Main content

Z KNIHOVEN...

Oddělení mládeže Knihovny města Plzně bylo 50 let

Před více než padesáti lety - 14. 12. 1959 - zahájilo svoji činnost oddělení pro mládež Knihovny města Plzně (dříve Krajské lidové knihovny).

Toto oddělení bylo určeno pro dospívající čtenáře ve věku od 14 do 18 let a jeho knižní fond obsahoval 3709 svazků. Oddělení byly tehdy vymezeny dvě menší místnosti, první sloužila jako „půjčovna“ s volným výběrem, druhá jako sklad (s obdobným uspořádáním). Půjčovní doba byla následující: Po, Čt - od 10 do 12 hodin; Út, St a Pá - od 13 do 18 hodin. Nejvíce návštěvníků bylo zaznamenáno mezi 15.-17. hodinou.

Všechny tyto zajímavosti jsme získali z časopisu Knihovník (roč. 5, 1960, č. 3, s. 93-94), který rovněž uveřejnil statistické údaje za první měsíc činnosti oddělení, tedy od 14. prosince 1959 do 14. ledna 1960. Během této doby navštívilo oddělení mládeže 246 čtenářů (zapsáno bylo 129 čtenářů) a celkem se půjčilo 1163 knih. V popředí čtenářského zájmu stála technická literatura, cestopisy a sportovní literatura, z beletrie se nejvíce půjčovala literatura dobrodružná a Shakespearovy divadelní hry. Z oblasti poezie byly zaznamenány pouze výpůjčky odpovídající povinné školní četbě.

Oddělení mládeže zatím nabízelo pouze týdeník Mladý svět. Mladí čtenáři samozřejmě žádali větší výběr, což dokládají výsledky dotazníkového průzkumu, uskutečněného na průmyslové škole a na dvanáctileté střední škole v Plzni.

Během prvního měsíce činnosti se rovněž uskutečnily dvě vzdělávací akce. První byla technická beseda s přednáškou Ing. Františka Dezorta O zdrojích energie, druhá pak literární beseda s prof. Josefem Krampolem o české poezii po druhé světové válce. Obě besedy byly uspořádány v poradní síni Státní vědecké knihovny v Plzni. Tolik stručně k situaci před padesáti lety.

A jak vypadá oddělení mládeže dnes? Nachází se v 1. patře ústřední budovy Knihovny města Plzně v ulici B. Smetany 13. Ve vstupní hale, kterou sdílí společně s dětským oddělením, návštěvníky mile přivítají obrázky a výrobky dětí ze ZUŠ v Jagellonské ulici. Samotné oddělení má tři místnosti a jeden oblíbený „sci-fi koutek“, tj. výklenek pro sci-fi romány, horory a komiksovou literaturu. Lístkové katalogy jsou samozřejmě převedeny do elektronické podoby, rovněž tak celý výpůjční systém. Čtenářům je k dispozici veřejný internet, tiskárna a kopírka. Půjčovní doba se rozšířila: Po - Pá od 9 do 18 hodin; otevřeno je i v sobotu od 9 do 12 hodin. Nejvíce návštěvníků zaznamenáváme mezi 14.-16. hodinou.

Dnešní oddělení mládeže je určeno pro čtenáře od 15 do 26 let, tedy pro studenty středních a vysokých škol. Jeho knižní fond obsahuje 20 537 svazků, počet odebíraných časopisů se zvýšil přibližně na 30. Za stejné období, tj. od 14. prosince 2009 do 14. ledna 2010, uvítalo oddělení mládeže 1926 návštěvníků a půjčilo 3858 knih. K 31. 12. 2009 dosáhl celkový počet všech zaregistrovaných čtenářů čísla 2838.

Od roku 1991 působí při oddělení mládeže Ason-klub - literární klub mladých a nezavedených autorů západních Čech. Pod vedením Mgr. Heleny Šlesingerové organizuje společná setkání (pro autory od patnácti let), autorská čtení, dny poezie. Začínající autoři tak získávají informace z oblasti literatury a tvůrčího psaní, dále pak odborné konzultace a také možnost publikovat své první malé knížky apod. Za období, které sledujeme, tj od 14. prosince 2009 do 14. ledna 2010, se uskutečnily hned dvě kulturní akce Ason-klubu: křest Malé vánoční knížky v příjemném prostředí kavárny Home Cofe a literárně-hudební večer z cyklu Kratochvíle v Kulturní kavárně Jabloň.

Oddělení mládeže nabízí základním a středním školám lekce informační výchovy přímo ve svých prostorách. Ostatní pořady pro školy pak probíhají v Polanově síni, ve druhém patře naší budovy v ulici B. Smetany 13.

Práce s mladými lidmi je příjemná, neboť právě takoví jsou i mladí lidé: sympatičtí, komunikativní, optimističtí. A pružní v práci s informační technikou. Do knihovny vnášejí úsměv a dobrou náladu. Vrásku na čele jim povětšinou způsobí nezdar u zkoušky. V tom případě jim rádi pomůžeme výběrem odborné literatury a povzbuzením do dalšího studia. Tím také naše práce dostává smysl. Odměnou nám je spokojenost a studijní úspěchy našich čtenářů. Přejeme si, aby k nám chodili rádi a abychom vždy dokázali uspokojit jejich čtenářské a informační potřeby.

Petra Pekárková

Foto Hana Větrovská

Poslouchejte hudbu online z www.mlp.cz

Městská knihovna v Praze začala kromě e-knih zpřístupňovat svým čtenářům i online poslech hudby. Uživatelé s platným čtenářským průkazem mohou od ledna 2010 zdarma využívat hudební databázi Music Online od amerického vydavatele Alexander Street Press. Music Online nabízí informace o skladatelích, hudebních skupinách, interpretech, články z hudebních periodik, ale také hudební ukázky. Poslechnout si tak lze 216 000 nahrávek a přes 14 000 alb převážně z oblasti vážné hudby, jazzu, etnaa world music.

Díky Music Online je možné za jeden večer vystřídat několik hudebních stylů a žánrů - od reggae přes klezmer až k bluesa gospelu. „Music Online je báječný pomocník, když máte chuť si poslechnout hudbu, kterou třeba nemáte ve své hudební sbírce“, říká Lenka Hanzlíková, tisková mluvčí Městské knihovny v Praze. „Sama jsem si pro jeden večer sestavila hudební menu, které začínalo skladbou Spiegel im Spiegel od Arvo Pärta, dále na něm byl Klavírní koncert číslo 1 Sergeje Prokofjeva a končilo výběrem z alba od současných australských hudebníků, kteří se věnují hře na didgeridoo.“ 

Music Online zpřístupňuje Městská knihovna v Praze díky grantové dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vstup do databáze naleznete na www.mlp.cz/databaze.

Kromě databáze Music Online nabízí knihovna vzdálený přístup - tedy nejen přímo z knihovny, ale i z domova, školy, koleje - k dalším zdrojům informací. Například k online encyklopedii COTOJE, informacím z oblasti umění (Oxford Art Online), filmu (Film Indexes Online), plným textům ze zahraničních časopisů (Proquest). Většina těchto zdrojů informací je v anglickém jazyce. Využívat je mohou čtenáři Městské knihovny v Praze s platným čtenářským průkazem, na kterém mají nastavené heslo.

Tisková zpráva MKP

Senioři diskutovali o budoucnosti knih a knihoven

Přes dvacet seniorů se prostřednictvím Městské knihovny Litvínov sešlo 17. února ve Společném domě seniorů U Bílého sloupu v Litvínově na zahájení druhého oboru knihovnické Univerzity volného času s názvem Cestovatelé a jiné zajímavosti. Úvodní přednášku zahájila Mgr. Marie Laurinová, ředitelka Střediska knihovnických a kulturních služeb Chomutov. Provedla posluchače vývojem písma od jeho počátků, ukázala odlišnosti různých typů písma a jejich rozšíření po světě. Přes vynález papíru a knihtisku se postupně dostala až ke vzniku knih i knihoven a jejich rozvoji. Marcela Gűttnerová, ředitelka litvínovské knihovny, přiblížila seniorům současnou funkci knihoven a nastínila jejich budoucnost: „Moderní knihovny jsou již taková multifunkční centra, která nabízejí návštěvníkům nejen knihy, ale další doprovodné aktivity, jako jsou vzdělávací kurzy, pořady pro děti, zábavné besedy či přednášky, výstavy, soutěže, možnosti setkávání různých zájmových skupin atd. Knihovna, která tuto změnu včas nepochopí, je odsouzená k zániku, protože konkurence internetu je obrovská“. V zajímavé debatě, kterou senioři rozpoutali, byly slyšet názory na to, zda v budoucnu přežije klasická forma knihy, nebo jestli ji vytěsní knihy elektronické. Polemiku vedli také na téma významu výuky psacího písma pro budoucí generace. Další přednáška s názvem Osudové osmičky v našich dějinách se uskutečnila 3. března, přednesl ji Mgr. Jiří Šlajsna, vedoucí historického oddělení Oblastního muzea v Chomutově. Připomněl klíčové momenty v našich dějinách, v nichž byly osudovými právě roky končící pověstnou „osmičkou“. Otevíraly nebo uzavíraly dějinné etapy a přinášely s sebou dalekosáhlé zvraty. Termíny dalších setkání tohoto cyklu naleznou zájemci na stránkách http://www.knihovna-litvinov.cz/akce.php?sub=7&ida=373.

Z tiskové zprávy MěK Litvínov