Main content

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Knihovna Jabok

EVA CERNIŇÁKOVÁ > cernin@jabok.cz  

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická (http://www.jabok.cz) je církevní škola (zřizovatelem je Salesiánská provincie) zaměřená na obor sociální práce a sociální pedagogiky, který je spojený s teologickým a filozofickým rozměrem, přičemž studium splňuje minimální standardy vzdělávání sociálních pracovníků. Ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK nabízí i bakalářské studium v oblasti pastorační a sociální práce. Škola sídlící v Salmovské ulici v Praze 2 provozuje také Centrum dalšího vzdělávání (http://cdv.jabok.cz/). (Pozn. red.: Jabok je v biblické tradici místo osvědčení a setkání. Místo, kde může člověk vyrůst a dozrát.)

Knihovna (http://knihovna.jabok.cz) vznikla jako školní knihovna Jaboku v roce 1993, je však zároveň veřejnou knihovnou. Její zaměření se odvíjí od potřeb studia na Jaboku, ve fondu knihovny se tak nacházejí knihy, časopisy a elektronické dokumenty zaměřené na sociální práci a sociální politiku, pedagogiku, psychologii, filozofii, etiku, teologii a další související obory. Přestože je knihovna primárně určena studentům Jaboku a ETF, třetinu uživatelů tvoří studenti nebo jiní zájemci z řad veřejnosti.

Návštěvníky určitě zaujmou prostory knihovny. Nynější budova Jaboku byla dříve využívána Školskými bratry a knihovna je umístěna v prostorách bývalé kaple se secesní výzdobou stropu a stěn, dobovým lustrem a nástěnnými malbami. Bývalý kůr nyní slouží jako studovna (viz http://knihovnajabok.cz/foto_prostor.php). Svými službami a fondem se knihovna blíží vysokoškolské knihovně, úzká provázanost se školou a relativně malý počet uživatelů (necelých 600) jí však dodávají specifickou atmosféru. Snažíme se, aby se uživatelé v knihovně cítili dobře. Někdy stačí - samozřejmě kromě snahy o maximálně profesionální přístup personálu - i maličkosti, např. gymnastické míče, na kterých mohou uživatelé sedět při práci, či možnost vypít si v knihovně kávu nebo čaj. K atmosféře knihovny přispívá i pořádání zajímavých akcí (např. výstava Sociální práce v beletrii apod., viz http://knihovna.jabok.cz/knih.html).

Vznik loga knihovny souvisí se snahou propagovat knihovnu především mezi odbornou veřejností v oblasti sociální práce a pomáhajících profesí, protože vizuální symbol je snadněji zapamatovatelný než text. Chtěli jsme do tvorby loga zapojit ty, kteří naši knihovnu znají a mají s ní osobní zkušenost. A tak jsme na podzim roku 2004 po dohodě s vedením Jaboku vyhlásili soutěž Knihovna Jabok hledá logo, do níž se mohli zapojit všichni uživatelé. Odměnou pro tři nejlepší návrhy byla kniha věnovaná nakladatelstvím Portál, vítěz navíc získal dvojnásobnou výpůjční lhůtu a roční registraci v knihovně zdarma.

Návrh loga musel obsahovat slova Knihovna Jabok, symbolicky vyjadřovat, že jde o knihovnu, a být v barvách použitelných v černobílém dokumentu. Pro slovo Jabok bylo doporučeno použít logo Jaboku (nyní již bývalé). Autor se účastí v soutěži zavazoval logo zdarma věnovat Knihovně Jabok.

V soutěži se sešly čtyři návrhy. Potěšilo nás, že se jí účastnil i uživatel knihovny, který nebyl studentem Jaboku. Tím byl Jiří Suchomel, který nakonec soutěž vyhrál s návrhem v modrobílém provedení sestávajícím ze složené závorky a textu Knihovna Jabok. Návrh zvítězil především kvůli jednoduchosti složené závorky, kterou autor označil za „symbol otevřené knihy nebo nastavených dlaní“. Nastavené dlaně mimochodem dávají logu další rozměr, protože korespondují se zaměřením knihovny na sociální práci.

Po skončení soutěže bylo logo se souhlasem autora přepracováno do současné podoby, tj. tak, aby obsahovalo nápis Jabok ve formě tehdy používaného loga Jaboku, a obě loga tak byla propojena. Z praktických důvodů se také upustilo od modré barvy. (Zajímavé je, že během dvou let se změnilo i logo Jaboku, které vzniklo shodou okolností také ze studentského návrhu původně určeného na trička a jehož součástí je též původní logo Jaboku.)

V posledních pěti letech se logo stalo samozřejmou součástí života knihovny. Věříme však, že Knihovna Jabok je zajímavá nejen svým logem, ale především svým fondem a službami.