Main content

Březen 2010

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře

TÉMA: Od obálek knih k obohacování záznamů

Služba obalkyknih.cz vznikla v roce 2008 díky projektu Moravské zemské knihovny v rámci programu VISK 3. Jeho původním cílem bylo vytvořit centrální repozitář obrázků obálek knih určených pro integraci do katalogů knihoven. To se, jak si ukážeme, podařilo splnit. V uplynulém roce 2009 navíc projekt prošel dalším intenzivním vývojem, přičemž se služba nově zaměřuje na rozšíření databáze z obálek knih také na další obohacující prvky. O nových službách projektu pojednává tento článek...

ROZHOVOR s PhDr. Ondřejem Fabiánem: Nová budova splnila očekávání…

Novostavba Univerzitního centra uprostřed krajského města Zlín přivítala své návštěvníky poprvé v červnu roku 2008. V jeho prostorách se nachází rektorát a knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Budova za 380 mil. Kč je součástí komplexu, který bude doplněn Kongresovým centrem, jenž je v současné době ještě ve výstavbě. Autorkou architektonického řešení celého areálu je prof. Ing. arch. Eva Jiřičná. Na místě asanovaných Masarykových škol ve Zlíně tak vznikla zatím první část jedinečné výstavby, která se svým vzhledem vymyká původní funkcionalistické architektuře města. O samotné budově a celém komplexu by se dalo popsat jistě více stran, nás však zajímala zejména Univerzitní knihovna, která v jižní části sedmipodlažního Univerzitního centra našla své zázemí...

Marketing v knihovně?

Je běžné, že slovo marketing evokuje v mnohých z nás nepříjemné pocity. Možná máme marketing spojen pouze s reklamou a přesvědčováním, že by zákazník měl koupit právě propagovaný výrobek. Nebo si myslíme, že nám obchodníci lžou, jen aby prodali. Patří vůbec marketing do knihoven? Posláním ani prioritou knihoven přece není vydělávat peníze. Proč nás každý den v současné době přesvědčuje reklama v televizi, abychom četli dětem 20 minut denně? Je to reklama, nebo ne? Zkusme si na tyto otázky odpovědět.

Klub dětských knihoven a jeho lidé

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Regulace činnosti knihoven

Servis Čtenáře

Vyhlášení soutěže Nadace knihoven

Čte(Sy)Rád: ČTEnářův SYmpatický RÁDce

Nová moderní možnost jak oslovit, zaujmout, pobavit, poučit, přilákat čtenáře?!

PO KOM SE JMENUJE?

Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad Sázavou

Podmanivý svět japonského komiksu

Manga, neboli japonský komiks, se od osmdesátých let minulého století postupně stala fenoménem. Jejímu výzkumu se věnují seriózní univerzity, japonské ministerstvo průmyslu a obchodu ji považuje za kvalitní vývozní artikl a počty fanoušků mimo Japonsko stále rostou. Západní Evropa si mangu oblíbila snad více než americká mládež a u našich polských sousedů vychází již několik let. Skoro se zdá, že česká veřejnost svým způsobem zaspala dobu a probouzí se až nyní. Není to tak úplně pravda. Fanouškovská základna značným tempem roste a vydavatelé jí pozvolna vycházejí vstříc...

Na návštěvě v dánských a švédských knihovnách

Proměna Knihovny Filosofického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.

Knihovna Filosofického ústavu AV ČR (Knihovna FLÚ) je veřejně přístupná knihovna se zaměřením na filosofii a příbuzné humanitní obory korespondující s vědeckou činností Filosofického ústavu (logika, klasická a medievistická studia, komeniologie, politologie, globální studia, teorie vědy apod.).

Specializovaný fond obsahuje navzdory velkým ztrátám, způsobeným povodní v roce 2002, cca 40 000 knihovních jednotek, mezi kterými se nacházejí unikátní celky domácí i zahraniční odborné literatury (souborná vydání klasických děl v kvalitním výběru, oborové encyklopedie, kontinuální řady periodik, knižní dary prestižních univerzit a dary z pozůstalostí významných českých a zahraničních filosofů)...

Sociologie čtení o lásce

Zkoumání toho, co přináší román o lásce svým čtenářkám, umožňuje vědě přístup k otázkám, které jsou sice integrální součástí pohledu člověka na svět a sebe sama, proklamovaná protikladnost racionality (vědy) a emocionality (mezilidských vztahů) nicméně znesnadňuje, nebo dokonce znemožňuje jejich přímé zkoumání. Jejich intimita (s vlastním soukromím se „na trh“ nechodí) však zároveň předpokládá určitou společenskou strukturovanost - jedinci se ve společnosti mohou dorozumět, pouze pokud dodržují jasná společenská pravidla, a berou je za svá dokonce natolik, že je nevnímají nikoliv jako dohodnutá, nýbrž a priori daná. Přiznáme-li pravdu i současným neurobiologickým výzkumům, jejichž vulgarizací se dospívá k názoru, že láska je „jen chemie“, spektrum úhlů pohledu na oblast nejvýše hodnocených lidských citů se jenom rozšiřuje...

Z KNIHOVEN...

ZUZANA HELINSKY ODPOVÍDÁ (NEJEN) ZE ŠVÉDSKA

Dotaz: Jak je koordinováno švédské knihovnictví?

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Knihovna Jabok