšila velkému zájmu veřejnosti.

Tyto odborné akce se zpravidla soustředily na otázky technických zařízení, ochranného softwaru (DRM), na ekonomiku produkce e-knih v českých podmínkách, ceny e-knih, jejich zpří­stupňování, přidělování čísla ISBN a zejmé­na na ochranu autorských práv v souvislosti s pirátstvím v této oblasti. Stále otevřená zůstává otázka půjčování těch titulů e-knih v knihovnách, které podléhají ochraně autorských práv.

Vznikl i specializovaný informační portál BookZ.cz (www.bookz.cz) s příspěvky o teorii a praxi e-knih. Zájemci zde naleznou články jak s návody na čtení e-knih, kde je získávat, na čem je číst, tak rady o technologii vytváření e-knih. Je to reakce na neuskutečněný projekt Gutenberg.cz, jenž měl podobný informační servis a užitečné rady obsahovat. Projekt připra­vovalo vydavatelství Ringier. V redakci BookZ.cz se soustředili většinou tvůrci, kteří na projektu Gutenberg.cz pracovali. Loni začal fungovat i specializovaný sociální portál pro fanoušky knih BookFan (www.bookfan.eu). Obsahuje hodnocení knih i autorů, žebříčky, co účastníci sociální sítě přečetli, čtou a hodlají číst apod.

V příštím čísle: Tištěné knihy

 

ODKAZY:

1Kosmas prodal za dva měsíce téměř čtyři tisíce e-knih. Startup.lupa.cz – 4. 1. 2012

2Palmknihy publikovaly statistiky prodeje knih. Startup.lupa.cz – 3. 1. 2012

3Tiskové materiály společnosti eReading. Leden 2012

4Prodej tabletů a e-knih mile překvapil i společnost Wooky. www.wooky.cz (tiskové materiály) – 31. 1. 2012

ODKAZY v tabulce:

1) Bez produkce vydavatelství odborné literatury Grada Publishing: 121 Kč.

2) Firma vstoupila na trh s e-knihami teprve v listopadu 2011. Nízká průměrná cena e-knihy je zapříčiněna tím, že u některých titulů byly nastaveny zaváděcí ceny.

3) U tohoto staršího kultovního titulu, který byl k dispozici i v nelegálních e-kopiích, byla stanovena zaváděcí cena 50 Kč. Ve srovnání s tím se za stejné období prodalo 128 kusů této knihy v tištěné verzi. Dále např. Modlitby za Owena Meanyho od Johna Irvinga se jako e-knihy prodalo 123 kusů, v tištěné verzi 36 výtisků.

4) Velkoobchod s e-knihami, který používá pro distribuci e-knih, ale i novin a časopisů, vlastní technologickou platformu Wooky. Pod touto platformou prodávají své e-knihy i další e-shopy v ČR a na Slovensku. V Česku k nim patří např. Ráj knih (MobilBonus s. r. o. – rajknih.cz), Euromedia Group (ebux.cz), Vodafone galerie, Samsung ČR (samsung.rajknih.cz), Neoluxor (neoluxor.cz) nebo Arara (Arara.cz).

Na Slovensku patří k prodejcům e-knih, kteří používají tuto platformu, např. Zoznam.sk, Orange Slovensko (oknihe.sk), Gorila.sk, Ikar (ikar.sk) nebo Samsung Slovensko (samsung.rajknih.sk).